Kultura organizacyjna firmy (korporacyjna) - czym jest, jak ją budować? Istota, zalety, wady

Czym jest kultura organizacyjna firmy?W świecie napędzanym przez pośpiech i szybki przekaz informacji, kultura korporacyjna (organizacyjna firmy) jest punktem odniesienia, który służy jako podstawa komunikacji. Kultura ta, będąca wyróżniającym i znaczącym znakiem przedsiębiorstwa, rozprzestrzenia się poza mury firmy, przede wszystkim dzięki społecznościom i sprawdzonej komunikacji zewnętrznej.

Kultura organizacyjna firmy - czym jest? Istota kultury korporacyjnej

Chodzi o tożsamość firmy z jej wartościami i wspólnym projektem podzielanym przez wszystkich pracowników. Kultura organizacyjna firmy ma wiele pozytywnych skutków, w szczególności sprzyja sukcesowi ogólnemu, zachęcając pracowników do większego zaangażowania. Podkreśla znaczenie pracy każdego z osobna w osiąganiu wspólnego celu. Każdy staje się ogniwem w łańcuchu. Interes indywidualny łączy się z interesem zbiorowym. Kultura korporacyjna rozprzestrzenia się w sposób często nieświadomy i przyczynia się do sukcesu firmy poprzez więzi, jakie tworzy między pracownikami.

Jak budować kulturę organizacyjną firmy?

Poniżej znajduje się 6 porad jak zbudować silną kulturę korporacyjną.

Jak budować kulturę organizacyjną w firmie?

Historia firmy

Zanim nakreślimy kontury pożądanej kultury organizacyjnej firmy, należy odwołać się do historii, gdyż pozostaje ona kluczowa dla jej rozwoju. Zacznij od zanotowania etapów historii firmy i określenia, które z nich wydają się najbardziej istotne. Wokół tej historii powstanie wiele mitów, a wybór najistotniejszych momentów jest zawsze delikatnym zadaniem. Początkowe wyzwanie, jakim było stworzenie firmy, osobowość założycieli i zasady pozostaną podstawą, na której będzie budowana kultura firmy. Pomyśl również o tym, co legło u podstaw powstania firmy: czy była to innowacja naukowa, która stanowiła podstawę? Skąd wziął się pomysł na stworzenie tego dzieła? Na przykład: pomysł na firmę zrodził się podczas podróży założycieli, którzy chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami z przyjaciółmi.

Określ swój główny cel i wartości

Jeśli chcesz, aby kultura organizacyjna firmy była trwała, najlepiej zacząć od określenia głównego celu firmy. To poprowadzi wszystkich w sensownym kierunku. Aby przeprowadzić rekrutację, Twoja firma będzie musiała określić swoje własne wartości: moralne, etyczne czy środowiskowe, które będą wspierać ten główny cel. Wartości te muszą być podzielane przez cały zespół.

Przekazuj swoje wartości!

Muszą one stanowić część Twojej codziennej komunikacji. Nie wahaj się wspomnieć o nich podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ nowi pracownicy będą musieli się do nich stosować. Jeśli kandydat jest odporny na Twoje wartości, będzie bardzo trudno skłonić go do ich przyjęcia w późniejszym czasie. Niezłomne wsparcie kierownictwa znajduje odzwierciedlenie w logo i materiałach komunikacyjnych. Niektóre firmy nie wahają się umieszczać ich wszędzie w firmie: na ścianach, w rzutnikach, na wideo, a nawet tworzyć specjalne komunikaty na temat każdej z wartości, tak aby były one zapamiętane i zintegrowane przez wszystkie zespoły. Już sam wystrój biur musi wyrażać Twoje wartości. Osobowość firmy wyrażana jest poprzez wybrany design, a start-upy nie mylą się w kreowaniu świata, który często jest bogaty w kolory. Twoje biura powinny odzwierciedlać atmosferę, której pragniesz.

Zachęcaj udziału we wspólnym spędzaniu wolnego czasu

Aby poprawić rozpowszechnianie kultury organizacyjnej firmy, należy stworzyć specjalne momenty, w których wymiana informacji między pracownikami będzie maksymalna. Nie ma sensu tworzyć kultury organizacyjnej firmy, jeśli większość pracowników nie zna się nawzajem. Im bliższy jest Twój zespół, tym silniejsza będzie kultura Twojej firmy. Nie wahaj się więc organizować zajęć i wyjść integracyjnych. A wszystkie formuły mogą być zaprojektowane tak, aby zachęcać do tych nieformalnych wymian: aperitify, pikniki, seminaria, imprezy firmowe, dni w parku rozrywki, imprezy sportowe itp. Celem jest stworzenie wspomnień, anegdot i historii, a tym samym więzi między pracownikami.

