Reklama alkoholu a prawo

Reklama alkoholuReklama alkoholu jest zabroniona przez polskie prawo. Prawo wprowadza również ograniczenie wiekowe jeżeli chodzi o jego zakup. Producenci nie mogą reklamować wyrobów, w których stężenie alkoholu przekracza już 0,5%. Pomimo tego zakazu możliwa jest jednak promocja piwa. Dodatkowo zakaz reklamowania napojów alkoholowych obowiązuje jedynie wówczas, kiedy akcja promocyjna skierowana jest do nieograniczonej liczby odbiorców.

Ograniczenia dotyczące reklam produktów alkoholowych

Nadmierne spożycie alkoholu wpływa szkodliwie na zdrowie człowieka. Wiążą się z nim także negatywne konsekwencje społeczne. Z powyższych względów prawo zakłada zakaz reklamowania napojów alkoholowych. Nie jest to jednak zakaz całkowity. Nie odnosi się na przykład do piwa.

Reklama piwa - na jakich warunkach jest możliwa

Producenci piwa mają przyzwolenie na jego reklamę pod pewnymi warunkami. Reklamy tego alkoholu mogą pojawiać się w telewizji pomiędzy godziną dwudziestą a szóstą rano. Nie mogą być one skierowane także do dzieci i młodzieży. W praktyce oznacza to, że do ich realizacji nie mogą być zatrudniane osoby poniżej osiemnastego roku życia. Ponadto producent reklamy nie ma prawa wykorzystywać języka jakim posługuje się młodzież, ani estetyki, która jest atrakcyjna dla tej grupy wiekowej. Reklamy piwa nie mogą pojawić się w prasie młodzieżowej lub na płytach CD.

Forma reklam piwa również podlega ścisłym regulacjom. Nie może z nich wynikać, że picie tego trunku wiąże się z sukcesem życiowym i zawodowym. Filmy promocyjne nie mogą ponadto wywoływać skojarzeń alkoholu z:

  • atrakcyjnością seksualną,
  • zdrowiem,
  • relaksem i wypoczynkiem,
  • czy choćby sprawnością fizyczną.

Obecnie możliwa jest reklama piwa w przestrzeni publicznej. Producenci mają prawo do wywieszania bilbordów i plakatów, pod warunkiem, że przynajmniej dwadzieścia procent powierzchni reklamowej zajmować będzie ostrzeżenie o szkodliwości alkoholu dla zdrowia. Dodatkowo wygląd takich napisów ma być określony przez ministra zdrowia.

Sponsorowanie imprez przez producentów piwa

Producenci piwa mają szanse na promocję swoich produktów dzięki sponsorowaniu:

  • wydarzeń sportowych,
  • koncertów,
  • różnego rodzaju imprez masowych.

W przypadku sponsorowanej imprezy producent może umieścić swój znak towarowy w czasopismach, w których mowa jest o nadchodzącym wydarzeniu, na biletach, plakatach, zaproszeniach, czy tablicach informacyjnych. Informacja o producencie może pojawić się również w radiu i telewizji.

Reklama alkoholu możliwa w określonych kręgach

Pomimo, że reklama alkoholu innego niż piwo jest w Polsce zakazana, producenci mogą promować swoje wyroby w określonych kręgach. Treści promocyjne mogą być rozsyłane do osób pracujących w branży alkoholowej. Reklamy alkoholu można zamieszczać w wydzielonych pomieszczeniach takich jak hurtownie, sklepy prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, jak również w barach i restauracjach.

Warto zdawać sobie sprawę, że regulacje prawne dotyczące promocji alkoholu odnoszą się zarówno do reklamy bezpośredniej, jak i pośredniej.

Autor: www.pbkb-adwokaci.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze