Orientacje: marketingowa, produkcyjna, sprzedażowa

Orientacja marketingowaWażnym aspektem w dziedzinie marketingu jest zaspokajanie potrzeb klientów. Klienci w każdym rodzaju działalności są najważniejszym elementem. To oni przyczyniają się do rozwoju firmy i sprawiają, że produkty i usługi, które posada firma w swoim portfolio. W przedsiębiorstwach dużą rolę odgrywa marketing, który pozwala pozyskać klientów i ich lojalność wobec danej marki.

Czym jest orientacja marketingowa?

Jedną z podstawowych orientacji w marketingu jest orientacja marketingowa. Polega ona na stawianiu na pierwszym miejscu nabywców, którzy są zainteresowani produktami firmy. Zadaniem organizacji jest poznać potrzeby i preferencje swoich klientów, by móc w jak najlepszy sposób dobrać produkty i usługi by spełnić ich oczekiwania. Oprócz orientacji marketingowej można także spotkać się z orientacja na klienta, orientacje rynkową, kultury czy koncepcje marketingowe.

Orientacja marketingowa powstała w 50 latach XX wieku. Powstała po przekształceniu się społeczeństwa w społeczeństwo obfitości. Orientacja ta jak już wcześniej zostało wspomniane skupia się na marketingu, jako części działalności przedsiębiorstwa. Powoduję to, że dana firma może się rozwijać, ponieważ musi stale dążyć do zaspokojenia aspiracji klientów i wykonywać takie produkty oraz dobierać takie usługi by zaspokajać konkretnie potrzeby wskazane przez nabywców. Powoduję to również budowanie więzi i utrzymywanie ich z uczestnikami rynku. Najważniejszym aspektem w pracy z klientami jest właśnie budowa więzi i różnego rodzaju relacji z uczestnikami powiązań miedzy firmą a rynkiem. Orientacja ta przede wszystkim skupia się na partnerze, nie mając tutaj na myśli tylko klientów, ale także swoich konkurentów czy partnerów biznesowych. Doskonale wpisuję się tutaj stwierdzenie, żeby trzymać swoich konkurentów blisko siebie. Wiemy wtedy, jakie kroki wykonają i możemy zareagować na zmiany, które wpływają na funkcjonowanie całego rynku.

Działania te powodują wzrost reputacji firmy oraz postrzegania jej na rynku. Ważnym jest także fakt, aby klient miał przekonanie, że czynności wykonywane przez organizacje są wykonywane dla konsumenta. Orientacja marketingowa zależy w dużej mierze od zakresu, tempa i dynamiki na rynku. Przez cały proces zarządzania przewija się pojęcie i zakres orientacji. Według autorów z dziedziny zarządzania można wyodrębnić szereg orientacji nie tylko marketingowej. Do nich zależą miedzy innymi:

Orientacja produkcyjna

Polega na skupianiu się na produkcji oraz obniżaniu kosztów jednostkowych wyrobów wytwarzanych przez przedsiębiorców, orientacja ta powstawała w XIX wieku, członkowie organizacji nie mieli wówczas jeszcze tak wykształconego poczucia walki o klienta. Wcześniejszymi czasy każdy wytworzony produkt przez producenta szybko zaspokajał potrzeby klienta oraz szybko dochodziło się do procesu sprzedaży. Może to być spowodowane tym, iż wcześniej nabywcy nie byli aż tak wymagający.

Orientacja sprzedażowa

Jak sama nazwa wskazuję skupia się głównie na stawianiu na sprzedaż wytworzonych produktów i preferowanych usług. Nastąpił wzrost znaczenia reklamy i ukazania swojego produktu, aby się sprzedał. Głównych celem przedsiębiorców był zbyt. Nadal występowała orientacja produktowa, ponieważ organizacje musiały wytwarzać produkty i usługi by poprzez ich sprzedaż zwiększać zysk.

