Model biznesowy Freemium

FreemiumW ciągle zmieniającym się krajobrazie cyfrowych modeli biznesowych jednym z podejść, które zyskało znaczną popularność, jest model Freemium. Termin "Freemium" jest połączeniem słów "Free" i "Premium" i opisuje strategię cenową, w ramach której firma oferuje zarówno bezpłatne, jak i płatne wersje swojego produktu lub usługi.

Więcej…

 

Subskrypcyjny model biznesowy

SAASW ostatnich latach subskrypcyjny model biznesowy zyskał znaczną popularność w różnych branżach, rewolucjonizując sposób, w jaki firmy oferują produkty i usługi konsumentom. Ten model, często określany jako "gospodarka subskrypcyjna", okazał się potężnym i elastycznym podejściem, które przynosi korzyści zarówno firmom, jak i konsumentom. W tym artykule odkrywamy tajniki modelu biznesowego subskrypcji, jego zalety, wyzwania i wpływ na współczesną gospodarkę.

Więcej…

   

Orientacje: marketingowa, produkcyjna, sprzedażowa

Orientacja marketingowaWażnym aspektem w dziedzinie marketingu jest zaspokajanie potrzeb klientów. Klienci w każdym rodzaju działalności są najważniejszym elementem. To oni przyczyniają się do rozwoju firmy i sprawiają, że produkty i usługi, które posada firma w swoim portfolio. W przedsiębiorstwach dużą rolę odgrywa marketing, który pozwala pozyskać klientów i ich lojalność wobec danej marki.

Więcej…

 

Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwaOtoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa może wywierać różny wpływ na sytuację firmy w zależności od jej rozmiarów, lokalizacji, polityki lokalnej, władz administracyjnych i samorządowych, branży w której działa, technologii wytwarzania, kultury organizacji itp.

Więcej…