O czym pamiętać, przygotowując grafik pracy?

Grafik pracyHarmonogram czasu pracy to rozplanowanie dni roboczych w danym okresie rozliczeniowym dla jednego pracownika lub grup pracowników. Dokument ten powinien uwzględniać nie tylko dni robocze, ale również godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, wymiar czasu właściwy dla wszystkich pracowników, tzw. dobę pracowniczą, odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz zakładać 5-dniowy tydzień pracy. Prawo pracy mówi ponadto o konieczności zapewnienia wolnej niedzieli każdej zatrudnionej osobie przynajmniej raz na 4 tygodnie. Dodatkowym elementem są urlopy i szkolenia pracowników, które również należy uwzględnić, tworząc grafik pracy. O czym jeszcze należy pamiętać, sporządzając harmonogram czasu pracy, podpowiadamy poniżej.

Jak uwzględnić wymiar czasu pracy pracowników w harmonogramie pracy?

Harmonogram czasu pracy musi być zgodny z aktualnie panującymi przepisami Kodeksu Pracy. Aby sporządzić taki grafik w sposób prawidłowy, pracodawca lub osoba odpowiedzialna za ułożenie go powinna w pierwszej kolejności określić, ile godzin powinni przepracować pracownicy w danym okresie rozliczeniowym. Według artykułu 130 kodeksu pracy określa się to przez pomnożenie normy tygodniowej, czyli 40 godzin, przez liczbę pełnych tygodni w danym okresie rozliczeniowym. Następnie do otrzymanej liczby godziny należy dodać iloczyn normy dobowej, czyli 8 godzin pracy i liczby dni pozostałych do okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku – czyli tzw. dni wystających. Otrzymany wynik należy pomniejszyć o każde święto i dzień ustawowo wolny od pracy w okresie rozliczeniowym przypadającym w dniu innym niż niedziele oraz odjąć od niego dodatkowo 8 godzin. Podczas tradycyjnego sporządzania grafików pracy bardzo łatwo o pomyłkę, dlatego coraz więcej pracodawców sięga po nowoczesne rozwiązania, jakie oferuje im branża IT.

Uwzględnienie doby pracowniczej i odpoczynków dobowych w harmonogramie pracy

Doba pracownicza to jeden z bardzo ważnych elementów, jakie trzeba zachować podczas układania planu pracy. Gwarantuje ona, że każda osoba zatrudniona powinna rozpoczynać kolejny dzień pracy o tej samej godzinie, co poprzedni. Zasada ta nie dotyczy jednak osób zatrudnionych w ruchomym czasie pracy.

Układając grafik pracy należy również przestrzegać artykułu 132 kodeksu pracy, który mówi o zapewnieniu nieprzerwanego odpoczynku pomiędzy kolejnymi dniami pracy – powinien on wynosić co najmniej 11 godzin. Aby zarówno doba pracownicza, jak i odpoczynek dobowy zostały zachowane, pracownik nie może pracować więcej niż 13 godzin w ciągu doby.

Pięciodniowy tydzień pracy, odpoczynki tygodniowe i zapewnienie wolnej niedzieli w harmonogramie czasu pracy

Odpoczynek tygodniowy to 35 godzin nieprzerwanego wytchnienia od pracy, które gwarantuje Kodeks Pracy. Jest to wymóg, od którego nie istnieją żadne odstępstwa. Jedynie w przypadku pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy, w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia i środowiska lub usunięcia awarii oraz w przypadku zmiany pory wykonywania pracy w związku z przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy istnieje możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego do 24 godzin. Układając grafik pracy należy pamiętać, że przeciętny tydzień pracy powinien trwać 5 dni. Chociaż w danym okresie rozliczeniowym można wprowadzić jeden 6 dniowy tydzień pracy, jednak należy zrekompensować ten fakt osobie zatrudnionej w kolejnym tygodniu, wpisując 4 dni robocze. Artykuł 151 kodeksu pracy mówi o tym, że osoba wykonująca pracę w niedziele, powinna mieć zapewnioną przynajmniej jedną niedzielę wolną, w ciągu 4 następujących po sobie tygodni pracy. Zapis ten nie dotyczy jednak osób pracujących w systemie świąteczno-weekendowym.

Forma i termin przekazania planu pracy pracownikom

Pracodawca powinien przekazać gotowy plan pracy pracownikowi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pracy w danym okresie rozliczeniowym w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jak widać, stworzenie dobrego harmonogramu pracy z zachowaniem przepisów prawa nie należy do najłatwiejszych zadań, dlatego wartym uwagi rozwiązaniem jest aplikacja Inewi, która pomaga stworzyć idealny grafik pracy i sama informuje użytkownika o wszelkich odstępstwach od aktualnego Kodeksu Pracy.

Ocena: 5.0

Komentarze