Inteligencja emocjonalna w biznesie

czwartek, 02 lipca 2020

Inteligencja emocjonalnaProwadzenie firmy wiąże się z wieloma trudnościami. W zbiorowej świadomości istnieje przekonanie, że to wiedza teoretyczna i doświadczenie są kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Dzisiejszy świat zmienia się jednak bardzo szybko, może to więc nie wystarczać do odnalezienia się w realiach rozwijających się firm. Przedsiębiorstwa wystawiane są na coraz to nowe rodzaje presji. Dobry pracownik musi się stale rozwijać i dostosowywać do wymagań stawianych mu z zewnątrz.

Więcej…

 

Transport - funkcje i zadania

środa, 01 lipca 2020

TransportSłowo transport rozumiane jest powszechnie jako pokonywanie przestrzeni lub dokonywanie zmiany miejsca przechowywania towarów przy użyciu środków lokomocji. Termin ten obejmuje cały zakres usług, który nazywamy systemem transportowym. Podstawowymi elementami systemu transportowego są środki transportu, materiał transportowy oraz proces transportu.

Więcej…

   

Gospodarstwa domowe a rynek

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Gospodarstwo domoweDuża różnorodność gospodarstw domowych oraz ich niezależność od siebie (poza funkcjonowaniem w ramach jednego społeczeństwa, państwa czy też jednego kręgu kulturowego) sprawia, że ich działania, jakie będą podejmowały na rynku mogą znaczące się od siebie różnić. Mimo to możliwe jest dostrzeżenie pewnych generalnych tendencji, które przejawiać się mogą w czynnościach podejmowanych przez szereg podmiotów tego typu (jak np. dążenie do oszczędzania lub wręcz przeciwnie), a ponadto ich charakterystyczne cechy niejako siłą rzeczy narzucają niektóre rozwiązania.

Więcej…

 

Formy opodatkowania przedsiębiorstwa

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Formy opodatkowania przedsiębiorstwaKażda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązana jest do płacenia podatków od uzyskiwanych przychodów. W trakcie rejestrowania firmy, a także w kolejnych latach działalności, przedsiębiorca ma możliwość wyboru, a następnie zmiany formy opodatkowania.

Więcej…