Promocja - istota

promocjaIstota promocji. Zwykle konsumenci zauważają jedynie reklamę i to praktycznie wyłącznie ją utożsamiają z narzędziami promocji. Natomiast zasięg promocji wykracza daleko poza samą reklamę i sprzedaż. Promocja jest oddziaływaniem na odbiorców produktów konkretnej firmy poprzez przekazywanie informacji, które w odpowiedni sposób powiększą wiedzę potencjalnych klientów zarówno na temat produktów jak i samej firmy.

To wszystko ma na celu stworzenie dla odbiorców preferencji na rynku. Rozumując w ten sposób można stwierdzić, że promocja to sposób w jaki firma komunikuje się z otoczeniem w celu zwiększenia popytu na sprzedawane przez to przedsiębiorstwo produkty.

Bezpośrednim celem, do którego dąży promocja oraz cała działalność z nią związana jest osiągnięcie zwiększonej sprzedaży. Promocja posiada szereg swoich narzędzi, - tzw. mix promocyjny, które dzieli się na kilka podgrup.

Należy do nich reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista oraz public relations.

Niektórzy jako piątą podgrupę wymieniają jeszcze marketing bezpośredni.

Reklama i Public Relations

Narzędzia należące do grupy reklamy i public relations mają za zadanie zbliżenie konsumenta do produktu. Ich celem jest prezentacja firmy i produktu oraz doprowadzenie do tego, że klient odwiedzi punkt sprzedaży, a także zachowa lojalność wobec firmy. Ma to za zadanie spowodować, by następnym razem klient kupił ten sam produkt, lub inny produkt tego samego producenta.

Promocja sprzedaży i sprzedaż osobista

Narzędzia należące do grupy promocji sprzedaży i sprzedaży osobistej mają na celu zbliżenie produktu do konsumenta. Działają na klienta w momencie gdy styka się z produktem w placówce handlowej, nakłaniając go do podjęcia decyzji o zakupie. Firma nie powinna dobierać narzędzi promocji w sposób przypadkowy. Ich wybór musi spełniać takie cele jakie ustaliła firma. Decyzja o tym jakie narzędzia wykorzystać nie powinna być podejmowana na podstawie ich pozytywnego zastosowania w innych firmach czy pod wpływem kosztów tych narzędzi.

Istnieje wówczas ryzyko, że może to przynieść dla firmy skutki odwrotne od zamierzonych.

Firma, aby spowodować, żeby promocja przez nią prowadzona charakteryzowała się wysoką skutecznością oddziaływania musi spełnić wiele warunków. Musi znać potrzeby oraz motywy nabywców, którymi kierują się podczas zakupów. Jeśli firma pozna już cechy nabywców, jak również ich liczebność i lokalizację, to powinna stosować takie narzędzia promocji, które są najbardziej zgodne z tymi cechami. Powinna założyć sobie określone cele oraz sprecyzować efekty i skutki jakie powinna osiągnąć promocja.

Powinna również posiadać atrakcyjne pomysły i stosować wyłącznie trafne argumenty. Przekaz jaki będzie miała jej promocja musi charakteryzować się wysokim poziomem, a jego język musi być zrozumiały i przekonywujący. Slogany, których użyje powinny utrwalać się w pamięci. Po wprowadzonych działaniach promocyjnych należy zbadać wyniki, które osiągnęła promocja oraz czy zastosowane środki i sposoby przekazu były skuteczne.

Aby promocja była skuteczna i pomogła uzyskać przewagę nad działaniami promocyjnymi konkurencji, firma powinna zapewnić jej odpowiedni budżet - jeśli chce utrzymać się na rynku i odnosić na nim sukcesy musi docenić znaczenie i rolę promocji.

Komentarze