Logistyka - co to jest?

LogistykaLogistyka, to proces systemowego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw, przepływem produktów oraz informacji. Z usług logistycznych korzystają zarówno wielkie korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa. Ważną rolę w logistyce odgrywa podejmowanie takich decyzji, które przyniosą danemu przedsiębiorstwu jak największe zyski i jak najmniej strat.

Logistyka kojarzy się głównie z magazynem. I słusznie. Polega ona bowiem na kontroli zapasów i realizacji zamówień, pakowaniu towarów, obsłudze klienta, organizowaniem transportu i gospodarce odpadami.

Logistyka - działy

Logistyka, ze względu na dużą ilość powierzonych zadań, dzieli się na następujące działy:

 • logistyka zaopatrzenia - lokalizuje źródła zaopatrzenia, zaopatruje przedsiębiorstwo w niezbędne do produkcji materiały, negocjuje ceny materiałów, kontroluje jakość dostaw;
 • logistyka dystrybucji - planuje i kontroluje dystrybucję danej firmy, utrzymuje zapasy wyrobów gotowych, lokalizuje magazyny dystrybucyjne, organizuje kanały dystrybucyjne, optymalizuje drogi transportowe;
 • logistyka serwisu - zaopatruje nabywców w części zamienne oraz obsługuje zwroty towarowe;
 • logistyka produkcji - planuje i kontroluje przebieg produkcji, redukuje odległości przemieszczania się materiałów do minimum, redukuje ilość materiałów stosowanych w produkcji;
 • logistyka magazynowa - zajmuje się magazynowaniem komponentów oraz gotowych produktów;
 • logistyka kontraktowa - obejmuje operacje prowadzone na powierzchni magazynowej;
 • ekologistyka - zajmuje się gromadzeniem, transportem oraz utylizacją odpadów szkodliwych dla środowiska;
 • e-logistyka - dotyczy działań logistycznych związanych z wykorzystaniem internetu oraz systemów informatycznych.

Podział logistyki ze względu na zasięg oddziaływania

Ze względu na zasięg oddziaływania logistykę dzielimy na:

 • mikrologistykę - obejmuje procesy logistyczne w obrębie pojedynczego przedsiębiorstwa;
 • mezologistykę - obejmuje procesy logistyczne w obrębie pojedynczego działu gospodarki;
 • makrologistykę - obejmuje procesy logistyczne w obrębie całej gospodarki krajowej;
 • eurologistykę - obejmuje całą Europę;
 • logistykę globalną - obejmuje zasięgiem cały świat.

Kto to jest logistyk i jakie cechy powinien posiadać?

Logistyk (z języka angielskiego - logistics, z języka greckiego - logisticos - racjonalny, doświadczony w liczeniu), to człowiek, który jest specjalistą w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu. Głównie zajmuje się magazynami, dopływem surowców do fabryki, oraz wypływem gotowych wyrobów do potencjalnych klientów.

Dobry logistyk powinien charakteryzować się twórczym myśleniem. Ważne, aby potrafił podejmować szybko decyzje. Często w swojej pracy będzie poddawany presji otoczenia. Musi więc być odporny na stres. Ze względu na zasięg działania powinien być otwarty i komunikatywny w kontaktach międzyludzkich. Entuzjazm i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań oraz wysoki stopień poczucia odpowiedzialności to cechy, które sprawią, że jego praca będzie doceniana.

Aby pracować w logistyce, należy skończyć studia w tym kierunku zdobywając tytuł licencjata, magistra bądź inżyniera.

Fotografia: www.amwin.pl.

Komentarze