Kwalifikacje czy umiejętności zawodowe

Kwalifikacje czy umiejętności zawodoweObecnie, w dobie prywatnych przedsiębiorstw, o ich zysku rentowności i zdobywaniu klienta decyduje szybkość i jakość wykonania powierzonego zlecenia. W związku z tym właściciel, prezes potrzebuje sprawnie działającej kadry.

Sprawnie działającej to znaczy wykonującej powierzone im zadania możliwe najkrótszym czasie, bez uszczerbku na jakości. Co w takiej sytuacji bardziej będzie się liczyć: kwalifikacje czy umiejętności? Odpowiedź, która sama się nasuwa to umiejętności.

Jednak czy nie są one poprzedzone zdobytą wiedzą i kwalifikacjami. Umiejętności możemy scharakteryzować jako doświadczenie w wykonywaniu danego zadania. Lecz aby zdobyć doświadczenie nierzadko wcześniej musimy zdobyć niezbędne kwalifikacje. Najkorzystniejszym rozwiązaniem sytuacji wydaje się być wypośrodkowanie. To znaczy system edukacji stawiający większy nacisk na praktyczną wiedzę, którą będzie można bez problemu zastosować w życiu, czy podejmowanej pracy. Szybkość działania, która obecnie jest tak ważna wpływa na rozwój i renomę firmy. Człowiek w myśleniu musi być niezwykle dalekosiężny, to znaczy przewidywać skutki swojego postępowania i analizować poszczególne etapy pod względem jak najefektywniejszej pracy. Trzeba być otwartym na nowe i poszerzać własne możliwości.

W tym miejscu zazębiają się kwalifikację z umiejętnościami. Zwiększając kwalifikację, czyli zdobywając większą wiedzę, poznając nowe technologie możemy użyć ich w doskonaleniu umiejętności. W poprawniejszym wykonywaniu zadań, czy skróceniu czasu nań potrzebnego. Widzimy więc, że zarówno kwalifikacje i umiejętności to niemal równe sobie aspekty, które w równym stopniu pogłębiane przyczynią się do pełniejszego efektu. Zatrzymując się w rozwoju, niejako się cofamy, gdyż wyprzedza nas nowe, lepsze.

Obecnie nauka nie kwalifikuje się jedynie dla intelektualistów, lecz coraz bardziej zaznacza się w każdej z dziedzin życia. Wszędzie tam gdzie można daną pracę usprawnić i zmniejszyć czas jej realizacji, a przez to poszerzyć wypracowane doświadczeniem umiejętności. Widzimy więc, że najrozsądniejsza odpowiedź to połączenie kwalifikacji z umiejętnościami. Taka fuzja daje najlepsze rezultaty. Pozwala znacznie szybciej rozwijać posiadane już umiejętności i w łatwy sposób dostosowywać się do zmian otoczenia. Większość z nas zdaje sobie sprawę, iż zdobywanie wiedzy, udokumentowanych kwalifikacji, daje coś więcej niż tylko wartościowy papierek czy nawet wiedzę na temat branży w której się poruszamy. Zdobywamy także szersze myślenie, szersze spojrzenie na świat, co pozwala na jego łatwiejsze zrozumienie i pełniejsze wykorzystanie zasad w nim panujących.

Komentarze