Transport wewnątrz magazynu

Transport wewnątrz magazynuTransport w gospodarce lokalnej, krajowej i światowej ma ogromne znaczenie - odgrywa równie ważną rolę jak produkcja czy konsumpcja. Jest jednym z kluczowych elementów w dziedzinie, która się tym zajmuje - czyli w logistyce.

Transport wewnętrzny

W logistyce jest coś takiego jak transport wewnątrz magazynu - to nic innego jak wszystkie czynności, mające na celu przewiezienie konkretnych osób lub dóbr za pomocą odpowiednich środków transportu wokół jednego danego przedsiębiorstwa. Transport ten jest też inaczej nazywany bliskim lub wewnątrzzakładowym.

Jego zadaniem jest przemieszczanie dóbr w obrębie konkretnego przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się różnymi modelami organizacyjnymi ze względu na rodzaj działalności i rangę tudzież wielkość danego zakładu.

Zadania transportu i jego podział

System transportu wewnętrznego podzielony jest ze względu na charakter wykonywanych zadań w przedsiębiorstwach produkcyjnych i zakładowych:

 • transport składowo-magazynowy - obejmuje przyjmowanie i wysyłanie materiałów, a ponadto, ich składowanie w magazynach,
 • transport produkcyjny - to nic innego jak proces produkcji związany z wyrobieniem i przenoszeniem danych produktów,
 • transport międzywydziałowy - jeden z elementów transportu produkcyjnego, odbywający się pomiędzy wydziałami produkcyjnymi,
 • transport wewnątrzwydziałowy - kolejny z elementów transportu produkcyjnego, przebiegający wewnątrz poszczególnych hal produkcyjnych,
 • transport międzystanowiskowy - element transportu produkcyjnego, zachodzący pomiędzy stanowiskami roboczymi,
 • transport stanowiskowy - część transportu produkcyjnego, odbywająca się na konkretnym stanowisku.

Wymagania i zależności

W transporcie wewnętrznym stosowane mogą być różnego rodzaju środki transportu - nawet te przeznaczone w całości do transportu zewnętrznego - czyli np. wagony, samochody ciężarowe. Do tego, by to wszystko funkcjonowało sprawnie i było jak najbardziej opłacalne, niezbędna jest właściwa organizacja czasu i pracy, a także odpowiednio wykwalifikowana siła robocza.
Taki rodzaj transportu wymaga:

 • jak największej szybkości transportowania przy jednoczesnym przestrzeganiu warunków bezpieczeństwa i nieuszkodzeniu przewożonych dóbr,
 • tak krótkiego, jak to jest najbardziej możliwe czasu załadowania i wyładowania towaru,
 • jak najkrótszych dróg transportowych,
 • wykorzystywania odpowiednich środków transportowych,
 • eliminacji przeładowania lub za małej ilości towaru

Transport bliski jest istotnym źródłem kosztów w działaniu każdego zakładu ze względu na wysoką energochłonność i pracochłonność. Pojazdy wykorzystywane w transporcie wewnętrznym to:

 • roboty i manipulatory,
 • dźwignice,
 • przenośniki,
 • wózki,
 • paletyzatory,
 • depaletyzatory,
 • urządzenia pomocnicze takie jak: kontenery i palety ładunkowe, pojemniki transportowo-magazynowe.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

W przepisach BHP znajdziemy pewne istotne fakty, mówiące, że wymagane jest, by:

 • do obsługi urządzeń zatrudniać tylko osoby o wysokich kwalifikacjach właściwych i odpowiednich do obsługiwanego urządzenia,
 • masa ładunków przemieszczanych pod żadnym pozorem nie może przekraczać dopuszczalnej nośności,
 • towary były załadowywane zgodnie z przepisami i warunkami bezpieczeństwa,
 • załadowane ładunki były zabezpieczone przed upadkiem i uwolnieniem się.

Autor: www.e-promag.pl.

Komentarze