Rodzaje katalogów w sprzedaży wysyłkowej

Sprzedaż wysyłkowaRodzaje katalogów w sprzedaży wysyłkowej. Sprzedaż wysyłkowa ma jedno skuteczne narzędzie. Jest nim katalog, za pomocą którego firma może zaprezentować swym potencjalnym klientom oferowane przez siebie produkty oraz skutecznie zachęcić ich do dokonania zakupu. Czym jest katalog, z którego tak chętnie od ponad stu lat korzystają firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową?

Katalog można potraktować jako specyficzną publikację o promocyjnym charakterze. Tu zawarte są najważniejsze informacje na temat produktów oraz ich ceny, tu również umieszczone są wskazówki związane z procesem składania zamówienia. Zazwyczaj katalog swą formą przypomina kolorowe czasopismo, choć spotkać można się również z katalogami, które przypominają bardziej rozbudowaną broszurę.

W zależności od rodzaju oferowanych produktów można wyróżnić katalogi towarów konsumpcyjnych oraz katalogi towarów inwestycyjno - zaopatrzeniowych. Te pierwsze kierowane są zazwyczaj do klientów indywidualnych. Najczęściej w takich katalogach prezentowana jest odzież, sprzęty AGD, książki, meble oraz inne produktu związane z wyposażeniem domowego wnętrza. Katalogi prezentujące towary inwestycyjne oraz zaopatrzeniowe są już kierowane do innych przedsiębiorstw. Tu, ze względu na specyfikę odbiorców katalogu, bardzo duże znaczenie ma zamieszczenie szczegółowych informacji, tak ważnych w każdej branży.

Katalogi można podzielić również pod względem pełnionych przez nie funkcji. Obok tak często spotykanych katalogów sprzedaży wysyłkowej spotkać można również takie, których głównymi celami są promocja oraz rozpowszechnianie informacji na temat firmy i jej produktów. Głównym celem jest tu nie tyle sama sprzedaż, co jej skuteczne wspieranie.

Katalogi można podzielić również ze względu na prezentowany w nich asortyment. Wiele różnorodnych towarów można znaleźć w katalogach ogólnych, których przeciwieństwem są katalogi specjalistyczne, kierowane do konkretnych grup klientów.

Komentarze