Orientacje: marketingowa, produkcyjna a sprzedażowa - porównanie

Główna różnica miedzy tymi trzema orientacjami plasuje się następująco:

  • Produktowa polegałaby na wytwarzaniu dużej ilości i w jak najtańszy sposób, by trafić do jak największej ilości nabywców.
  • Sprzedażowa polega na tym, aby sprzedać jak najwięcej by zwiększyć zysk firmy.
  • Organizacja marketingowa, która jest główna w tym rozważaniu podlega wieloaspektowej sferze, ponieważ skupia ona powody i sposób wytwarzania produktów i wyboru usług. Chodzi tutaj o to, by poznać rynek i potrzeby klientów, aby wytwarzać to, co chcą konsumenci. Skupianie się przede wszystkim na klientach i ich dobru.

Koncepcja tej orientacji jest taka, że została stworzona po to, by sprostać wymaganiom rynku. Konkurencja na rynku stale rośnie, a więc przedsiębiorstwa starają się wyróżnić się od innych przedsiębiorstw produkujących te same produkty czy oferujące te same usługi. Konsument w dzisiejszych czasach jest przekonywany do firmy, nie jest już tak, że klient musi kupować produkty jednej firmy, ponieważ takie tylko były do wyboru. Konsument spośród wielu ofert wybierze najlepszą dla niego. Firmy powinny zdobyć zaufanie klientów oraz poznać ich oczekiwania względem ich firmy oraz rynku danego produktu. Zadaniem marketingu jest identyfikacja, odkrywanie eksploatacja możliwości biznesowych. Przedsiębiorstwa powinny odkryć nisze rynkową, by móc ja odkryć ważnym jest sporządzenie badań marketingowych. Kluczem do sukcesu jest jej wykorzystanie. Ważnym jest, zatem, aby firmy otworzyły się na nowe rynki, by móc wytwarzać produkty dla innej grupy oraz dla innych osób o innych wymaganiach i preferencjach.

W dużej mierze orientacja marketingowa kojarzona jest, z jakością. W dzisiejszych czasach zauważalny jest popyt na produkty o wysokiej jakości. Klienci są w stanie zapłacić za daną rzecz więcej ze względu na to, że ma on większą jakość. W tym przypadku cena schodzi na drugi plan ważna jest, jakość i dany produkt, który ma cenne walory smakowe. Patrząc na to z punktu widzenia przedsiębiorstw, w ostatnich latach zauważalny jest wzrost zastosowania koncepcji Total Quality Management (TQM) w firmach, co dobrze współpracuje z orientacja marketingową. Sama norma ISO 9000:2000 "Systemy Zarządzania Jakością - Podstawy i terminologia" w pierwszej z ośmiu zasad zarządzania jakością wymaga od organizacji, by funkcjonowała jako "organizacja skupiona na kliencie".

Orientacja marketingowa a marketing mix

W ramach orientacji marketingowej dużo czasu skupia się na marketingu mix, którym jest:

  • cena,
  • dystrybucja,
  • produkt,
  • promocja.

Orientacja ta skupia w sobie po trochę z każdej wcześniejszej orientacji. Celem marketingu mix jest utworzenie produktu o jak najlepszej cenie, sprzedanie go kanałami dystrybucji przy zastosowaniu jak najlepszej promocji. Ważnym aspektem w marketingu jest promocja, czyli sposób, w jaki przedstawimy dany produkt, by klient rozczul chęć jego zakupu. Reklamy jak i inne formy promocji stanowią duży odsetek osób, które zdecydowały się na produkt.

Orientacja marketingowa na tle innych orientacji stosowanych w zarządzaniu przoduje, jako łącząca wszystkie ważne elementy stosowane w przedsiębiorstwie koncepcja. Koncepcja ta, jako pierwszy cel stawia poznanie popytu na dany wyrób oraz potrzeby odnośnie danego wyrobu a następnie firma skupia się na wytwarzaniu go w takiej ilości, aby nasycić rynek i jego członków. Najbardziej korzystnym jest fakt, żeby wytworzyć produkt, który będzie zaspokajał kilka potrzeb. Firma z takim podejściem stawia na konkretną grupę odbiorców a nie na kilka grup, przez co może lepiej wykorzystać potencjał i lepiej dopasować ofertę produktową i usługową do konsumentów.

