Rola prasy dawniej i dziś

Prasa dawniej i dziśDawniej istniał tylko jeden przekaz informacji, wszystkiego dowiadywaliśmy się wyłącznie z gazet. Były to wszelkiego rodzaju czasopisma naukowe, kulturalne, kobiece, zawierające tylko ogłoszenia, publicystyczno-informacyjne, upowszechniano również prasę rewolucyjną, literacką, były również czasopisma ilustrowane, satyryczne, zaczynały ukazywać się gazety niedzielne i najbardziej popularne gazety codzienne.

Każda miała swoją specyfikę, odrębność i zajmowała się jednym wybranym przez siebie tematem. Dzisiaj natomiast w każdej prasie tematyka jest różnorodna, zawarte są w niej informacje bieżące, ogłoszenia, oferty pracy, wydarzenia z kraju i zagranicy, lokalne gazety informują co wydarzyło się w ich regionie, jakie kroki zostaną poczynione w zakresie rozwoju infrastruktury itp.

Dawniej, ponieważ dostęp do wszelkiego rodzaju informacji był utrudniony, a przynajmniej nie był tak powszechny jak dziś jedynym ich nośnikiem były gazety. Bardzo powszechne wtedy było prenumerowanie ulubionych czasopism czy to naukowych, literackich jak również pism kobiecych. Bardzo modne było zbieranie kolorowych gazet, mógł się poszczycić kolekcją ten który miał wszystkie numery wybranego przez siebie pisma, dla nas dzisiaj jest to zadziwiające, że z takim pietyzmem podchodzono do słowa pisanego przekazywanego w gazetach.

W obecnych czasach ilość i różnorodność oferowanych nam pism jest oszałamiająca, nie bylibyśmy w stanie wszystkich kupić i przeczytać. Gazet podejmujących taką samą tematykę zawierające artykuły, komentarze, opinie, porady jest bardzo dużo. Gdy przeczytamy kilka gazet stwierdzimy, że tak naprawdę zasadniczo niczym one się nie różnią, jest tylko inna forma przekazywania nam różnych informacji dotyczących stylu ubierania się, odżywiania, dbania o swoje ciało, swój wizerunek, kondycję fizyczną itd. Różnice w stosunku do gazet dawniej i dziś wynikają z naszego podejścia, kiedyś było to jedyne źródło informacji, dziś jest ich wiele i ta możliwość wyboru, która dzisiaj mamy przyczynia się do tego, że gazety nie są już dla nas takie istotnie co wcale nie oznacza, że mniej ważne.

Komentarze