Podstawowa klasyfikacja aktów prawnych

Akty prawneKlasyfikacja aktów prawnych

Akt prawny to stworzony przez ściśle określony organ państwowy rezultat prawny czyli jest to swego rodzaju działanie państwa w wyniku określonej sytuacji jaka zaistniała.

Jeżeli natomiast chodzi o podział aktów wyróżniamy: akty normatywne powszechnie obowiązujące oraz akty normatywne wewnętrznie obowiązujące.

Akty normatywne powszechnie obowiązujące

Są to akty, które zawierają normy postępowania obowiązujące nieograniczoną ilość adresatów i obowiązują na terytorium całego państwa. Akty te regulują prawa i obowiązki obywateli oraz określają kompetencje organów publicznych. Przykładem takich aktów jest np. ratyfikowanie umowy międzynarodowej, rozporządzenia, konstytucja, ustawy, akty prawa miejscowego.

Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące

Drugim rodzajem aktów prawnych są akty wewnętrznie obowiązujące. W przeciwieństwie do aktu wyżej wymienionego dotyczą one ograniczonego, wybranego kręgu adresatów podporządkowanych służbowo i organizacyjnie. Warto również dodać, że nie stanowią one źródła praw i obowiązków, a regulują jedynie stosunki wewnętrzne w ramach aparatu administracji publicznej.

Komentarze