Logistyka, Transport

Transport - funkcje i zadania

TransportSłowo transport rozumiane jest powszechnie jako pokonywanie przestrzeni lub dokonywanie zmiany miejsca przechowywania towarów przy użyciu środków lokomocji. Termin ten obejmuje cały zakres usług, który nazywamy systemem transportowym. Podstawowymi elementami systemu transportowego są środki transportu, materiał transportowy oraz proces transportu.

Więcej…

 

Logistyczna obsługa klienta - definicja, elementy, strategie

Logistyczna obsługa klientaLogistyczna obsługa klienta jest ważnym elementem całego procesu logistycznego w danej firmie. Ma ona wielkie znaczenie dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Definicje jej można odnaleźć w różnego rodzaju publikacjach jak i propozycjach literaturowych z zakresu logistyki.

Więcej…

   

System logistyczny - definicja, struktura, cechy, przykłady

System logistycznyRozpatrując szeroko rozumianą logistykę jako dziedzinę naukowo-badawcza należy skupić się na dwóch zagadnieniach. Pierwsze odnosi się do przedmiotu badań. Przedmiotem badań są systemy logistyczne, zwane łańcuchami logistycznymi lub łańcuchami magazynowo-transportowymi.

Więcej…

 

Dystrybucja - zarządzanie, rodzaje, logistyka, sieć, kanał

Zarządzanie dystrybucjąWspółczesne przedsiębiorstwo kładzie nacisk na metody dystrybucji wyprodukowanych produktów, ponieważ nie od dziś wiadomo, ze produkcja jest dużo bardziej łatwiejsza niż sprzedaż produktu.

Więcej…

   

Transport - definicja, klasyfikacja. Ładunki ponadnormatywne i ponadgabarytowe

TransportDefinicja transportu wskazuje na to, że polega on na świadczenie usług, które ściśle wiążą się z procesem przemieszczania. W połączeniu z logistyką oraz spedycją wchodzi on w skład branży TSL (Transport - Logistyka - Spedycja). Transport polega na wykonywaniu czynności, które powodują fizyczne przemieszczenie produktów w przestrzeniu, a więc z miejsca nadania do odpowiedniego miejsca odbioru, w odpowiednim czasie, po wcześniej ustalonym przez wszystkie strony koszcie, a także przy zachowaniu nienaruszonego stanu towaru.

Więcej…

 

Transport własny czy outsourcing usług transportowych?

Firma transportowaOutsourcing jest często wybieraną formą pozyskania usług przez firmy. Można skorzystać z niego też w ramach transportu krajowego i międzynarodowego.

Więcej…