Jak zorganizować konferencję prasową

Porady

wtorek, 20 czerwca 2017

Organizacja konferencjiKonferencje prasowe od lat są najchętniej odwiedzanymi przez dziennikarzy, media oraz celebrytów aktywnościami marketingowymi. Organizatorzy prześcigają się w pomysłach na to, jak przygotować spotkanie, które nie tylko "przemyci" informacje o premierze nowego produktu czy usługi, ale także okaże się ciekawym, oryginalny, a przede wszystkim miłym wydarzeniem.

Więcej…

 

Przelew weryfikacyjny przy pożyczce online

Finanse

wtorek, 20 czerwca 2017

Przelew weryfikacyjny przy pożyczceChwilówki przez internet są produktem finansowym udzielanym w sferze pozabankowej. Pożyczkodawcami są firmy pożyczkowe, które działają na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Chwilówki udzielane w trybie online, są powszechnie dostępne dla klientów, którzy zweryfikują swoją tożsamość. W tym celu stosowany jest przelew weryfikacyjny.

Więcej…

   

Czym jest korelacja? Współczynnik korelacji Pearsona

Publikacje

KorelacjaChcąc potwierdzić występowanie związku pomiędzy dwoma cechami, konieczne jest wskazanie ich korelacji. Dzieli się ona na różne rodzaje, a jej współczynnik jest liczony przy użyciu kilku znanych wzorów matematycznych.

Więcej…

 

Strategia rozwoju - definicja, cechy, rodzaje

Publikacje

Strategia rozwojuDefinicja strategii wywodzi się ze starożytności, kiedy to związana była z umiejętnością prowadzenia działań wojennych. Dotyczyła ona podstawowego działu sztuki wojennej, a obejmowała przygotowanie i prowadzenie przez siły zbrojne całości działań wojennych, poszczególnych kampanii i bitew.

Przez lata pojęcie strategii stosowano wyłącznie w stosunku do działań militarnych, następnie przenosząc je do innych dziedzin aktywności ludzkiej, przede wszystkim polityki i gospodarki. W odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa pojęcie strategii rozwoju definiowane jest dość niejednoznacznie.

Więcej…

   

Industrializacja - geneza, procesy, skutki pozytywne i negatywne

Publikacje

Zakład przemysłowyIndustrializacja to proces, w wyniku którego rolę dominującego sektora napędzającego wzrost gospodarczy kraju przejmuje przemysł. Rozpoczyna się tym samym nowa era wytwórczości - era produkcji masowej, zwiększeniu ulega odsetek osób zatrudnionych w przemyśle, następuje wyraźny podział i specjalizacja pracy, a społeczeństwo staje się coraz bardziej zróżnicowane.

Więcej…

 

Konkurencja monopolistyczna, monopol, oligopol

Publikacje

Konkurencja w biznesieStruktura rynku determinuje to, w jaki sposób zachowuje się działające na nim przedsiębiorstwo. W literaturze ekonomicznej wyróżniamy cztery podstawowe typy struktur rynkowych - konkurencję monopolistyczną, oligopol, monopol oraz konkurencję doskonałą. Tekst przedstawia charakterystykę trzech pierwszych struktur.

Więcej…

   

Coaching - definicja i istota

Rozwój firmy

CoachingCoaching jest to interaktywny proces za pomocą którego, kierownicy i menadżerowie rozwijają zdolności pracowników lub rozwiązują problemy związane z osiągnięciem możliwie najlepszych wyników.

Proces ten polega na połączeniu takich elementów jak: indywidualnie udzielane wsparcie, pomoc techniczna oraz wyzwanie. Spoiwem tych elementów jest więź emocjonalna, która zostaje wytworzona przez coacha i jego podopiecznego.

Więcej…

 

Nieuczciwa konkurencja w teorii i praktyce - przykłady, czyny, zwalczanie

Publikacje

Nieuczciwa konkurencjaTematem artykułu są zachowania, czyny, przykłady nieuczciwej konkurencji, stosowanej przez firmy działające w szerokim wachlarzu branż, które posuwają się do nieetycznych posunięć w działaniach reklamowych w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad bezpośrednimi konkurentami na danym rynku.

Więcej…