Publikacje

Usługi - definicja, klasyfikacja, cechy

UsługiPojęcie usługi definiowane jest na różne sposoby. W ekonomii usługa wyjaśniana jest jako wykonywana czynność lub produkt niematerialny. W konspekcie gospodarczym usługi traktowane są jako towar i zakłada się, że istnieje coś takiego jak proces produkcji usług, w którym kluczowy udział bierze określony obiekt. Obiekt może być żywy bądź martwy.

Więcej…

 

Tożsamość internetowa (w sieci) - kryzys tożsamości?

Tożsamość internetowaŚwiat sieci, świat wirtualny jest jednym z głównych miejsc, w którym można zachować anonimowość. Jednak czy owa anonimowość częściej jest zaletą, czy może bardziej wadą? Czy fakt anonimowości w sieci człowiek wykorzystuje jako szansę do sfałszowania swojej tożsamości? Czy może pokazuje ją taką, jaka jest w rzeczywistości? Człowiek nie zawsze chce pokazywać się takim jakim jest naprawdę, powody są różne, tak jak różni są ludzie. Zdarza się, że brak śmiałości i odwagi w świecie realnym, staje się przyczyną ucieczki w świat wirtualny.

Więcej…

   

7 historii ludzi sukcesu mimo początkowych niepowodzeń

Walt DisneyNajbardziej motywujemy się w momencie, kiedy widzimy, że da się osiągnąć to, o czym naprawdę marzymy. Każdy krok wprzód, przybliżający nas do spełnienia marzenia cieszy tak bardzo, że chcemy robić więcej. Niestety, przyzwyczaić się musimy jednak do tego, że każdej drodze do sukcesu towarzyszy masa porażek, z których należy wyciągać wnioski i uczyć się z nich.

Więcej…

 

Gospodarstwa domowe a rynek

Gospodarstwo domoweDuża różnorodność gospodarstw domowych oraz ich niezależność od siebie (poza funkcjonowaniem w ramach jednego społeczeństwa, państwa czy też jednego kręgu kulturowego) sprawia, że ich działania, jakie będą podejmowały na rynku mogą znaczące się od siebie różnić. Mimo to możliwe jest dostrzeżenie pewnych generalnych tendencji, które przejawiać się mogą w czynnościach podejmowanych przez szereg podmiotów tego typu (jak np. dążenie do oszczędzania lub wręcz przeciwnie), a ponadto ich charakterystyczne cechy niejako siłą rzeczy narzucają niektóre rozwiązania.

Więcej…

   

Cechy osoby przedsiębiorczej

Cechy osoby przedsiębiorczejCoraz częściej słyszymy słowa i zwroty, związane z przedsiębiorczością. Zazwyczaj kojarzą się nam one z zakładaniem i prowadzeniem własnej formy oraz osiąganiem sukcesu. W wielu przypadkach przedsiębiorczość odnosi się do człowieka jako zbiór cech, ułatwiających lub utrudniających mu pewne zachowania. Przedsiębiorczość w takim rozumieniu jest pożądana u osób, które planują lub zajmują się własną działalnością.

Więcej…

 

Podstawowa klasyfikacja aktów prawnych

Akty prawneKlasyfikacja aktów prawnych

Akt prawny to stworzony przez ściśle określony organ państwowy rezultat prawny czyli jest to swego rodzaju działanie państwa w wyniku określonej sytuacji jaka zaistniała.

Więcej…