Jakie informacje musisz umieścić na opakowaniu produktu?

Znakowanie wyrobówJako producent masz obowiązek udowodnić, że Twój produkt spełnia właściwe wymagania prawne.

Wewnętrzny nadzór nad procesem produkcji powinieneś więc prowadzić i dokumentować tak, abyś zawsze mógł rozłożyć swój wyrób na czynniki pierwsze ze wskazaniem wszystkich etapów i wartości parametrów aż do surowców, z których powstał.

Dla odbiorcy finalnego potwierdzeniem tej wiedzy będzie informacja na opakowaniu Twojego wyrobu. W przypadku sprzedaży produktu w punktach handlowych odpowiadają za niego handlowcy, natomiast Ty, jako producent, musisz być w stanie udowodnić, że wyrób, który im przekazałeś, wyprodukowany został zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wytycznymi. Do Twoich obowiązków należy prawidłowe znakowanie żywności. Etykiety lub opakowania muszą zawierać informacje wymagane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych. Musisz podać obowiązkowo:

 • nazwę,
 • skład,
 • datę minimalnej trwałości/ termin przydatności,
 • sposób przygotowania,
 • dane identyfikujące Ciebie,
 • zawartość netto lub liczbę sztuk,
 • warunki przechowywania,
 • partię produktu,
 • klasę jakości handlowej (jeżeli jest ustalona).

Oznakowanie musi być czytelne, nieusuwalne i umieszczone w widocznym miejscu. Nie może być w żaden sposób ukryte lub przysłonięte nadrukami. Istnieje też zakaz znakowania środków spożywczych w sposób mogący wprowadzić konsumenta w błąd. Oznakowanie zawierające inne określenia, np. „wyprodukowane metodami ekologicznymi”, musisz potwierdzić odpowiednim atestem.

Informacja o substancjach dodatkowych

Stosowanie do produkcji substancji dodatkowych musi być zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Informację o zastosowaniu tych substancji masz obowiązek umieścić na etykiecie/opakowaniu poprzez oznaczenie literą „E” z przypisaną liczbą i funkcją.

Obowiązki odbiorcy produktu

Jako producent możesz zobligować odbiorcę swojego produktu, w tym konsumenta, do określonych zachowań. Podając na opakowaniu czas, warunki przechowywania i przygotowania produktu dopełniasz obowiązku odpowiedzialności za wyrób. Każdy po dokonaniu zakupu jest zobowiązany dany produkt przechowywać we skazanych przez Ciebie warunkach oraz przygotowywać go zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie przygotowania. W razie nieprzestrzegania tych zaleceń odpowiedzialność za wszelkie niekorzystne zmiany, jakie pojawią się w produkcie, spada na odbiorcę produktu. Warto więc dokładnie informować odbiorców, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji zaniedbań z ich strony.

Kiedy odbiorca ma prawo do reklamacji?

W przypadku zakupu produktu spożywczego, nieodpowiadającego stanowi deklarowanemu przez Twoje przedsiębiorstwo na opakowaniu lub z ujawnioną wadą, klient ma prawo zgłosić reklamację. Zgodnie z prawem powinien to zrobić:

 • niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności i nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania - dla artykułów paczkowanych oraz
 • 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania produktu w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania konsumenta.

Jednocześnie nie może tego zrobić później niż przed upływem daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

Autor: www.cel-procesu.pl.

Komentarze