Autorzy różnie formułują istotę komunikacji jednak najbardziej adekwatną definicją, którą należy przytoczyć w całości by utrzymała sens jest to taki zapis jak: "Istotę orientacji marketingowej można wyrazić pytaniem: jak wybrać i zdobyć, ewentualnie -stworzyć, a następnie utrzymać rynek zbytu, który zapewniałby przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do jego potrzeb i aspiracji rozwojowych.".

Zasady orientacji marketingowej

Podstawowymi zasadami orientacji marketingowej są mianowicie:

1. Stawianie rynku w centrum zainteresowania. Wiąże się to z tym, iż należy wybrać rynek docelowy dla konsumentów.

2. Kolejną zasadą jest to, że przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na kliencie. Rozwijając tą myśl należy stwierdzić, iż aby klient był zadowolony z usług i produktów należy badać jego satysfakcje i nie osiadać na laurach, ale stale podnosić jej poziom lub chociaż utrzymywać na stałym poziomie. Jednak stały poziom nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, ponieważ z czasem konsumenci mogą znaleźć wyższy poziom satysfakcji u innego odbiorcy czy firmy.

3. Trzecią zasadą tejże orientacji jest koordynowanie działań i czynności pionów i działów w organizacji, czyli chodzi tutaj o szeroko pojęte działania personalne. Do tych działań można zaliczyć szkolenia, kontrole działań pracowników, ale nie po to by ich karać, lecz po to by ich motywować do lepszej i efektywniejszej pracy. Działania te są wprowadzane, po to by w jak najlepszy sposób móc obsługiwać klienta. Zawsze najpierw spełniamy wymagania klienta, a później spostrzegamy i myślimy o działaniach zewnętrznych dla firmy. Przyczyną takiego zachowania jest fakt, iż klient jest źródłem dochodów dla przedsiębiorstwa i pomaga utrzymać firmę w jak najlepszej pozycji na rynku. Ostatnią z zasad celowo ukazywaną na końcu jest zyskowność, która polega na dążeniu do zarabiania jak największej ilości pieniędzy. Wszystkie te czynniki są powiązane, ponieważ gdy klient będzie zadowolony będzie można mówić o przychodach i zwiększaniu zyskowności. Nawet, jeżeli mowa o zyskach najważniejszymi są klienci, ponieważ to oni dają nam środki na działalność i rozwój firmy. Marketing, zatem jest to pojęcie tak zwane żywe, które kształtuję się wraz z kształtowaniem się gospodarki rynkowej. Jeżeli rynek się rozwija to i jest szansa na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Podsumowując należy stwierdzić, że orientacja marketingowa jest jedną z najważniejszych orientacji w marketingu jak i całym zarządzaniu. Stawia ona bezpośrednio na klienta i na jego potrzeby, a raczej ich zlokalizowaniu. Klient czuję się doceniony i czuje, że ktoś liczy się z jego zdaniem, co przekłada się na jego satysfakcje i lojalność. W dzisiejszych czasach klienta należy stawiać na pierwszym miejscu, ponieważ bez niego nie zrobimy nic. Jeżeli nasza organizacja stawia tylko na zysk i tak go nie osiągnie bez lojalnych i zadowolonych klientów. A więc należy rozpocząć rozwój przedsiębiorstwa od stawiania na potrzeby kupujących dany produkt bądź usługę. Orientacja ta, zatem jest skupionymi w paru zdaniach zasadami, jakimi dana organizacja powinna się zajmować. Istotą tegoż podejścia jest stawianie na rzeczy najważniejsze, by móc osiągnąć mniejsze, poboczne cele.

Komentarze