Wyposażenie biurowe, które poprawia produktywność pracy

Wyposażenie biuroweZadbanie o ergonomię biur jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi musi stanąć pracodawca. Zwłaszcza że problem jakości warunków pracy staje się coraz istotniejszy dla samych pracowników.

W Polsce tylko 2,4 proc. stanowisk pracy z komputerem spełnia wszystkie wymogi ergonomii określone prawem, zapewniając komfortowe i zdrowe miejsce do pracy (tak wynika z badań Ergotestu 2015). Ponad połowa stanowisk (51,6 proc.) nie spełnia natomiast nawet podstawowych zaleceń ergonomii. Jak komentują autorzy badania, tak niepokojące dane świadczą o braku świadomości po stronie pracodawców, co do odpowiedniego wyposażenia miejsca pracy. Tymczasem długotrwałe wykonywanie służbowych obowiązków w niewłaściwych warunkach może prowadzić do trudnych do wyleczenia dolegliwości i schorzeń, takich jak zespół cieśni nadgarstka, uporczywe bóle kręgosłupa, szyi, karku i nóg.

Komfortowe stanowisko pracy

Skutki pracy w niewygodnej pozycji dobitnie pokazuje raport Loudhouse 2016. Co trzeci ankietowany, uskarżający się na dolegliwości wynikające z niekomfortowo zaprojektowanego środowiska pracy, skorzystał z urlopu w celu podreperowania zdrowia, przy czym jego przeciętny wymiar w tej grupie badanych wynosił 15 dni. Aby poradzić sobie z problemami zdrowotnymi, pracownicy brali leki (43 proc.), odwiedzali specjalistów fizjoterapii (27 proc.), a 13 proc. zatrudnionych musiało zrezygnować ze swojego hobby. W podsumowaniu, ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że dolegliwości takie jak: bóle głowy, kręgosłupa, szyi, karku czy napięcie w ramionach mają znaczny wpływ na efektywność ich pracy. Tymczasem według danych TNS Polska, aż 91 proc. osób pracujących przy komputerze odczuwa bóle pleców, szyi i oczu. To nie sprzyja efektywnej pracy.

Jak podkreślają eksperci z firmy AJ Produkty, która zajmuje się projektowaniem mebli i wyposażenia dla firm o różnorodnym charakterze, ergonomia nie może być traktowana przez przedsiębiorców wyłącznie jako popularna teoria. Odpowiednio dobrany fotel może bowiem ułatwić pracownikowi zachowanie właściwej pozycji podczas pracy, redukując lub likwidując najważniejsze jego dolegliwości, które obniżają efektywność pracy. Podobnie jest w przypadku wyboru biurek oraz szafek, dzięki którym można stworzyć pracownikom zupełnie nowe, efektywniejsze możliwości wykonywania zadań. Przykładem są stanowiska pracy stojąco-siedzącej, dzięki którym osoba zatrudniona może pracować również na stojąco, dzięki czemu odciąża mięśnie kręgosłupa, poprawia krążenie krwi i samopoczucie.

Wyciszyć biuro

Wyzwaniem staje się również hałas, zwłaszcza w dobie popularności przestrzeni współdzielonych w biurach na całym świecie, również i w Polsce. Naukowcy z Sydney University - na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 42 tysięcy pracowników z 303 różnie zaaranżowanych biur - wskazali, że osoby pracujące w biurach typu open space opisywały je jako miejsca hałaśliwe i niesprzyjające produktywności. Z kolei według raportu przygotowanego przez portal www.ujarzmijopenspace.pl, hałas w biurach powoduje spadek efektywności pracowników o 10 proc.

Dopuszczalne wartości hałasu w pracy biurowej, określone normą PN-N-01307:1994 dla pomieszczeń administracyjnych, biurowych i do prac koncepcyjnych wynoszą 55 dB, a dla sekretariatów i biur obsługi klienta 65 dB. Jednak już hałas o natężeniu dwukrotnie niższym, mimo że nie jest szkodliwy dla organizmu, utrudnia skupienie uwagi i w konsekwencji prowadzi do obniżenia wydajności pracy. Natężenie hałasu przekraczające 70 decybeli może już wywołać bóle głowy, jest również w stanie na stałe osłabić słuch, jeśli praca w takim hałasie jest wykonywana regularnie.

Kluczem do polepszenia warunków pracy jest przede wszystkim odpowiednie zaplanowanie przestrzeni biura, a następnie jego wyposażenie i umeblowanie. Przykładowo, jeśli pracodawca dysponuje przestrzenią współdzieloną, a chce wydzielić 20 stanowisk pracy, to ważne jest, aby osoby blisko ze sobą współpracujące znajdowały się w niewielkiej odległości od siebie. Jednocześnie pracownicy, którzy większość swoich obowiązków muszą wykonywać w skupieniu, powinni zajmować krańcowe przestrzenie open space. W redukcji hałasu wydatnie pomagają takie meble jak maty wygłuszające czy ścianki działowe. Wyznacznikiem odpowiedniej jakości produktu będzie wskaźnik pochłaniania dźwięku. Zgodnie z międzynarodową normą ISO 11654, wyodrębniono 5 klas oznaczonych symbolami od A do E. Im wyższa jest dana klasa, tym lepsza będzie chłonność akustyczna produktu, co oznacza, że lepiej absorbuje on emitowane fale dźwiękowe.

W naszym kraju coraz częściej zwraca się uwagę na zagadnienie warunków pracy umysłowej, mimo że Główny Urząd Statystyczny do niedawna rozpatrywał tę kwestię wyłącznie w kontekście wypadków przy pracy. Dopiero w 2014 przyjrzał się kryterium jakości pracy jako takiej, podając 31 wskaźników, które miały wpływ na jakość wykonywanych obowiązków. Wśród nich wyróżniono pracę w wymuszonej pozycji ciała i hałas. GUS oszacował, że sam tylko problem pracy w niewygodnej pozycji występuje aż u 25,6 proc. mężczyzn oraz 22,2 proc, kobiet. Jednak biorąc pod uwagę dane, które płyną z analiz skupiających się na stanowiskach pracy z komputerem, można uznać, że odsetek ten rośnie w przypadku pracowników umysłowych. Stąd po stronie pracodawców rodzi się konieczność zadbania o aspekt ergonomii w miejscu pracy. Efekty w zakresie poprawy produktywności, mniejszej ilość absencji czy zwiększenia motywacji pracownika, a także wzrostu atrakcyjności firmy jako pracodawcy są bezcenne.