Crowdfunding nieruchomości - czym jest? Zalety, zyski, ryzyko crowdfundingu nieruchomości

Crowdfunding nieruchomościRynek nieruchomości w Polsce rozwija się nieprzerwanie od kilkunastu lat. Kupujemy mieszkania zarówno dla siebie, jak i na wynajem - jako lokatę kapitału. Zainteresowanie zakupem nieruchomości stymulują rosnące ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym, a także bardzo niskie oprocentowanie lokat bankowych. Jednak wysokie ceny mieszkań, koszt remontu oraz wydatki związane z wyposażeniem mieszkania mogą stanowić dla wielu inwestorów zbyt duże wyzwanie finansowe. W takiej sytuacji warto zainteresować się coraz bardziej popularną w Polsce metodą inwestowania w nieruchomości jaką jest crowdfunding.

Dowiedz się czym jest crowdfunding nieruchomości, w co można inwestować i jakiej wysokości zysków można się spodziewać. Poznaj także zalety i wady tego typu metody inwestowania.

Crowdfunding nieruchomości - czym jest?

Crowdfunding nieruchomości pojawił się na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych już wiele lat temu, jednak w Polsce jest to stosunkowo nowy sposób inwestowania. Crowdfunding nieruchomości polega na pozyskiwaniu kapitału pojedynczych osób w celu sfinansowania konkretnego przedsięwzięcia na rynku nieruchomości. Firmy crowdfundingowe, zamiast korzystać z finansowania udzielanego przez bank, zbierają pieniądze potrzebne na inwestycje od prywatnych inwestorów. Co ważne, każdy może zostać inwestorem, jeśli spełnia określony przed daną firmę próg wejścia w inwestycję. Próg wejścia w przypadku niektórych inwestycji zaczyna się już na poziomie 10 000 zł.

Deweloper kupuje lub buduje nieruchomość za pieniądze zebrane metodą crowdfundingu, a następnie sprzedaje lub przeznacza ją na wynajem. Inwestorzy otrzymują zysk proporcjonalny do zainwestowanego kapitału, a także zwrot przekazanych pieniędzy - jeśli nieruchomość zostanie sprzedana.

Warunki oraz progi wejścia w crowdfundingu różnią się w zależności od firmy, która prowadzi zbiórkę. Różny jest także profil działalności poszczególnych firm inwestujących w oparciu o crowdfunding. Niektóre z nich, na przykład Mzuri CFI, specjalizują się w kupnie, remoncie, a następnie wynajmie nieruchomości. Inne, takie jak ShareVestors, umożliwiają inwestowanie w projekty deweloperskie, rentierskie i w grunty. Ciekawym przykładem jest polska firma Pracownia Finansowa, która oprócz realizowania inwestycji mieszkaniowych, buduje także farmy wiatrowe. To obrazuje jak zróżnicowane są możliwości inwestycyjne na rynku nieruchomości metodą crowdfundingu.

W co możemy zainwestować metodą crowdfundingu?

Przedmiotem inwestycji w transakcjach crowdfundingu nieruchomości mogą być nie tylko mieszkania, ale również nieruchomości komercyjne oraz grunty. W przypadku nieruchomości mieszkaniowych firmy chętnie inwestują w mieszkania w centrach miast, w kurortach wakacyjnych, a także w mieszkania do remontu. Nieruchomości komercyjne to z kolei dość pewne inwestycje, która zwykle przez wiele lat przynoszą regularne wpływy z wynajmu. Inwestycja w grunty jest często dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie posiadają minimalnego wkładu wymaganego dla nieruchomości mieszkaniowych czy komercyjnych. Niekiedy wystarczy już 1000 zł, aby stać się współwłaścicielem gruntu.

Crowdfunding nieruchomości a zyski

Firmy inwestujące w rynek nieruchomości metodą crowdfundingu prognozują roczną stopę zwrotu inwestycji na poziomie od 7 do 12 procent. W porównaniu z innymi dostępnymi instrumentami inwestycyjnymi jest to atrakcyjna propozycja, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że minimalna kwota inwestycji to często nie więcej niż 10 000 zł.

Roczna stopa zwrotu z inwestycji crowdfundingowych w przypadku mieszkań dwu- i więcej pokojowych zwykle znacznie przewyższa zysk, jaki uzyskałby pojedynczy inwestor z wynajmu tej wielkości mieszkania. Wynajem kawalerek w dużych miastach jest bardziej opłacalny dla pojedynczego inwestora, jednak nadal szacowana stopa zwrotu przeważnie nie przekracza 7 procent.

Jakie są zalety crowdfundingu nieruchomości?

Największą zaletą crowdfundingu nieruchomości jest to, że umożliwia wejście na rynek osobom z niewielkim kapitałem początkowym. To również idealna propozycja dla tych, którzy chcą inwestować w nieruchomości, ale nie mają czasu zajmować się mieszkaniem na wynajem lub też obawiają się, że zainwestują w nierentowne nieruchomości. Ponadto dzięki crowdfundingowi można stać się współwłaścicielem nieruchomości w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, co przyniesie odpowiednio wysokie zyski. Crowdfunding nieruchomości nie wymaga od nas znajomości rynku nieruchomości, ani inwestycji czasu na kupno, remont i najem nieruchomości. W każdej chwili możemy się także wycofać z inwestycji odzyskując włożony kapitał na zasadach określonych warunkami umowy z daną firmą crowdfundingową.

Jakie ryzyko niesie ze sobą crowdfunding nieruchomości?

Rynek nieruchomości zaliczany jest do kategorii bezpiecznych inwestycji, jednak jak każda inwestycja niesie także ze sobą pewne ryzyko. Przede wszystkim należy się liczyć z tym, że w przypadku poważnego kryzysu światowego pojawią się zawirowania również na polskim rynku nieruchomości. Dlatego dobrze jest zakładać dłuższy, co najmniej kilkuletni okres inwestycji, aby ograniczyć ryzyko istotnego spadku cen nieruchomości. Zawsze warto bardzo dokładne zapoznać się z warunkami, jakie oferuje inwestorom firma crowdfundingowa, a także przejrzeć jej sprawozdania finansowe. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że powierzamy swoje pieniądze uczciwym i skutecznym graczom rynku nieruchomości. I chociaż inwestowanie w nieruchomości metodą crowdfundingu nie wymaga od nas znajomości rynku nieruchomości, to posiadając pewien zasób wiedzy odnośnie przedmiotu naszej inwestycji będziemy mogli zweryfikować informacje dostarczane przez firmy crowdfundinowe.

Crowdfunding nieruchomości w Polsce rozwija się bardzo prężnie. Metoda ta stanowi dobrą okazję do wejścia na rynek nieruchomości dla osób z małym kapitałem. To również świetne narzędzie inwestycyjne dla tych, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfolio oraz tych, którzy nie chcą lub nie mogą sami zająć się kupnem i wynajmem nieruchomości. Inwestycje realizowane metodą crowdfundingu nieruchomości mają zwykle wyższą stopę zwrotu rocznego niż indywidualne inwestycje w mieszkania na wynajem. Jednak należy pamiętać, że jak każda inwestycja, nawet ta niesie ze sobą ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału.

Komentarze