Marketing ekologiczny, zielony, ekomarketing - termin, definicja

Zielony marketing ekologicznyW dobie świadomego dbania o środowisko konsumenci coraz częściej zaczynają zwracać uwagę na swoje codzienne decyzje. Starają się wybierać produkty przyjazne naturze, nawet jeżeli wiąże się to z wyższą ceną. W odpowiedzi na nową sytuację i ukierunkowane na ekologię potrzeby konsumenta powstał trend zwany zielonym marketingiem. To rodzaj marketingu opartego na dbaniu o środowisko. Dlatego często nazywa się go marketingiem środowiskowym, ekomarketingiem lub marketingiem odpowiedzialnym ekologicznie.

Powstanie zielonego marketingu jest wynikiem wielu czynników. Do podstawowych zalicza się zwiększoną świadomość zanieczyszczenia środowiska, które bezpośrednio wpływa na ludzkie zdrowie. Istotnym czynnikiem jest również eksploatacja zasobów naturalnych i niezrównoważona, nadmierna konsumpcja. Społeczeństwa dostrzegają potrzebę zmiany sposobu funkcjonowania marketingu i biznesu, w celu położenia większego nacisku na ekologię w tym zakresie.

Termin "zielony marketing" to zagadnienie trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Powstało wiele definicji klasyfikujących to zjawisko i wszystkie są właściwie. Warto się z nimi zapoznać zanim zaczniemy zgłębiać temat ekomarketingu.

Definicje zielonego marketingu można rozpatrywać w trzech aspektach:

  • Aspekt konsumpcyjny
    W centrum filozofii zarządzania stoi klient (wraz ze swoimi rzeczywistymi oraz potencjalnymi oczekiwaniami) i potrzeba ochrony środowiska. W centrum stoi również konkurent, który ma na celu zaspokojenie potrzeb konsumenta.
  • Aspekt decyzyjny
    Jest sformalizowaną strukturą decyzyjną, w obrębie której podejmuje się decyzje ekologiczne oraz marketingowe.
  • Aspekt narzędziowy
    Dotyczy zestawu elementów stosowanych w marketingu, aby pozyskać klientów wrażliwych ekologicznie, utrzymać dotychczasowych i skutecznie konkurować na rynku z innymi przedsiębiorstwami.

Definicje zielonego marketingu

Jedną z pierwszych definicji zielonego marketingu opublikowało w 1975 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu. Według ich wytycznych marketing środowiskowy to rodzaj działalności, która polega na dystrybucji na rynek produktów uznawanych za bezpieczne dla środowiska. Opis ten transformował w kolejnych latach wraz z rozwojem świadomości ekologicznej.

W 1988 roku amerykański biznesmen, Richard N. Jurgens stwierdził, że zielony marketing to celowe rozbudzanie świadomości ekologicznej potencjalnych klientów, którzy z założenia nie są zainteresowani ochroną środowiska. Polityka przedsiębiorstwa ma wpływać na zmianę ich zachowań konsumenckich i doprowadzać do dokonywania przez nich zakupu produktów ekologicznych.

Nieco inaczej na marketing ekologiczny spojrzał angielski profesor Ken Peattie. W 1992 roku w jednej ze swoich publikacji zdefiniował zielony marketing jako proces zarządzania, który odpowiada za rozpoznanie, przewidywanie oraz zaspokajanie otrzeb konsumentów w sposób opłacalny dla producenta i uwzględniający wymogi ochrony środowiska.

Podobną definicję przedstawił w 1996 roku profesor marketingu Henryk Bronakowski. Według niego marketing ekologiczny stanowi system umiejętności, wiedzy oraz stylów zarządzania umożliwiających zrealizowanie potrzeb wyrażanych przez uczestników rynku dóbr oraz usług ekologicznych.

W 1997 roku profesor nauk ekonomicznych Józef Penc określił zielony marketing jako działania o charakterze marketingowym, których skutkiem jest produkcja artykułów nieszkodliwych dla środowiska naturalnego.

Profesor ekonomii Jan Leśniak w swojej publikacji z 2001 roku zaznaczył, że marketing ekologiczny to proces ukierunkowany na analizowanie rynku w celu określenia potrzeb konsumentów. Potrzeby dotyczące produktów i usług o charakterze ekologicznym, przyjaznych dla środowiska naturalnego powinny być wdrażane do produkcji, a konsumenci informowani o pozytywnych cechach tych wyrobów. System analizy, produkcji i komunikacji musi działać jednocześnie, by spełniał swoją rolę.

Doktor Sabina Zaremba - Warnke w 2004 roku przedstawiła własną definicję marketingu ekologicznego. Uznaje ona, że jest to zjawisko zaspokajania oczekiwań klientów oraz społeczeństwa przez skuteczne urzeczywistnianie i planowanie koncepcji, dystrybucji i cen dóbr, usług i idei w taki sposób, by satysfakcjonował on obie strony rynku, producentów i konsumentów.

Wymienione wyżej definicje zielonego marketingu nie wyczerpują całego zagadnienia. Dbanie o środowisko naturalne, w obrębie zarządzania rynkiem dóbr oraz usług, to niezwykle rozległy proces, odnoszący się do funkcjonowania całego systemu marketingu i funkcji promocji.

Komentarze