Zatrudnienie pracownika - ile kosztuje?

PracownikProwadząc własną działalność gospodarczą często musimy zatrudnić kogoś do pomocy. Jeśli zamierzamy zaoferować potencjalnemu pracownikowi umowę o pracę powinniśmy się zorientować, ile to faktycznie będzie nas kosztowało. Poza wypłatą, którą musimy przekazać bezpośrednio w ręce zatrudnionej osoby, ponosimy bowiem dodatkowe koszty, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Za co się płaci?

Wiadomym jest, że składki ZUS opłacane są zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Oprócz wynagrodzenia brutto, które przy płacy minimalnej 2000 zł netto wynosi 2412,20 zł, osoba, która zatrudnia pracownika etatowego musi zapłacić jeszcze 20,74 procent więcej. Jak to się rozkłada? Składa emerytalna wynosi 9,76 procent, rentowa - 6,5 procent, wypadkowa - 1,8 procent, na Fundusz Pracy - 2,45 procent, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,1 procent natomiast jeśli pracownik wykonuje pracę o szczególnym charakterze bądź o specjalnych warunkach to należy jeszcze zapłacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych, która wynosi 1,5 procent.

Umowa zlecenie

Inaczej kształtuje się sytuacja, jeśli zatrudniona jest osoba na umowę zlecenie. W taki przypadku jedynymi kosztami pracodawcy jest wynagrodzenie brutto bądź dodatkowo składki zdrowotne, jeśli umowa ta jest jedynym zatrudnieniem osoby, która ją podpisała. Dodatkowo składki te opłacić trzeba także w przypadku, jeśli pracownik z tytułu zawarcia umowy w innym miejscu nie osiąga pensji minimalnej.

Umowa o dzieło

Najbardziej korzystna dla pracodawcy okazuje się być umowa o dzieło. W takim przypadku nie trzeba odprowadzać żadnych składek a jedynym kosztem jest wówczas wynagrodzenie brutto. Oskładkowanie wymagane jest tylko w przypadku, jeśli podpisujemy umowę o dzieło z naszym własnym pracownikiem.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Jeśli mamy możliwość zatrudnić osobę niepełnosprawną to warto się nad tym poważnie zastanowić. Przede wszystkim, w tym wypadku, mamy możliwość niepłacenia obowiązkowych składek na PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Opłaty taki uiszczać musi każdy, kto zatrudnia co najmniej 25 osób a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż sześć procent. Ponad to, jeśli pracodawca podpisze umowę z taką osobą, która zarejestrowana jest jako bezrobotny bądź od 36 miesięcy poszukująca pracy - może uzyskać zwrot pieniędzy za wyposażenie stanowiska. Ubiegać można się również o zwrot kosztów szkolenia oraz dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia takiego pracownika. Pamiętać jednak musimy również o tym, że osoba niepełnosprawna ma swoje przywileje. Może pracować maksymalnie siedem godzin dziennie i trzydzieści pięć tygodniowo a ponad to może mieć dodatkową przerwę w pracy. Czasami również mają one prawo do dodatkowych dni urlopowych w roku.

Zatrudnienie pracownika zawsze wiąże się z kosztami, często wyższymi niż sama wypłata. Trzeba je uwzględnić i według swoich możliwości zaproponować osobie zatrudnianej wynagrodzenie, na które możemy sobie pozwolić uwzględniając budżet firmowy. Warto znać wszystkie koszty zanim zdecydujemy się w jaki sposób zatrudnić pracownika. Wtedy mamy pewność, że wystawiamy ofertę pracy świadomie i będziemy w stanie jej sprostać.

Więcej o prowadzeniu biznesu na: biznesyrobie.pl.

Komentarze