Publikacje

7 historii ludzi sukcesu mimo początkowych niepowodzeń

Walt DisneyNajbardziej motywujemy się w momencie, kiedy widzimy, że da się osiągnąć to, o czym naprawdę marzymy. Każdy krok wprzód, przybliżający nas do spełnienia marzenia cieszy tak bardzo, że chcemy robić więcej. Niestety, przyzwyczaić się musimy jednak do tego, że każdej drodze do sukcesu towarzyszy masa porażek, z których należy wyciągać wnioski i uczyć się z nich.

Więcej…

 

Inwestowanie w nieruchomości - jak inwestować, czy warto?

Inwestowanie w nieruchomościInwestowanie w nieruchomości jest dosyć popularnym albo nawet najbardziej rozpowszechnionym sposobem lokowania kapitału. Dotyczy to szczególnie osób rozczarowanych niskim oprocentowaniem lokat, które niekoniecznie mają ochotę ryzykować na giełdach czy inwestować w bardzo chwiejne kryptowaluty, a myślą raczej o czymś wybitnie fizycznym. Czy jednak warto w obecnych pandemicznych czasach inwestować w nieruchomości? Ceny rosną, to fakt, ale czy po hossie na mieszkania, nie przyjdzie pora na bessę? Jakie są najpopularniejsze formy inwestycji w nieruchomości i czy warto?

Więcej…

   

Gospodarstwa domowe a rynek

Gospodarstwo domoweDuża różnorodność gospodarstw domowych oraz ich niezależność od siebie (poza funkcjonowaniem w ramach jednego społeczeństwa, państwa czy też jednego kręgu kulturowego) sprawia, że ich działania, jakie będą podejmowały na rynku mogą znaczące się od siebie różnić. Mimo to możliwe jest dostrzeżenie pewnych generalnych tendencji, które przejawiać się mogą w czynnościach podejmowanych przez szereg podmiotów tego typu (jak np. dążenie do oszczędzania lub wręcz przeciwnie), a ponadto ich charakterystyczne cechy niejako siłą rzeczy narzucają niektóre rozwiązania.

Więcej…

 

Cechy osoby przedsiębiorczej

Cechy osoby przedsiębiorczejCoraz częściej słyszymy słowa i zwroty, związane z przedsiębiorczością. Zazwyczaj kojarzą się nam one z zakładaniem i prowadzeniem własnej formy oraz osiąganiem sukcesu. W wielu przypadkach przedsiębiorczość odnosi się do człowieka jako zbiór cech, ułatwiających lub utrudniających mu pewne zachowania. Przedsiębiorczość w takim rozumieniu jest pożądana u osób, które planują lub zajmują się własną działalnością.

Więcej…

   

Biznesplan - definicja, funkcje, cechy

BiznesplanBiznesplan to dokument, który stanowi zestaw analiz i programów, gdzie na podstawie oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa i danych historycznych zawarta jest pewna projekcja podstawowych celów firmy wraz ze sposobami ich osiągania, uwzględniając wszystkie istniejące uwarunkowania natury rynkowej, finansowej, organizacyjnej, marketingowej, technologicznej oraz kadrowej. Dokument ten obejmuje działalność bieżącą i okres od trzech do pięciu kolejnych lat.

Więcej…

 

Czynniki i bariery atrakcyjności inwestycyjnej

Bariera atrakcyjności inwestycyjnejOgólnie rzecz biorąc zagraniczni inwestorzy, badając atrakcyjność inwestycyjną krajów czy regionów pod względem możliwości lokowania ich kapitału, biorą pod uwagę następujące czynniki: sytuację ekonomiczną, sytuację polityczną i społeczną, regulacje prawne, przestrzenny system organizacyjny. Wprawdzie inwestycje wiążą się przede wszystkim ze sferą ekonomiczną, jednak nie kategoria ekonomiczna zawsze musi być decydująca w kontekście podejmowanych inwestycji.

Więcej…