Cechy osoby przedsiębiorczej

Cechy osoby przedsiębiorczejCoraz częściej słyszymy słowa i zwroty, związane z przedsiębiorczością. Zazwyczaj kojarzą się nam one z zakładaniem i prowadzeniem własnej formy oraz osiąganiem sukcesu. W wielu przypadkach przedsiębiorczość odnosi się do człowieka jako zbiór cech, ułatwiających lub utrudniających mu pewne zachowania. Przedsiębiorczość w takim rozumieniu jest pożądana u osób, które planują lub zajmują się własną działalnością.

Czym charakteryzuje się więc osoba przedsiębiorcza?
Jaka jest? Co ją wyróżnia i warunkuje sukces?

Taka osoba jest przede wszystkim aktywna, cechuje ją duża dynamika w działaniu. Chętnie podejmuje się różnorodnych działań i wykazuje duże zaangażowanie. Na uwagę zasługuje również jej wysoki stopień adaptacji. Oznacza to, że osoba przedsiębiorcza potrafi szybko i łatwo przystosowywać się zarówno do zmiennych jak i nowych warunków.

Nie jest dla niej problemem zmiana pracy, miejsca zamieszkania czy nawet pomieszczenia, w jakim sprawuje swoje obowiązki. Osoba przedsiębiorcza odnajduje się w każdej sytuacji i potrafi szybko wdrożyć się w nowej sytuacji. Co więcej: takie zmiany postrzega jako wyzwanie, szansę na rozwijanie się oraz naukę czegoś nowego. Osoba uznawana za przedsiębiorczą nie boi się nowości: dąży do nich, widząc w nich nowe możliwości.

Zawsze wykorzystuje nadarzające się szanse i okazje. Wielu uważa, że przedsiębiorczość jest synonimem ryzykanctwa. Owszem, osoba przedsiębiorcza nie obawia się podejmowania ryzyka, ale tylko wtedy, jeśli widzi w działaniu sens oraz przewiduje, że się ono powiedzie. Ponadto, osoba przedsiębiorcza wyróżnia się kreatywnością oraz zdolnością twórczego myślenia.

Szybko i sprawnie generuje pomysły, podchodząc do każdej kwestii bardzo plastycznie. Obce jest jej sztywne i szablonowe myślenie. Ludzie przedsiębiorczy są zwolennikami innowacyjności, ciągłych ulepszeń. Ponadto, takie osoby wykazują się asertywnością w działaniu, są tolerancyjne, ale jednocześnie wiele wymagają, zarówno od siebie jak i od innych. Są również doskonałymi mediatorami oraz negocjatorami.

Jak widać, większość cech osoby przedsiębiorczej to umiejętności nabyte

Nie rodzimy się ani z aprobatą dla innowacyjności ani ze zdolnościami mediatorskimi. Wielu z tych umiejętności uczymy się w toku socjalizacji, można więc odpowiednio je wytrenować.

Pozostaje jednak jedno pytanie: czy opłaca się być osobą przedsiębiorczą?

Okazuje się, że jak najbardziej i to nie tylko ze względu na łatwiejsze osiągniecie sukcesu w biznesie. Osoby przedsiębiorcze łatwiej radzą sobie z wymogami otoczenia. Wysoki stopień adaptacyjności pozwala im na szybsze przystosowywanie się do zmieniających warunków, a umiejętność twórczego myślenia pozwala na łatwiejsze rozwiązywanie problemów. Bardzo często osoby przedsiębiorcze przyjmują rolę mediatorów, co pozwala im na zwiększenie pewności siebie oraz trenowanie umiejętności komunikacyjnych. Bycie osobą przedsiębiorczą oznacza więc ciągłe doskonalenie się oraz pracę nad sobą. Ludzie przedsiębiorczy rzadziej odczuwają stres, ponieważ wielu sytuacji nie traktują w kategorii zagrożenia, lecz szansy.

Ponadto, zamiast ulegać emocjom, polegają na rozsądku i swojej intuicji. To właśnie pozwala im na podejmowanie rozważnych i przemyślanych decyzji, prowadzących do sukcesu.

Komentarze