Samochody

Organizacja transportu ponadnormatywnego - krok po kroku

Transport ponadnormatywnyO transporcie ponadgabarytowym (lub ponadnormatywnym) mówimy, gdy wymiary przewożonego ładunku przekraczają wymiary określone w przepisach ruchu drogowego. Aktualnie, na drogach pojawiają się zwyczajowo zestawy o wymiarach maksymalnych - 2,5 metra szerokość, 18,5 metra długość, 4 metry wysokość, 42 tony tonaż. Wszystko, co powyżej, zaliczane będzie do "gabarytów", wśród których pojawiają się często konstrukcje stalowe, maszyny rolnicze, elementy statków itp.

Więcej…

 

Logistyka - co to jest?

LogistykaLogistyka, to proces systemowego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw, przepływem produktów oraz informacji. Z usług logistycznych korzystają zarówno wielkie korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa. Ważną rolę w logistyce odgrywa podejmowanie takich decyzji, które przyniosą danemu przedsiębiorstwu jak największe zyski i jak najmniej strat.

Więcej…