Pracownicy

Najlepsze systemy motywacyjne dla pracowników (i nie tylko!)

Motywacja pracownikówSama satysfakcja z wykonanej pracy nie wystarczy, by pracownicy dawali z siebie wszystko i angażowali się w życie firmy. Dopiero kiedy pracodawca dostrzeże ich indywidualne potrzeby i postawi na skuteczne systemy motywacyjne, ich zadowolenie i efektywność wzrosną.

Więcej…

 

Czy wolontariusz jest pracownikiem?

WolontariuszkaWiele osób zastanawia się pewnie, czy wolontariusza można uznać pełnoprawnym pracownikiem. Jest to niezwykle istotne przede wszystkim w kwestii ewentualnej utraty statusu osoby bezrobotnej i związanych z nim korzyści czy świadczeń.

Więcej…

   

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzanie rekrutacji do pracy

Kierownik nie ma łatwego życia. Odpowiada on nie tylko za pracę całego zespołu, ale również za jego skład. Jednym z najtrudniejszych zadań związanych z obowiązkami kierownika jest zatrudnianie nowych pracowników oraz prowadzenie z nimi rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna jest dość stresująca dla obu stron. Potencjalny pracownik stara się zrobić możliwie jak najlepsze wrażenie, zaś prowadzący rozmowę musi ocenić go na podstawie dość skąpych informacji.

Więcej…

 

Funkcjonowanie jednostki, a funkcjonowanie zespołu

Funkcjonowanie jednostkiW jaki sposób zachowanie jednostki wpływa na funkcjonowanie zespołu?

We współczesnych organizacjach praca zespołowa jest coraz częściej spotykaną formą wykonywania zadań. Warto jednak pamiętać, że na zespół składają się pojedyncze osoby o odmiennych cechach, usposobieniu, umiejętnościach i sposobie reagowania na różne sytuacje.

Niewątpliwie poszczególne jednostki pracujące w zespole mają znaczący wpływ na jego funkcjonowanie jako całości. Wpływ ten z pewnością może być dwojaki: pozytywny lub negatywny. Każdy członek zespołu wnosi do niego wszystkie nabyte wcześniej umiejętności, doświadczenia i wiedzę.

Więcej…