Zakładanie firmy w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie firmy w UEObecnie Unia Europejska w sprawach zakładania własnej działalności gospodarczej wychodzi swoim obywatelom na przeciw.

Nie jest to w żadnym wypadku działanie ogólnie znane w Polsce, czyli po prostu utrudnianie. Nawet osoba pragnąc posiadać firmę jednoosobową ma prawo założyć ją w dowolnie wybranym kraju Unii Europejskiej.

Własna firma czy Filia?

Dla bardziej leniwych i mniej pomysłowych także jest istnieje możliwość założenia nie całkiem swojego biznesu. Można po prostu otworzyć filię lub oddział istniejącej już firmy i to także w dowolnym kraju Unii. Jednak nie wszystkie kraje mają takie samo zdanie na ten temat mimo próśb i zachęt, aby zastosować wszędzie takie same zasady. Unia Europejska chciałaby oszczędzić czas swoim obywatelom i dać możliwość założenia firmy w zaledwie 3 dni. Kolejna oszczędność, w co ciężko uwierzyć w dzisiejszych czasach, miałaby polegać na zostawieniu większych pieniędzy w kieszeni obywatela. Koszt założenia działalności gospodarczej miałby wynosić ledwie sto euro. W planach Unii jest także oszczędność ludzkich nerwów, czyli załatwienie całej sprawy teoretycznie miałoby być za pośrednictwem ledwie jednego organu administracyjnego. Teoria wygląda pięknie jednak jak wygląda praktyka? Zakładanie działalności gospodarczej na terenie dowolnego kraju Unii Europejskiej praktycznie wiąże się z przestrzeganiem prawa tego wybranego kraju.

Gdzie szukać informacji na temat obowiązującego prawa?

Bardzo szczegółowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach unijnych zamieszczone są na stronach internetowych Wydziałów Ekonomiczno- Handlowych Ambasad RP znajdujących się w tych państwach. Unia Europejska jednak stara się wspomagać inwestycje swoich obywateli i oferuje szereg udogodnień. Przykładowo przedsiębiorca prowadzący działalność w innym kraju UE może bez problemów zatrudniać pracowników z ojczystego kraju. Może także korzystać z przysługującego mu wjazdu i pobytu. Według Dyrektywy Rady UE nr 73/184 odnosi się ono do pracowników samodzielnych, którzy osiedlili się (lub zamierzają się osiedlić) w innym kraju Unii w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia usług, lecz prawo to dotyczy również małżonków, dzieci poniżej 21 roku życia oraz krewnych wstępnych (rodzice, dziadkowie) i zstępnych (dzieci, wnuki) będących na ich utrzymaniu. Mogą także posiadać kartę pobytu na lat pięć, bez żadnych problemów można ją odnowić.

Zakup budynków i gruntów

Rozprawa ustanawiająca Wspólnotę Europejską zapewnia przedsiębiorcy prawo zakupu budynków lub gruntu, z pewnymi ograniczeniami w przypadku ziemi rolnej, w innym państwie. Jednakże państwo w którym zamarzyło się przedsiębiorcy kupować ziemię ma całkowite prawo zastosować wobec niego swoje przepisy dotyczące lokalizacji zakładu np. ze względu na rodzaj prowadzonej przez niego działalności. Natomiast każdy przedsiębiorca bez ograniczeń może wybrać strukturę prowadzonego przez siebie biznesu. Oczywiście, jeśli nie koliduje to z miejscowym prawem. Przecież nikt nie dostanie pozwolenia na inwestycję w hodowlę marihuany a kraju gdzie jest to zakazane. Czasami jednak kraj może stwarzać pewne problemy w celu ochrony rodzimego biznesu. Niby nie ma do tego prawa, ale ogólnie wiadomo, że zawsze chroni się swoje, a nie cudze. Jednak nigdy nie będą to takie ogromne problemy jakie tworzy polskie prawo.

Lokowanie przedsiębiorstwa za granicą

Dlatego wielu Polaków woli lokować swoje przedsiębiorstwa za granicą. Nie można się temu dziwić, ponieważ jest to dużo łatwiejsze i tańsze niż w ojczyźnie. Zakładając firmę za granicą należy pamiętać, że szczególnie traktowane są przedsięwzięcia żeglarskie. I właśnie tutaj pojawiają się ceregiele, które Polakom są niestraszne, ale denerwujące. Stopień tych trudności i konkretne problemy zależą już od przepisów obowiązujących w danym kraju. Jednak warunkiem nie do ominięcia jest przymus rejestracji statków w Polsce. Najgorzej jednak jest ze spółkami lotniczymi czy też przedsiębiorstwami oferującymi żeglugę śródlądową oraz morską żeglugę przybrzeżną. Nie mogą one powoływać się na swobodę działania w Unii Europejskiej.

Autorem artykułu jest www.kopalniapracy.pl.

Komentarze