Pierwsze kroki na rynku Forex

Inwestowanie

wtorek, 15 sierpnia 2017

Rynek ForexRynek Forex kusi wizją szybkiego i wysokiego zarobku. Jest też bardziej przystępny dla przeciętnej osoby, gdyż nie wymaga wysokiego kapitału początkowego. Wiele osób nie ma jednak pojęcia jak powinno się podejść do pierwszych inwestycji i z czym w ogóle wiąże się inwestowanie na rynku Forex. Poszerzenie swojej wiedzy z dziedziny giełdy walutowej i zasad funkcjonowania forexu jest niezbędne, by móc inwestować świadomie. A świadome inwestowanie to znaczne zminimalizowanie ryzyka nietrafionych spekulacji i strat pieniężnych. Podpowiadamy, jak zacząć inwestować na Forexie i co o tym rynku musimy wiedzieć.

Więcej…

 

Konkurencja monopolistyczna, monopol, oligopol

Publikacje

Konkurencja w biznesieStruktura rynku determinuje to, w jaki sposób zachowuje się działające na nim przedsiębiorstwo. W literaturze ekonomicznej wyróżniamy cztery podstawowe typy struktur rynkowych - konkurencję monopolistyczną, oligopol, monopol oraz konkurencję doskonałą. Tekst przedstawia charakterystykę trzech pierwszych struktur.

Więcej…

   

Czym jest korelacja? Współczynnik korelacji Pearsona

Publikacje

KorelacjaChcąc potwierdzić występowanie związku pomiędzy dwoma cechami, konieczne jest wskazanie ich korelacji. Dzieli się ona na różne rodzaje, a jej współczynnik jest liczony przy użyciu kilku znanych wzorów matematycznych.

Więcej…

 

Industrializacja - geneza, procesy, skutki pozytywne i negatywne

Publikacje

Zakład przemysłowyIndustrializacja to proces, w wyniku którego rolę dominującego sektora napędzającego wzrost gospodarczy kraju przejmuje przemysł. Rozpoczyna się tym samym nowa era wytwórczości - era produkcji masowej, zwiększeniu ulega odsetek osób zatrudnionych w przemyśle, następuje wyraźny podział i specjalizacja pracy, a społeczeństwo staje się coraz bardziej zróżnicowane.

Więcej…

   

Public Relations i propaganda - definicje, zasady działania

Publikacje

Public Relations i propagandaPublic Relations przeciętnemu Polakowi kojarzy się z czymś, co kształtuje stosunki publiczne danego podmiotu z jego otoczeniem. Zastanówmy się jednak, czego dotyczy PR i jak to działa? Public Relations dotyczy głównie sposób wzajemnego oddziaływania jednostek, organizacji, a także innych podmiotów.

Więcej…

 

Typologia klientów

Sprzedaż

Typologia klientówTypologia klientów

Pracując w sprzedaży, czy obsłudze, codziennie spotykamy się z różnymi klientami. Jedni są małomówni, inni protekcjonalni, kolejni tak na prawdę nie wiedzą co chcą nabyć.

Dlatego nie można wszystkich obsłużyć tak samo i według określonych standardów. Każdy człowiek jest inny i podobnie jest z klientem.

Więcej…