Spółka cywilna, czy spółka z o.o. - którą spółkę wybrać?

Spółka cywilna, czy spółka z o oJeżeli rozważasz zakładanie spółki, to nie unikniesz odpowiedzi na następujące pytanie: co jest lepsze - spółka cywilna, czy spółka z o.o.? Przed udzieleniem sobie odpowiedzi na właśnie tak postawione pytanie stoi lub stało bardzo dużo osób.

Dwie wspomniane przed chwilą spółki to najpopularniejsze spółki w Polsce - spółka cywilna jest najpopularniejszą spółką w ogóle, zaś spółka z o.o. to najpopularniejsza spółka prawa handlowego, czyli podlegająca regulacji kodeksu spółek handlowych. Aby udzielić odpowiedzi na takie pytanie, powinieneś poznać 3 podstawowe różnice występujące pomiędzy tymi spółkami.

Aby udzielić odpowiedzi na takie pytanie, powinieneś poznać 3 podstawowe różnice występujące pomiędzy tymi spółkami. O pomoc w określeniu tych różnic zwróciliśmy się do Wojciecha Rudzkiego - prawnika prowadzącego bloga z poradami prawnymi o spółce cywilnej spolkacywilna.info. Bez świadomości tych różnic, Twój wybór może się okazać nietrafiony.

Zacznijmy od różnicy, która może na pierwszy rzut oka nie wydawać się znacząca, ale której rezultatem jest wiele różnic. Także tych różnic, które będziemy analizować w dalszej części tego artykułu. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną - oznacza to, że jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z umów oraz innych zdarzeń prawnych (na przykład wypadków komunikacyjnych). Z powyższym związane jest także występowanie spółki z o.o. w charakterze strony postępowań administracyjnych i sądowych. A jak wygląda na tym tle spółka cywilna? Spółka cywilna nie jest podmiotem wyodrębnionym od swoich wspólników - nie posiada ani podmiotowości prawnej, ani osobowości prawnej. Stronami wszystkich umów są wspólnicy tej spółki, także oni osobiście występują w toku wszystkich postępowań sądowych lub administracyjnych.

Z powyższym jest związana także druga, jak się wydaje najważniejsza różnica. Wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za długi tej spółki. W przypadku spółki cywilnej wygląda to całkowicie inaczej - wspólnicy tej spółki ponoszą pełną oraz nieograniczona odpowiedzialność za wszelkie długi tej spółki. Dodatkowo odpowiedzialność ta ma charakter solidarny. Jak zauważa nasz ekspert "oznacza to, że wierzycielowi przysługuje prawo wyboru, od którego ze wspólników będzie dochodził zapłaty długu. Jeżeli podejmie taką decyzję, to może dochodzić go nawet wyłącznie od jednego wspólnika, także w toku postępowania sądowego".

Trzecią różnicą, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę czytelników w ramach dzisiejszego artykułu jest brak podlegania przez spółkę cywilną tak skomplikowanym obowiązkom rejestrowym, jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o.. Spółka z o.o. podlega bowiem wpisowi do KRS - Krajowego Rejestru Sądowego. Z powyższym związany jest nie tylko sam obowiązek wpisu spółki z o.o. do KRS, lecz także utrzymywania w tym rejestrze aktualnych danych dotyczących spółki, w tym także corocznego składania do rejestru sprawozdań finansowych spółki. Spółka cywilna nie podlega aż tak licznym obowiązkom rejestrowym. Co prawda wspólnicy powinni ujawnić prowadzenie spółki w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłosić spółkę do rejestru regon, jednak powstanie spółki cywilnej nie jest zależne od dokonania takiego wpisu.

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej trzy podstawowe różnice pomiędzy tymi spółkami pozwolą dokonać czytelnikom bardziej świadomą decyzję jeżeli chodzi o wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście pomiędzy tymi spółkami występują także dalsze różnice - w szczególności w zakresie podatkowym lub kosztów związanych z utrzymywaniem spółek przy życiu, jednak z uwagi na ograniczone rozmiary niniejszej publikacji różnice te uczynimy przedmiotem kolejnego artykułu.

Autor: www.spolkacywilna.info.

Komentarze