Funkcjonowanie jednostki, a funkcjonowanie zespołu

Funkcjonowanie jednostkiW jaki sposób zachowanie jednostki wpływa na funkcjonowanie zespołu? We współczesnych organizacjach praca zespołowa jest coraz częściej spotykaną formą wykonywania zadań. Warto jednak pamiętać, że na zespół składają się pojedyncze osoby o odmiennych cechach, usposobieniu, umiejętnościach i sposobie reagowania na różne sytuacje.

Niewątpliwie poszczególne jednostki pracujące w zespole mają znaczący wpływ na jego funkcjonowanie jako całości. Wpływ ten z pewnością może być dwojaki: pozytywny lub negatywny. Każdy członek zespołu wnosi do niego wszystkie nabyte wcześniej umiejętności, doświadczenia i wiedzę.

Wnosi także swoje postawy, podejście do różnych spraw, prezentuje swój sposób myślenia, postępowania i rozwiązywania problemów. To wszystko sprawia, iż grupa zyskuje nowe punkty widzenia, różne spojrzenia na daną sprawę. Zespół może dostrzec nowe rozwiązania i pojawiające się okazje, ale także i potencjalne zagrożenia. Wszystko to powoduje, że cała grupa staje się bardziej kreatywna, pomysłowa, poszerza swoje horyzonty. Dostrzega, że dla jednego problemu zawsze można znaleźć wiele różnych rozwiązań. Jednostka może być wspaniałym motywatorem zespołu do działania. Poprzez swój zapał, zaangażowanie, pomysły i energię może zmotywować i zachęcić do pracy inne osoby, a w szczególności te, której z własnej woli zazwyczaj nie wykazują się zbytnią aktywnością.

Poszczególne osoby mogą z pewnością sprawić, że zespół będzie funkcjonować o wiele sprawniej i skuteczniej. Poprzez prezentację swoich sposobów, metod i technik pracy, grupa może wybrać taki, który będzie dla nich najbardziej odpowiedni. Jednostka może pokazać reszcie jak lepiej się zorganizować. Ponadto pomysłowość zespołu jest dużo większa niż pojedynczych osób, tak więc czas znajdywania kreatywnych rozwiązań będzie znacznie krótszy. Nie ulega wątpliwości, że osoby pracujące w grupie stają się bardziej zaangażowane, gdyż wiedzą, że nie pracują tylko i wyłącznie na swój rachunek, ale także swoich współpracowników. Co więcej, wiedzą że korzyść zespołu jest również ich korzyścią, dlatego też starają się jeszcze bardziej. Niestety wpływ jednostki na zespół może mieć również negatywne aspekty. W grupie mogą pojawiać się osoby, które za wszelką cenę będą chciały nią pokierować. Takie osoby narzucają pozostałym członkom swoje poglądy i opinie, nie zwracając uwagi na to, że ktoś może mieć odmienne zdanie. Starają się podporządkować sobie grupę, zyskać pozycję lidera.

Zdarza się, że nie napotykają żadnego oporu ze strony współpracowników, co powoduje, że działanie całego zespołu opiera się na działaniach i decyzjach podejmowanych tylko przez jednostkę. Jest to sprzeczne z założeniem pracy zespołowej, gdyż do zespołu każdy powinien wnieść i dać coś od siebie. Istotna jest też spoistość grupy, która może zostać zmniejszona, gdy poszczególne jednostki tworzące zespół mają odmienne cele, a co za tym idzie ich działania i priorytety są rozbieżne. Tak samo dzieje się, gdy członkowie grupy rywalizują ze sobą dążąc do osiągnięcia jak najlepszych indywidualnych rezultatów, tym samym przykładają mniejszą uwagę do dobra całej grupy. Podczas pracy w zespole w zasadzie nieuniknione są konflikty. Szczególnie wtedy, gdy tworzą go ludzie o silnych osobowościach.

Osoby uparte, nieustępliwe, nieliczące się ze zdaniem innych, chcące przewodzić grupie, są głównymi prowokatorami kłótni. Wszelkie konflikty bardzo negatywnie wpływają na atmosferę pracy, a tym samym na jej wydajność.

Osoby konfliktowe zniechęcają innych do pracy i powodują, że komunikacja w zespole zanika lub jest bardzo utrudniona, a jak wiadomo bez tego zespół nie może funkcjonować prawidłowo. Pracując w grupie warto więc nauczyć się słuchania innych i szukania kompromisów. Trzeba być otwartym na wymianę zdań i opinii, konstruktywne dyskusje, by wybierać obiektywnie jak najlepsze rozwiązania czy pomysły. Nie ulega wątpliwości, że jednostka ma ogromny wpływ na funkcjonowanie zespołu. Jednak to w jaki sposób będzie ona wpływać na grupę oraz czy będzie to wpływ pozytywny, czy negatywny decyduje raczej konkretna osoba. To od jej indywidualnych postaw, poglądów, cech charakteru i umiejętności zależy czy wpłynie znacząco na jakość lub sposób pracy zespołu. Odpowiednio dobrana grupa osób, może osiągnąć nieporównywalnie lepsze efekty niż działając w pojedynkę.

Komentarze