Spółka z o.o. czy spółka cywilna - czym się różnią?

Wybór spółkiZarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka cywilna, to dwie najczęściej spotykane formy działalności w polskiej gospodarce. Obie mają tak wady jak i zalety, a to, na którą warto się zdecydować, w największej mierze uzależnione jest od tego, jaką działalność chcemy prowadzić i na czym się skupić. Zanim jednak założymy jakąkolwiek spółkę, powinniśmy dobrze poznać różnicę między tą cywilną, a tą z.o.o.

Jak się okazuje, różnice są całkiem znaczące i mają wpływ na całe przyszłe funkcjonowanie spółki. Na którą więc powinniśmy się zdecydować i dlaczego? Przedstawiamy wady i zalety obu tych rozwiązań.

Spółka cywilna - wszystko co musisz wiedzieć

To najprostsza forma spółki, do jej zawarcia wystarczy umowa między wspólnikami, najlepiej gdyby była sporządzona na piśmie, choć umowy ustne wciąż obowiązuje, jednak mogą pojawić się trudności, gdy przyjdzie do egzekwowania jej postanowień. Aktualnie spółkę cywilną należy rozumieć jako umowę między podmiotami – nie jest więc osobą prawnej, nie posiada też podmiotowości prawnej. Ten rodzaj spółki działa poprzez wspólników będących stronami umowy dotyczącej spółki cywilnej.

Na założenie spółki cywilnej, powinniśmy zdecydować się gdy:

 • zależy nam na prostej strukturze organizacyjnej,
 • wspólników jest dwóch (przy większej ilości lepiej sprawdzą się inne formy,
 • planujemy jednorazowe przedsięwzięcie, które ma na celu zrealizowanie konkretnego celu,
 • chcemy prowadzić mniejszą działalność,
 • zależy nam na szerokich możliwościach w zakresie współpracy i kształtowania praw wspólników,
 • współpraca opiera się przede wszystkim o prywatne kontakty wspólników.

Oczywiście to rozwiązanie ma też istotne wady - najważniejszą jest fakt, że za przedsiębiorców uznaje się tu wspólników spółki cywilnej, a nie samą spółkę, a to z kolei sprawia, że prowadzenie działalności w oparciu o tą formę spółki nie zawsze jest korzystne. Odpowiedzialność za ewentualne długi biorą bowiem wspólnicy (osobistym majątkiem).

Spółka z.o.o - najważniejsze informacje

Najważniejsze w kontekście spółki z.o.o, jest to, że w odróżnieniu od pozostałych rozwiązań, jest to spółka kapitałowa (odpowiada swoim kapitałem). Taka spółka ma też status osoby prawnej, jest więc samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, które będą różne od tych, które przysługują jej wspólnikom.

Spółkę z o.o. powinniśmy rozważyć w sytuacji w której:

 • dysponujemy funduszem minimum 5000 złotych,
 • mamy gotówkę, którą możemy przeznaczyć na funkcjonowanie spółki,
 • chcemy prowadzić biznes nie ryzykując osobistego majątku,
 • chcemy ograniczyć naszą odpowiedzialność,
 • planujemy duże, wymagające dużego kapitału przedsięwzięcie,
 • gdy prowadzisz dużą, jednoosobową działalność (nie potrzebujesz wspólników by utworzyć spółkę).

Do największych wad spółki z.o.o niewątpliwie trzeba zaliczyć duże koszty początkowe. Już na starcie musimy dysponować majątkiem wynoszącym co najmniej 5 tysięcy złotych - to minimalna wysokość kapitału zakładowego. Również późniejsze opłaty są zdecydowanie wyższe niż w przypadku innych rodzajów spółek (głównie koszty opłat rejestracyjnych i ogłoszeniowych.

Autor: www.firmaodkuchni.pl.

Komentarze