Porównanie spółek handlowych

Porównanie - spółki handloweDecydując się na założenie własnej działalności gospodarczej możemy wybrać jej formę spośród sześciu dostępnych spółek handlowych. Zatem jakie dokładnie możemy wyróżnić rodzaje spółek handlowych i jaką warto wybrać?

Porównanie dostępnych spółek handlowych oraz ich rejestracja

Obecnie w Polsce spółki handlowe możemy podzielić na spółki osobowe oraz kapitałowe. Warto wiedzieć, iż do grupy spółek osobowych zalicza się między innymi spółkę cywilną oraz spółkę jawną, a także spółkę partnerską i komandytową. Z kolei spółki kapitałowe to spółka akcyjna oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem w jaki sposób założyć tego typu spółkę?

W bardzo wielu przypadkach wymagane jest podpisanie umowy spółki. Tego typu dokument musi mieć pisemną formę. Czasem wymagane jest również sporządzenie oddzielnego aktu notarialnego. Warto wiedzieć, iż również spółka powinna zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W pozostałych przypadkach przedsiębiorca może się zarejestrować w ewidencji działalności gospodarczej. Zatem czym poszczególne spółki różnią się od siebie?

Spółki osobowe

Porównując dostępne formy działalności gospodarczej, szczególną uwagę warto zwrócić między innymi na przeznaczenie spółki oraz ich założycieli, a także na minimalny kapitał oraz osobowość prawną, jak również odpowiedzialność, opodatkowanie, a także w jaki sposób daną spółkę założyć.

Do spółki osobowej zaliczana jest między innymi spółka cywilna. Tego typu forma działalności gospodarczej przeznaczona jest do prowadzenia małych oraz średnich przedsiębiorstw. Aby ją założyć niezbędne są co najmniej dwie osoby. Warto pamiętać, iż w tym przypadku spółka posiada brak osobowości prawnej co oznacza, iż to wspólnicy są przedsiębiorcą. Aby ją założyć nie potrzeba posiadać minimalnego kapitału. W tym przypadku każdy wspólnik za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem. Podatek zostaje pobierany od osób fizycznych w tej formie handlowej. Aby założyć tego typu spółkę, przedsiębiorca powinien skonstruować umowę oraz zarejestrować się w ewidencji działalności gospodarczej.

Kolejną spółką, która zaliczana jest do spółek osobowych to spółka jawna. Porównując ją z poprzednią formą handlową możemy zauważyć, iż praktycznie niewiele się od siebie różnią. Jednak warto pamiętać, iż spółka jawna przeznaczona jest dla większych przedsiębiorstw. Również istotną różnicą jest fakt, iż jest to spółka osobowa i nie posiada osobowości prawnej. W tej spółce opodatkowanie może stanowić podatek dochodowy od osób fizycznych, jednak również podatek dochodowy od osób prawnych.

Do grupy spółek osobowych zaliczana jest także spółka partnerska. W przeciwieństwie do pozostałych typów spółek tego typu forma handlowa zawierana jest w celu wykonywania tak zwanego wolnego zawodu przez wspólników. Aby założyć tego typu spółkę potrzebne są minimum dwie osoby, jednak warto pamiętać, iż powinny one posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania tak zwanego wolnego zawodu. Jest to spółka osobowa, która nie posiada osobowości prawnej. Warto także pamiętać, iż partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania pozostałych partnerów w spółce, jakie powstały w wyniku wykonywania tak zwanego wolnego zawodu.

Ostatnim typem spółki, która jest zaliczana do grona spółek osobowych jest spółka komandytowa. Warto wiedzieć, iż celem jej założenia jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Mogą ją założyć minimum dwie osoby, niezależnie czy są to osoby fizyczne lub też prawne. Należy mieć świadomość, iż w spółce powinien znajdować się jeden komplementariusz, który posiada odpowiedzialność bez ograniczenia. Z kolei kolejna osoba czyli komandytariusz posiada ograniczoną odpowiedzialność.

Spółki kapitałowe

Do spółek kapitałowych zaliczamy spółkę akcyjną oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto wiedzieć, iż podstawowym celem, jaki przyświeca założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak również możemy ją założyć w innym, prawnie dopuszczonym celu. Należy mieć świadomość, iż tego typu spółka nie może być zawiązana tylko i wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o. o. Minimalny kapitał, który jest nam potrzebny do założenia tego typu formy handlowej to 50 000 złotych. Z kolei spółka akcyjna jest bardzo podobna do poprzednio omawianej spółki. Jednak warto pamiętać, iż minimalna kwota, która jest potrzebna do założenia tego typu spółki to aż 500 000 złotych. Jest to osoba prawna, a akcjonariusze są odpowiedzialni za wszelkie zobowiązania spółki.

Zgodnie z polskim prawem możemy wyróżnić sześć spółek kapitałowych. Z tego powodu decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej powinniśmy dobrze się zastanowić, jaką spółkę wybrać. Z pewnością bardzo pomocne podczas wspomnianego wyboru będzie powyższe porównanie.

Komentarze