Lokata czy konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościoweZarówno konto oszczędnościowe, jak i lokata terminowa są najczęściej wybieranymi przez Polaków formami inwestowania. Ich wybór zależy jednak od wielu czynników, a inwestor powinien brać pod uwagę przede wszystkim indywidualne preferencje, potrzeby i możliwości.

Plus za inwestycje

Całe szczęście, że Polacy w ogóle decydują się na inwestowanie. I tak pod tym względem pozostajemy daleko w tyle. Nasi zachodni sąsiedzi inwestują i zarabiają na oszczędnościach o wiele więcej. Trzeba jednak przyznać, że i w naszym kraju znacznie zmienia się świadomość dotycząca konieczności generowania nadwyżek pieniędzy.

Mamy powody do dumy. Okazuje się, że młodzi Polacy z pokolenia Y interesują się rynkiem finansowym i to oni są skłonni inwestować. To zresztą oni również odkładają pieniądze. Pod tym względem seniorzy są w znacznie gorszej sytuacji.

Wybory Polaków

Fakt, że Niemcy czy Francuzi generują większe zyski z inwestowania, wynika z tego, że lokują swoje środki na bardziej agresywnych inwestycjach. Nie obawiają się ryzyka utraty wniesionego kapitału. Stawiają na inwestycje niepewne, ale za to takie, które mogą przynieść o wiele większy zysk. Polacy nadal nie do końca ufają instytucjom bankowym. Nadal również nie do końca umiemy zarządzać swoim budżetem. Ponieważ dopiero uczymy się odkładać nasze "zaskórniaki", to boimy się ich utraty.

Pamiętajmy, że nadal tylko połowa z nas posiada w ogóle jakiekolwiek oszczędności. Z reguły nie są one duże i nie przewyższają dwu krotności miesięcznego wynagrodzenia. Ponieważ mamy niewiele, to nie chcemy stracić płynności finansowej poprzez podjęcie nieodpowiednich wyborów.

Popularne formy inwestowania

Polacy minimalizują ryzyko utraty oszczędności. Właśnie dlatego lokują pieniądze na lokatach terminowych albo zakładają konto oszczędnościowe. Wtedy mają pewność, że kapitał zostanie im zwrócony w całości. Wiemy też doskonale, że formy inwestowania, które nie są obarczone ryzykiem, są o wiele mniej opłacalne.

Wybieramy konto oszczędnościowe, bo wtedy możemy dowolnie dysponować wniesionymi środkami. Zakładamy też lokaty, ale głównie te z krótkim terminem obowiązywania. Największą popularnością cieszą się te, które wymagają "zamrożenia" pieniędzy do kwoty 10 000 złotych, na 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy albo maksymalnie rok.

Najlepsze inwestowanie

Nie da się jednoznacznie określić, jaka forma inwestowania jest najlepsza. Pewne jest, że inwestor jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji, powinien odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Jakie ryzyko inwestycyjne jest w stanie podjąć?
  • Ile środków może przeznaczyć na inwestowanie?
  • Czy ulokowany kapitał nie zaburzy jego kondycji finansowej?
  • Na jakie zyski liczy?
  • W jakim okresie chce inwestować?

Pewne jest, że najlepsze zyski można osiągnąć przy inwestowaniu dużej kwoty pieniędzy oraz przy inwestycjach w długim terminie. Na większy zarobek mogą liczyć też ci, którzy zdecydują się na inwestycje obarczone ryzykiem utraty części albo całości wniesionego kapitału.