Sterowanie produkcją według zasad Lean Manufacturing, czyli metodologia Kanban w praktyce

Sterowanie produkcjąOpracowana w latach 50. XX wieku metodologia Kanban ostatnimi czasy znów staje się niezwykle popularna. Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje ją w procesach tworzenia i rozwoju produktów, a także działań operacyjnych. Poprzez przejrzyste wizualizowanie nawet mocno skomplikowanych i zawiłych procesów, Kanban stanowi funkcję punktu informacyjnego, będąc nierzadko kluczowym ogniwem spajającym zespoły zaangażowane w procesy produkcyjne.

Właściwe wdrożenie tej japońskiej metodologii do organizacyjnych struktur zapewnia znaczną optymalizację procesów, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i transparentności działań pracowniczych. Ważną zaletą metody Kanban jest także skrócenie czasu dostarczenia produktu do klienta.

Jaki jest cel sterowania produkcją zgodnie z metodologią Kanban?

Kanban może przyjąć formę wielu korzystnych narzędzi, zależnie od specyfiki i potrzeb wdrażającego podmiotu. Dzięki tej metodologii możliwe jest m.in. sterowanie przepływem informacji oraz przemieszczeń materiałów w procesach produkcyjnych. Właściwe sprzężenie Kanban z procesami ciągłymi i poziomowym harmonogramowaniem pozwala realizować produkcję zgodnie z zasadą Just in time.

Jak wygląda praktyczne stosowanie Kanban w zakładzie produkcyjnym? Zwykle Kanban przyjmuje postać pojedynczej kartki papieru, na której umieszczane są podstawowe informacje o produkcji, takie jak m.in.: nazwa i numer części, procesy wewnętrzne i zewnętrzne, w które zaangażowana jest część, rozmiar partii, ilość części w opakowaniu, adres składowania czy lokalizacja procesu zużywającego daną część.

W Lean Manufacturingu wyróżnia się cztery rodzaje Kanbanów

Metodologię Kanban kategoryzuje się na zlecenia pobraniowe i produkcyjne. Ich podstawowy wyróżnik stanowi rodzaj sygnału. Należy wyróżnić tu sygnał wyprodukowania czegoś i sygnał pobrania czegoś z zapasów i przemieszczania do procesów w dole strumienia. Te dwie kategorie dzielą się na kolejne dwa podtypy. W ten sposób możemy wyróżnić Kanban: produkcyjny, sygnalizacyjny, transportowy i dostawcy.

Kanban produkcyjny służy do przesyłania zleceń produkcji małych ilości produktów i przekazania ich do procesów w górze strumienia. Znajduje on zastosowanie głównie w harmonogramowaniu produkcji końcowej.

Kanban sygnalizacyjny wykorzystywany jest do przekazywania zleceń produkcji znacznych ilości procesów w górze strumienia. Ze względu na rozmiar produkcji, Kanban produkcyjny nie znalazłby tu zastosowania.

Kanban dostawcy umożliwia sygnalizację potrzeb pobrania części u dostawców zewnętrznych, aby przetransportować je do marketu u klienta w dole strumienia. Z kolei do transportu wewnętrznego stosuje się Kanban transportowy. Ten rodzaj metodologii opiera się na sygnalizacji potrzeb przemieszczenia części z obszaru składowania i dostarczenia go do procesu w dole strumienia w zakładzie.

Cele metodologii Kanban w Lean Manufacturingu

Wdrożenie metodologii Kanban umożliwia osiągnięcie kilku niezależnych od siebie celów. Kluczowym z nich jest zapobieganie nadprodukcji oraz zbędnemu przemieszczaniu materiałów pomiędzy procesami produkcyjnymi.

Poza tym Kanban stanowi narzędzie pozwalające nieustannie optymalizować procesy produkcyjne, dostawcze i transportowe, co umożliwia poprawę efektywności w dostarczaniu produktu do klienta. Utrzymując procesy zgodne z metodologią Kanban, możliwe jest dostarczanie konkretnych zleceń produkcyjnych procesom, zgodnie z zasadami uzupełniania, co możliwe jest zarówno ze względu na ilość przemieszczanych materiałów, jak i przez synchronizację czasu ich ruchu.

Wreszcie, Kanban zapewnia skuteczny nadzór produkcji za pomocą sterowania wizualnego, dzięki czemu możliwa jest sprawna weryfikacja ustalonych harmonogramów. Wystarczy szybkie spojrzenie na kartkę, aby ustalić, czy przepływ informacji oraz materiałów realizowany jest w sposób zsynchronizowany i zgodny z ustaleniami.

W krótszym ujęciu cele systemu Kanban można sprowadzić do siedmiu nadrzędnych haseł typujących charakterystykę metodologii. Są to hasła "siedem razy żadnych", tj. żadnych: braków, bezczynności, kolejek, zapasów, opóźnień, przemieszczeń, zbędnych operacji technologicznych i kontrolnych.

Czy Kanban jest dla wszystkich?

Sukces we wdrożeniu systemu Kanban w przedsiębiorstwie zależy przede wszystkim od tego, czy struktura produktu składa się z produktów o wysokiej wartości i dokładności przewidywań ilościowych, z niewielkimi wahaniami popytu i marginalnymi zamówieniami specjalnymi.

Autor: www.procognita.pl.

Komentarze