Czym są systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakie mają zastosowanie?

Systemy zarządzania bezpieczeństwemBezpieczeństwo jest kluczowe w realizacji wielu procesów - aby osiągnąć jego optymalny poziom, stosuje się zaawansowane systemy zarządzania.

Prawidłowe bezpieczeństwo i higiena pracy pozwalają na uzyskanie takiej organizacji pracy, w której pracownicy są maksymalnie chronieni przed utratą zdrowia albo życia w związku z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Dla każdego pracodawcy uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być kluczowym celem. Aby go osiągnąć, warto wdrożyć zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem, w ramach którego osiągnięcie najlepszego poziomu BHP jest jeszcze łatwiejsze.

Czym są systemy zarządzania bezpieczeństwem?

Systemami zarządzania bezpieczeństwem czy też systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nazywa się część ogólnego systemu zarządzania daną firmą, której celem jest uzyskanie właściwej ochrony dla pracowników.

Systemy bezpieczeństwa mają szczególne znaczenie w tych zakładach pracy, gdzie dochodzi do zwiększonego albo dużego ryzyka (ZZR lub ZDR).

Systemy zarządzania bezpieczeństwem służą do:

 • opracowania
 • wdrażania
 • realizowania
 • utrzymywania
 • przeglądu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy

Obejmują szereg różnego rodzaju procesów planowania, postępowania, procedury, procesy oraz zasoby, które skupione są na polityce bezpieczeństwa i higieny pracy i dzięki temu służą poprawie BHP.

Normy dla systemów zarządzania bezpieczeństwem

W tworzeniu systemów zarządzania bezpieczeństwem stosuje się obecnie specjalistyczne normy, które ułatwiają dążenie do obranych celów w ramach BHP. Podstawowe Polskie Normy w tym zakresie to:

 • PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania
 • PN-N-18004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wytyczne

Polska Norma PN-N-18001 odpowiada wytycznym zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO-OSH 2001) i normom systemów zarządzania jakością (ISO 9001) i zarządzania środowiskowego (ISO 14001). Istnieje także możliwość zastosowania się do innych, bardziej szczegółowych norm.

Jak tworzy się systemy bezpieczeństwa i higieny pracy?

Stworzenie efektywnie działającego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy najczęściej jest przekazywane firmom, które mają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie.

Jako że każdy zakład pracy jest inny, także systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinien być odpowiednio dopasowany i dopracowany do indywidualnych wymogów. Przykładowo, w zakładach, w których dochodzi do zagrożenia wybuchem, przygotowuje się specjalne Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW) oraz Oceny Ryzyka Wybuchu (ORW).

Prawidłowo przygotowany system zarządzania bezpieczeństwem powinien uwzględniać:

 • obowiązki pracowników związane z działaniami na wypadek awarii
 • programy szkoleniowe dla pracowników i innych osób w zakładzie
 • działanie mechanizmów pozwalających na systematyczną analizę zagrożeń awariami i prawdopodobieństwo ich wystąpienia
 • instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, a także konserwacji i czasowych przerw w ruchu
 • instrukcje sposobu w razie konieczności dokonania zmian w procesach przemysłowych
 • regularną analizę przewidzianych sytuacji, które mogą prowadzić do awarii
 • prowadzenie monitoringu funkcjonowania instalacji z substancjami niebezpiecznymi, co pozwala na wprowadzenie odpowiednich działań korekcyjnych
 • systematyczne oceny programu zapobiegania awariom oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • analizy wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Jak widać, w ramach systemów bezpieczeństwa wyróżnia się szereg różnych czynności, które wykonuje się w celu uzyskania optymalnego poziomu ochrony w zakładzie pracy.

Właśnie dlatego czynności te zlecane są najczęściej zewnętrznym firmom, które w tym zakresie posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę oraz zaplecze umożliwiające na przeprowadzenie niezbędnych analiz i przygotowanie optymalnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w danym zakładzie.

Autor: www.konner.pl.

Komentarze