Publikacje

1 Industrializacja - geneza, procesy, skutki pozytywne i negatywne
2 Czym jest korelacja? Współczynnik korelacji Pearsona
3 Konkurencja monopolistyczna, monopol, oligopol
4 Bezpieczeństwo danych osobowych w placówkach oświaty
5 Bezrobocie - przyczyny i skutki. Fazy i rodzaje bezrobocia
6 Strategia rozwoju - definicja, cechy, rodzaje
7 Transport wewnątrz magazynu
8 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych BIZ na polską gospodarkę
9 Polityka dyskontowa, stopa dyskontowa i jej wpływ na koniunkturę gospodarczą
10 Etyka zawodowa - czym jest? Charakterystyka pojęcia
11 Logika biznesowa
12 Czym są i skąd się biorą znaki towarowe?
13 Konwergencja korporacyjna
14 Zasady i funkcje rachunkowości
15 Nieuczciwa konkurencja w teorii i praktyce - przykłady, czyny, zwalczanie
16 Dotacje dla firm z Urzędu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
17 Usługi w Polsce i na świecie
18 Społeczna odpowiedzialność biznesu
19 World Class Manufacturing - WCM
20 Dotacje dla firm - dofinansowanie na utworzenie nowego stanowiska pracy
21 Negocjacje - 10 zasad skutecznych negocjacji
22 Rekrutacja kadry menadżerskiej i pracowników - Direct i Executive Search
23 Nowa firma - procedury ochrony środowiska krok po kroku
24 Incoterms
25 Otoczenie przedsiębiorstwa
26 Kryzys gospodarczy i finansowy - analiza przyczyn i skutków