Nabycie nieruchomości bez księgi wieczystej - czy warto?

Zakup nieruchomościNie istnieją żadne przeszkody prawne, które uniemożliwiałyby zakup nieruchomości, dla której nie jest  prowadzona księga wieczysta. Podjęcie takiej decyzji może jednak skutkować wieloma konsekwencjami, z których należy zdawać sobie sprawę.

Planujesz zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, albo w której ujawniony stan wpisów nie jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym? Przed dokonaniem takiej transakcji warto się zastanowić, czy warto ryzykować czy może zażądać od strony sprzedającej złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej bądź o uregulowanie stanu prawnego w księdze wieczystej.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, jednakże częstym przypadkiem jest niezgodność tego stanu z rzeczywistością. W takim przypadku treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). Należy także mieć na uwadze, iż rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze, to jest takiego nabywcy, który wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo takiego, który z łatwością mógł się o tym dowiedzieć. Księgi wieczyste są jawne i nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w tychże. Zaznajomienie się z jej treścią obecnie nie przysparza większych trudności, gdyż są prowadzone w systemie informatycznym, a dostęp do nich ograniczony jest jedynie brakiem możliwości skorzystania z Internetu. Otworzyć treść księgi wieczystej można wyłącznie za pomocą jej numeru, który można uzyskać podając adres nieruchomości lub identyfikator działki; niezwykle sprawnie można to uczynić korzystając np. z portalu Ksiegi-wieczyste-online.pl. Po odnalezieniu interesującej nas księgi wieczystej należy otworzyć każdy z jej działów i sprawdzić znajdujące się w niej wpisy. Szczególną uwagę należy zwrócić na działy III i IV, gdyż w nich znajdziemy informacje dotyczące obciążenia nieruchomości, czy to hipoteką czy też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Zainteresowanie nieruchomością, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, może mieć pewne plusy - atrakcyjniejsza cena zakupu, możliwość większych negocjacji. Minusów może być jednak znacznie więcej - problemy w banku związane z otrzymaniem kredytu, a nawet odmowa jego udzielenia, to jedynie początek wierzchołka góry problemów. Sytuację prawną warto uregulować już podczas zawierania aktu własności - księgę wieczystą można założyć w momencie podpisywania umowy sprzedaży. Sąd na podstawie aktu notarialnego, i uprzedniego złożenia wniosku, założy księgę wieczystą.