Firma

Modele motywacji. Czynniki motywacyjne

Motywacja pracownikówW historii zarządzania przedsiębiorstwem i teorii motywacji pojawiły się modele motywacji pracowników. Zasadniczo wyróżniono trzy podstawowe modele, rozwijane później i wielokrotnie dyskutowane.

Więcej…

 

Biznesplan - definicja, funkcje, cechy

BiznesplanBiznesplan to dokument, który stanowi zestaw analiz i programów, gdzie na podstawie oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa i danych historycznych zawarta jest pewna projekcja podstawowych celów firmy wraz ze sposobami ich osiągania, uwzględniając wszystkie istniejące uwarunkowania natury rynkowej, finansowej, organizacyjnej, marketingowej, technologicznej oraz kadrowej. Dokument ten obejmuje działalność bieżącą i okres od trzech do pięciu kolejnych lat.

Więcej…

   

Na czym polega optymalizacja procesów?

Optymalizacja procesówZastanawiasz się na czym polega optymalizacja procesów? Sprawdź nasz poradnik na ten temat. Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa bez dwóch zdań jest odpowiednia optymalizacja procesów. W zależności od potrzeb można skupić się na zminimalizowaniu kosztów, zmaksymalizowaniu przychodów lub na przyspieszeniu pracy.

Więcej…

 

Fazy rozwoju przedsiębiorstwa a fundusze venture capital

Rozwój przedsiębiorstwaPrzedsiębiorstwo w zależności od wielkości i potencjału wyjściowego potrzebuje kapitału na różne cele. Nie istnieje jeden konkretny schemat wsparcia stosowany przez fundusze venture capital, bo każda sytuacja jest inna. Wszystko zależy od fazy rozwoju firmy.

Więcej…

   

Porównanie spółek handlowych

Porównanie - spółki handloweDecydując się na założenie własnej działalności gospodarczej możemy wybrać jej formę spośród sześciu dostępnych spółek handlowych. Zatem jakie dokładnie możemy wyróżnić rodzaje spółek handlowych i jaką warto wybrać?

Więcej…

 

Produktywność a kontrola produkcji

ProduktywnośćProduktywność jest parametrem według którego określić można jakość funkcjonowania firmy i efektywność wykorzystania zasobów. Aby móc ją ocenić konieczna jest rzetelna analiza i obserwacja procesów zachodzących w firmie. Wiedza o tym, czy potencjał firmy jest dobrze wykorzystany jest podstawą skutecznego zarządzania. Dzięki kontroli produkcji i zaobserwowaniu aspektów, które należy poprawić, zmienić lub spotęgować można znacznie podnieść produktywność zakładu i zagwarantować mu sukces.

Więcej…