Czym jest Public Relations? Definicja, cele, zadania, cechy

Public RelationsPodstawową zasadą udanego biznesu jest budowanie trwałych więzi ze swoimi klientami, dostawcami i dealerami. Jednak to nie wszystko. Profesjonalnie prowadzone przedsiębiorstwo powinno kontaktować się również z tak zwaną szeroką publicznością. Są to osoby, które potencjalnie lub aktualnie interesuje dana firma. Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania współpracy z publicznością pomaga firmie lub marce osiągać swoje cele. Kreowaniem pozytywnego wizerunku oraz budowaniem trwałych więzi z otoczeniem rynkowym zajmuje się public relations (PR).

Public relations wpływa również na pozyskiwanie szeroko rozumianej akceptacji oraz życzliwości wobec poczynań przedsiębiorstwa oraz budowanie i utrzymywanie korzystnych warunków jej funkcjonowania.

Instrumenty komunikacji public relations

 • noty informacyjne dla prasy,
 • coroczne raporty,
 • publikacje,
 • sponsoring,
 • przemówienia,
 • seminaria,
 • akcje dobroczynne,
 • lobbing,
 • budowanie relacji ze społecznościami lokalnymi,
 • czasopisma firmowe,
 • imprezy,
 • środki identyfikacji, itd.

Cele, zadania public relations

Do podstawowych zadań stawianych przed PR w środowisku przedsiębiorstwa należą:

 • Wnioskowanie, polegające na analizie oraz interpretacji zachowań opinii publicznej, jej nastawienia oraz problemów, mogących wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na działalność lub plany firmy.
 • Doradzanie kierownictwu (wszystkich szczebli) w kwestiach dotyczących zasad działania oraz komunikacji, uwzględniając wszystkie publiczne aspekty i społeczną odpowiedzialność własnej firmy.

Pozostałe zadania public relations odnoszą się do kierunków działania:

1. Zadania skierowanie do wewnętrznej działalności przedsiębiorstwa:

 • opracowywanie raportów oraz informacji na temat działalności przedsiębiorstwa,
 • odpowiednie zgranie działań marketingowych, reklam oraz promocji,
 • zapewnianie właściwej komunikacji między pracownikami a kierownictwem za pomocą odpowiedzialnej organizacji i zarządzania.

2. Zadania skupiające się na wizerunku firmy:

 • sponsoring,
 • system identyfikacji wizualnej,
 • budowanie, ochrona i poprawa reputacji firmy,
 • zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych,
 • organizowanie wystaw i uczestnictwo w targach,
 • wspieranie akcji charytatywnych.

3. Zadania skierowane do zewnętrznej działalności firmy:

 • utrzymywanie kontaktów z władzami i społecznością lokalną,
 • powiązania finansowe i relacje inwestorskie,
 • przekazywanie społeczności bieżących informacji o działaniach firmy – nowych produktach, aktywności charytatywnej itd.,
 • obecność w publicznych środkach masowego przekazu,
 • organizacja konferencji i seminariów, które zapewniają stały kontakt z uczelniami,
 • organizacja firmowych imprez promocyjnych.

Cechy public relations

Przyjmuje się, że skuteczność public relations opiera się na trzech podstawowych cechach.

 • Pierwszą jest wysoka wiarygodność. Wtedy wiadomości dotyczące firmy wydają się odbiorcom bardziej autentyczne i wzbudzają większe zaufanie niż reklama.
 • Druga cecha to zaskoczenie. Przekaz generowany przez public relations dociera do odbiorców jako element ogólnych wiadomości, a nie informacja handlowa. Daje to szansę zdobycia zainteresowania klientów, którzy unikają reklam oraz kontaktów ze sprzedawcami.
 • Ostatnią cechą PR jest wyróżnienie. Działalność PR daje firmie możliwość wyróżnienia firmy, marki lub produktu, bo ich opis nie jest zestawiany z innymi podobnymi, co bardzo często ma miejsce w tradycyjnych reklamach.

Praktyka public relations opiera się w dużej mierze na komunikacji. Oczywiście nie chodzi o proste komunikowanie, tak zwaną komunikację jednokierunkową w celu uzyskania rozgłosu, ale o pewien skomplikowany proces o charakterze dwukierunkowym.

W ogromnym uproszczeniu, PR to sztuka kierowania przepływem informacji. Informacja stała się jednym z kluczowych elementów współczesnej komunikacji, a wsparta planowanym, przemyślanym i odpowiednio ukierunkowanym procesem może doprowadzić do wytworzenia nici porozumienia między konsumentem a przedsiębiorstwem. Zdolność efektownej komunikacji prowadzącej do wzajemnego zrozumienia świadczy o porażce lub sukcesie danej firmy.

Komentarze