Ulga na dziecko w PIT-36 i PIT-37

Wypełnianie pituOstatnio dość głośno jest o różnych programach socjalnych, proponowanych przez ustawodawcę. W najgorętszym okresie przygotowywania i składania PIT warto pamiętać, że jednym z zupełnie legalnych i prawidłowych sposobów do obniżenia swoich zobowiązań podatkowych, jest właśnie tak zwana ulga na dzieci. Skorzystać z niej mogą podatnicy przygotowujący zeznanie podatkowe na formularzach PIT-36 oraz PIT-37.

Kto może skorzystać z ulgi na dzieci

Potocznie ulgę na dzieci nazywa się również ulgą prorodzinną lub po prostu ulgą rodzinną. Powinna z niej korzystać cała rodzina. Jednak dzieci nie są jeszcze podatnikami - nie przygotowują własnych deklaracji podatkowych oraz nie odprowadzają do budżetu państwa podatków. Dlatego w praktyce, to rodzice będą mogli skorzystać z tego rodzaju preferencji. Ustawodawca określił, że będą one skierowane do rodziców, opiekunów oraz rodziców zastępczych. Ulga jest dostępna dla wszystkich podatników, którzy spełnią określone kryteria "rodzinne". Ustawodawca nie określił jednak żadnych podziałów dochodowych dla podatników. Istnieje jeden limit zarobków - 112 000 PLN rocznie dla posiadaczy jednego dziecka, zaś jeżeli małżeństwo rocznie zarabia więcej (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) - nie otrzyma ulgi na dzieci. Dla osób wychowujących dziecko poza małżeństwem kwota została podzielona na pół, co oznacza, że żeby skorzystać z ulgi prorodzinnej, podatnik może zarabiać rocznie mniej niż 56 000 zł.

Kryteria uzyskania ulgi rodzinnej w PIT

Ulga na dzieci przysługuje z założenia na dziecko. W tym przypadku ustawodawca dookreślił, że chodzi o każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat (małoletni). Potem pomoc również można otrzymać, jeżeli dziecko dalej się uczy, a jego dochód nie przekracza 3098 zł. Do tej kwoty nie wlicza się renty rodzinnej. Ulgę rodzinną może również otrzymać niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Wypełnianie pitu

Wysokość pomocy

Wysokość ulgi zależy od ilości posiadanych dzieci. Ustawodawca określił kwotę miesięczną na dziecko, co oznacza, że należy ją pomnożyć przez liczbę miesięcy możliwości skorzystania z ulgi. Kwoty te prezentują się następująco:

  • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko;
  • 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko;
  • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko;
  • 225 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko.

Aby skorzystać z ulgi, należy rozliczyć ją w rocznym zeznaniu podatkowym. Ulgę można rozliczyć wspólnie z małżonkiem na jednym zeznaniu podatkowym lub w przypadku rozliczenia samodzielnego - ustalić proporcje wpisania ulgi.

Ważne zastrzeżenie

Warunkiem otrzymania ulgi na dziecko, jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Oznacza to sprawowanie pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz jego wychowywanie. Samo utrzymywanie sporadycznych kontaktów, czy nawet płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi.

Ustawodawca przewidział również możliwość, że podatnik będzie miał zbyt mały podatek do zapłaty, by móc skorzystać z całej ulgi na dzieci, która mu przysługuje. W takim wypadku można otrzymać specjalny zwrot na kwotę ulgi, której podatnik nie był w stanie wykorzystać. Należy jednak pamiętać, że jest ona ograniczona do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odpowiedniemu odliczeniu.

Ocena: 5.0

Komentarze