Leasing czy kredyt? Zalety i wady

Leasing czy kredytPrzedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją działalność i nie dysponują własnymi środkami finansowymi, często stają przed dylematem czy samochód brać w leasing czy może zaciągnąć na nie kredyt. Każde z tych rozwiązań może mieć swoje wady i zalety. Przeanalizujmy, które z dwóch propozycji jest bardziej opłacalne.

W zestawieniu leasing kontra kredyt, to pierwsze rozwiązanie staje się coraz bardziej popularne. Przemiany gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych spowodowały dynamiczny rozwój leasingu, jednak dopiero w 2000 r pojawiły się ustawowe regulacje w tym zakresie, wprowadzone do kodeksu cywilnego, a w 2001 r zostały wprowadzone regulacje podatkowe. Aktualnie definicję leasingu odnajdziemy w art. 709(1), która brzmi następująco: "Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego". A zatem podsumowując leasing to nic innego jak umowa, w której leasingodawca jako właściciel auta przekazuje leasingobiorcy prawa do użytkowania pojazdu. Za możliwość korzystania przedsiębiorca, użytkujący leasingowy samochód zobowiązany jest do co miesięcznych opłat zwanych dalej ratami leasingowymi. Leasing to nic innego jak tzw dzierżawa pojazdu. Możemy rozróżnić dwa rodzaje leasingu: operacyjny czyli taki, w którym korzystamy z auta, ale nie musimy go na końcu umowy wykupywać oraz finansowy, gdzie samochód jest używany w całym okresie jego amortyzacji i z ostatnią ratą następuje przeniesienie własności na leasingobiorcę.

Leasingowanie auta jest dużo prostsze niż staranie się o kredyt. Sprawdźmy za i przeciw:

 • znacznie mniej formalności;
 • stała rata leasingowa;
 • jeśli wystąpią naprawy techniczne można je przenieść na leasingodawcę (leasing z serwisem);
 • znacznie mniejszy wkład własny;
 • możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania;
 • leasing nie wpływa na zdolność kredytową.

Do słabych stron leasingu mogą należeć:

 • okres leasingu przeznaczony na maksymalnie 7 lat;
 • przez okres leasingu właścicielem jest leasingodawca;
 • leasing można wziąć na samochody zakupione na fakturę VAT lub VAT Marża;
 • okres umowy na minimum 24 miesiące.

Alternatywą dla leasingu jak wcześniej zostało wspomniane jest kredyt samochodowy. Zobaczmy zatem jakie korzyści mamy z brania kredytu i jakie potencjalne zagrożenia mogą się z tym wiązać.

Jeśli chodzi o zalety to należą do nich na pewno:

 • zaciągnięcie kredytu może być nawet na 10 lat;
 • pojazd można zakupić z dowolnego źródła również na umowę kupna-sprzedaży;
 • rozłożenie rat na dłuższe lub krótsze;
 • spłacanie kredytu można zawiesić;
 • w dowodzie rejestracyjnym kredytobiorca jest wpisany jako właściciel.

Wady kredytu samochodowego to przede wszystkim:

 • dużo więcej formalności;
 • zabezpieczenie kredytu na bardziej niekorzystnych warunkach;
 • niektóre banki wymagają wkładu własnego;
 • kredyt wpływa na zdolność kredytową.

Zestawiając te dwa rozwiązania widzimy, że wszystko zależy od potrzeb przedsiębiorcy, od tego czy posiada wkład własny, czy zależy mu na szybkim załatwieniu formalności oraz na czasie spłacenia rat. Dla niektórych jednym z najważniejszych czynników będzie możliwość odprowadzania VAT oraz przeznaczenie tylko na cele służbowe.

Ewelina Warykiewicz

Partner Sieci Partnerów Leasingowych go-leasing24.info.

KomentarzeLeasing auta firmowegoJak firma może sfinansować zakup samochodu? Metod jest kilka, ale olbrzymią i w


LeasingPotencjalny leasingobiorca powinien wiedzieć, że nie każde używane auto może zostać sfinanso