Usuwanie niebezpiecznych pyłów

Usuwanie niebezpiecznych pyłówPyły i ich oddziaływanie na człowieka

Pracownicy przemysłowi bardzo często narażeni są na szkodliwe działanie różnego rodzaju czynników mających negatywny wpływ na ich zdrowie, a niejednokrotnie nawet na ich życie.

Dlatego też bardzo ważne jest dostrzeganie niebezpiecznego działania pyłów i innych substancji oraz ich niwelowanie. Ochrona pracowników przed zagrożeniem to zadanie każdego przedsiębiorcy.

 

Niebezpieczny wpływ pyłów na człowieka

Pyły są to związki, które mogą szkodliwie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Ich emisja najczęściej towarzyszy technologicznym procesom. Wśród najbardziej niebezpiecznych i szkodliwych procesów pyłotwórczych wyróżnia się: mielenie, kruszenie, mieszanie, przesiewanie, transportowanie oraz wydobywanie. Dlatego też bardzo ważne jest dokładne usuwanie ich z miejsc, w których te procesy zachodzą, i w których człowiek ma z nimi kontakt. W przemyśle powstają różnego rodzaju niebezpieczne pyły. Chcąc je usystematyzować dzieli się je pod kątem rodzaju działania szkodliwego dla człowieka. Zaliczamy do nich pyły:

  • o działaniu alergizującym: są to leki, pyły pochodzenie zwierzęcego i roślinnego, pyły chromu, miedzi, arsenu i cynku;
  • o działaniu drażniącym: związki baru, cząstki żelaza, szkła, węgla, aluminium itp.;
  • o działaniu rakotwórczym: ogniotrwałe włókna ceramiczne, azbest;
  • o działaniu zwłókniającym: cząstki azbestu, talku, kwarcu, kaolinu, pyły pochodzące z kopalni węgla lub z rud żelaznych.

Skutki oddziaływania pyłów na ludzi są uzależnione od składu chemicznego oraz stężenia pyłu. Wpływ na wchłanianie ich do organizmu ma także ich wielkość i kształt oraz struktura krystaliczna. Pod uwagę bierze się również stopień rozpuszczalności pyłu w płynach ustrojowych. Ważne są także (nabyte oraz genetyczne) właściwości osobnicze jednostki, które warunkują odporność (lub jej brak) na działanie pyłu. Szkodliwość działania pyłów powstających w przemyśle związana jest także z rodzajem pracy fizycznej i stopniem jej ciężkości. Wszystkie te czynniki składają się na osobniczą wrażliwość na pyły i możliwość uszkodzenie przez nie organizmu człowieka wystawionego na ich działanie.

Odkurzacz do pyłów

Jest to odkurzacz przemysłowy ze specjalnym przeznaczeniem do usuwania pyłów szkodliwych i azbestu. Pochłania on pyły o średnicy większej niż 0,1 mikrona. Tego typu sprzęty są niezbędnym zabezpieczeniem zdrowia i życia pracowników mających styczność z niebezpiecznymi pyłami. Przez specjalistów często polecane są odkurzacze Nilfisk-ALTO, które z powodzeniem pochłaniają pyły wszystkich klas:

  • klasy L (leicht), czyli pyłów lekko niebezpiecznych;
  • klasy M (mittel), czyli pyłów średnio niebezpiecznych;
  • klasy H (hoch), czyli pyłów bardzo niebezpiecznych.

Odkurzacza tego typu pochłaniają również azbest, oraz tzw. pyły wybuchowe, które po połączeniu tworzą mieszaniny wybuchowe w strefie 22 (czyli strefie zagrożenia wybuchem). Korzystanie z tego rodzaju odkurzaczy jest konieczne wszędzie tam, gdzie dochodzi do powstawania substancji szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka.

Źródło: www.dawo.com.pl.

KomentarzeOrganizacja konferencjiKonferencje prasowe od lat są najchętniej odwiedzanymi przez dziennikar


Gabinet kosmetycznyPunkt usługowy zlokalizowany w domu mieszkalnym, w budynku o charakterze komercyjnym,


Odszkodowanie po kradzieży autaZnaczącym aspektem dla właściciela samochodu, który wykupił aut


Wizja podstawą biznesu Wizja jest tym, co daje każdemu człowiekowi niezbędne paliwo do rozpoczęcia działań,