Cele i narzędzia marketingu personalnego

Marketing personalnyNa tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa wpływa wiele elementów. Są to zarówno kwestie zewnętrzne jak i wewnętrzne firmy. Do najważniejszych czynników należy na pewno jednoznaczna postawa, mówiąca o równowadze między oczekiwaniami pracowników a przedsiębiorstwem. Istotne jest również wzmacnianie swojej pozycji na rynku jako potencjalnego pracodawcy. By omawiany wyżej wizerunek mógł wpływać na postrzeganie firmy na rynku zarówno przez potencjalnych klientów jak i przez potencjalnych pracowników należy umiejętnie wykorzystywać marketing personalny.

Nie można także zapominać o sprawach związanych z komunikacją. Komunikowanie się z klientem wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia poziom kultury organizacyjnej danej firmy.

Cel marketingu personalnego

Głównym celem działań marketingu personalnego jest z pewnością budowanie przewagi konkurencyjnej. Można to osiągnąć za pomocą kształtowania pozytywnego obrazu firmy na zewnętrznym oraz wewnętrznym rynku pracy. Ten obszar jest interpretowany jako miejsce konfrontacji podaży z popytem. Jest to istotne w dłuższej perspektywie i stanowi proces długotrwały. Należy pamiętać, że wizerunek to pojęcie efemeryczne, które może szybko ulec zmianie. Dlatego kontrolowanie tego aspektu firmy jest niezwykle ważne.

Wewnętrzny rynek pracy kształtuje wiele czynników. Przedsiębiorstwo musi zwracać na nie uwagę, by móc szybko zareagować. Do podstawowych czynników zalicza się:

 • elastyczny czas pracy,
 • kształtowanie odpowiednich zachęt oraz bodźców (motywacji finansowej oraz pozafinansowej),
 • cele i wizje przedsiębiorstwa,
 • przyjazną kulturę organizacyjną firmy,
 • stwarzanie możliwości kariery oraz rozwoju.

Marketing personalny rynku wewnętrznego

Opiera się on głównie na budowaniu więzi między pracownikiem a przedsiębiorstwem. Można go realizować dbający o wygląd przedsiębiorstwa, tworząc odpowiednie symbole oraz ogólną estetykę przestrzeni firmy, korzystanie ze środków przekazu, w tym opcji audiowizualnych, organizowanie różnego typu spotkań oraz seminariów, które mają na celu prezentowanie firmy nowo przyjętym pracownikom, organizowanie konkursów dla pracowników, dotyczących znajomości firmy w której pracują czy budowanie programów integracji załogi poprzez imprezy kulturalne, sportowe lub wypoczynkowe.

Należy pamiętać, że tworzenie wewnętrznego rynku pracy ma ogromne znaczenie dla odbioru firmy przez otoczenie, rozumiane jako zewnętrzny rynek pracy. Zasadniczym celem marketingu kadrowego, odnoszącego się do rynku zewnętrznego, to włączenie w tworzenie tego wizerunku tak zwanych ważnych grup opiniotwórczych. Należą do nich:

 • kooperanci,
 • klienci,
 • dostawcy,
 • dziennikarze,
 • władze lokalne,
 • różne grupy społeczne i wiele więcej.

Nie można także zapominać o wzmacnianiu prestiżu firmy, by w ten sposób pozyskać najlepszych pracowników.

Narzędzia marketingu personalnego na rynku zewnętrznym

Na rynku zewnętrznym wykorzystuje się następujące instrumenty:

 • profesjonalne rodzaje reklamy działalności przedsiębiorstwa,
 • różnorodne publikacje w prasie oraz specjalistycznych czasopismach, które w sposób klarowny zaprezentują i wypromują przedsiębiorstwo,
 • wykorzystywanie ogłoszeń,
 • szeroko rozumiany sponsoring,
 • różne działania podejmowane w odniesieniu do społeczności lokalnej, wspierające ją na przykład w kwestiach związanych z ochroną środowiska,
 • tworzenie prezentacji firmy i przedstawianie jej w szkołach lub uczelniach, a następnie organizowanie praktyk dla studentów czy przyznawanie stypendiów,
 • stworzenie możliwości bliższego zapoznania się z firmą poprzez organizowanie tak zwanych otwartych drzwi.

To tylko kilka z dostępnych narzędzi marketingu personalnego opartego o rynek zewnętrzny. Wszelkie tego typu działania są skupione na pozyskiwaniu nowych pracowników. Chodzi o to, by kadra była dobrze wykształcona, doświadczona i zmotywowana. Profesjonalnie przygotowane kampanie, które promują przedsiębiorstwo na rynku pracy, będą w stanie przyciągnąć najlepszych pracowników i skutecznie ich pozyskiwać. Należy pamiętać, że z punktu widzenia gospodarki kadrowej działania wewnętrzne i zewnętrzne muszą być spójne. Właściwy przepływ informacji i skoordynowane działania to klucz do sukcesu na tym polu. Warto zaznaczyć, że marketing personalny jest ściśle związane z marketingiem ogólnym przedsiębiorstwa, ponieważ wszystkie wymienione wyżej czynniki wpływają na ogólny wizerunek firmy, jej skuteczność i atrakcyjność w oczach potencjalnych kontrahentów.

Komentarze