Zarządzanie

Jak sprawnie zarządzać flotą samochodową?

Zarządzanie flotą samochodowąDla osób i instytucji zarządzających flotą bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie samochodów przed kradzieżą, a także możliwość pełnej kontroli przejazdów. Co jest istotne w sprawnym zarządzaniu firmowymi pojazdami?

Więcej…

 

Szkolenia z zarządzania procesowego - dlaczego warto?

Szkolenia z zarządzania procesowegoZarządzanie procesowe jest skuteczną koncepcją, która pozwala na analizowanie, udoskonalanie i stałe monitorowanie procesów, które są przez organizację realizowane. Aby firma dobrze funkcjonowała, dobrze jest opracować listę procesów o znaczeniu strategicznym oraz wspomagającym, które są ich uzupełnieniem. Wiedzę na temat jak tego dokonać, możesz uzyskać na szkoleniach z zarządzania procesami.

Więcej…

   

Rozsądne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwemProwadzenie firmy według wielu osób jest czymś prostym i zrozumiałym a wszystkie obowiązki skupiają się na zakupie towarów, wypłacie pensji pracownikom i regulowaniu należności względem instytucji państwowych. Nie jest to jednak tak łatwe jak mogłoby się wydawać.

Więcej…

 

Szczupłe Zarządzanie (Lean Management), czyli na czym polega dostrzeganie marnotrawstwa w procesach?

Lean ManagementW XXI wieku zarządzanie weszło w nowy, nieznany do tej pory etap. Zwłaszcza, jeżeli mówimy o zarządzaniu w dużych firmach produkcyjnych, których nakłady oraz straty ponoszone ze względu na nieodpowiednie dysponowanie dostępnymi środkami, pracownikami i rozwiązaniami, opiewają na wysokie kwoty. Ten etap to w zasadzie proces, a dokładniej szczupłe zarządzanie.

Więcej…

   

NPM - New Public Management

New Public ManagementNPM ( New Public Management ) zakłada zastąpienie biurokratycznego modelu zarządzania administracyjnego i wprowadzenie modelu menadżerskiego czyli zastosowanie w sektorze publicznym zasad i modeli zarządzania znanych i stosowanych w sektorze prywatnym.

Wynika to w głównej mierze z rosnących oczekiwań obywateli co do poprawy jakości usług publicznych przy jednoczesnej niechęci podnoszenia podatków. NPM, aby osiągnąć swój cel wprowadziło pewne założenia, które mają pomóc w skutecznym zarządzaniu.

Więcej…

 

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartościKażda organizacja kieruje się własnymi wartościami, ma własne cele oraz misję. Wartości tworzą podstawę kultury organizacyjnej oraz misji, celów a także sposobów ich osiągnięcia w organizacji.

W momencie połączenia modelu zależności pomiędzy zaspokojeniem potrzeb organizacji, a wartościami jednostek oraz modelu zależności pomiędzy poziomem wydajności organizacji a jej kulturą, misją, wizją i celami powstanie model wzrostu organizacji poprzez wzrost jednostki.

Więcej…