Nie zaniedbuj komunikacji osobistej

Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy przestrzegali Twoich wartości, musisz dać im przykład. Należy przestrzegać zasady "rób to, co mówię i mów to, co robię". Przejrzystość musi być częścią Twojego zachowania, aby dawać przykład i wzbudzać zaufanie. Bez tej relacji z zespołami, mogą one nie wczuć się w kulturę korporacyjną. Uczciwość jest niezbędną podstawą do jej rozpowszechniania i nigdy nie należy ulegać pokusie dryfowania, bez względu na to, jak mało znaczące jest to zjawisko. Sam stań się dostępny i nie wahaj się podkreślać, że Twoje drzwi są zawsze otwarte, ponieważ empatia jest podstawową wartością. Pomoże Ci to w przekazaniu Twoich wartości pracownikom.

Zbuduj społeczność

Aby rozpowszechnić kulturę organizacyjną Twojej firmy poza jej mury, możesz stworzyć system "ambasadorów", którymi mogą być członkowie Twojego zespołu lub, jeszcze lepiej, najbardziej aktywni lub najlepiej oceniani użytkownicy. W ten sposób możesz uzyskać informację zwrotną, doceniając jednocześnie osoby, które regularnie korzystają z Twoich usług. Istnieją inne sposoby komunikacji i techniki, które mogą pomóc w rozpowszechnianiu kultury korporacyjnej. Niektóre firmy nie wahają się korzystać ze sponsoringu, aby pokazać swoje zaangażowanie. Powinieneś również przyjrzeć się przykładom kultur innych firm, które podbiły serca klientów.

Kultura korporacyjna, czyli zbiór wartości i cech funkcjonowania firmy, jest często postrzegana jako istotny atut na konkurencyjnym rynku. Jednak niektórzy przedsiębiorcy nadal niechętnie podejmują działania w tym obszarze. Jakie są więc zalety i wady tworzenia silnej kultury korporacyjnej?

Zalety i wady kultury organizacyjnej firmy

Zalety kultury organizacyjnej w firmie

  • Poprawa spójności wewnętrznej - koncepcja kultury korporacyjnej ma za główny cel wzmocnienie spójności organizacyjnej przedsiębiorstwa. W złożonym środowisku wymagającym elastyczności, umożliwienie wszystkim pracownikom odwoływania się do wspólnej wizji i wartości jest niezaprzeczalnym atutem;
  • Ułatwianie zarządzania - kultura korporacyjna jest postrzegana jako potężne narzędzie zarządzania, które pomaga zintegrować nowych pracowników i stworzyć przyjemne środowisko pracy. Silna kultura korporacyjna pomaga uspokoić pracowników, dzięki czemu czują się oni bardziej wspierani niż w tradycyjnej strukturze biznesowej;
  • Zintegrowanie pracowników we wspólnym projekcie - pozwala to również pracownikom stać się częścią globalnego projektu. Mogą oni poczuć się bardziej zgodni z celami firmy, co jeszcze bardziej zmotywuje ich do codziennej pracy. Główną ideą jest to, że im bardziej pracownicy rozwiną poczucie przynależności do firmy, tym bardziej będą bronić jej interesów;
  • Zwiększenie konkurencyjności firmy - kultura wewnętrzna może być wspierana przez zmotywowanych pracowników, którzy stosują się do projektu ustalonego przez kierownictwo. Ten entuzjazm generuje lepszą produktywność i wzmacnia wyniki ekonomiczne firmy bez zwiększania kosztów. Zjawisko to znane jest jako "efekt kulturowy" i pozwala nowym pracownikom na szybszą adaptację.

Wady kultury organizacyjnej w firmie

  • Marginalizowanie niezaangażowanych pracowników - możliwe, że niektórzy pracownicy nie identyfikują się z wartościami firmy. To może ich marginalizować, ograniczać szanse na awans lub podważać ich motywację. Niezaangażowani pracownicy mogą w końcu stać się przeszkodą w rozwoju firmy;
  • Realizacja projektów tylko w sprzyjającej atmosferze - aby kultura korporacyjna była efektywna, wszyscy muszą dążyć w tym samym kierunku. W napiętym klimacie społecznym, przy utrudnionej komunikacji i nieporozumieniach między zespołami, trudno jest stworzyć udaną kulturę firmy. Nie poprawiłoby to ogólnej spójności i byłoby stratą czasu;
  • Efekt odwrotny do zamierzonego - główną wadą jest to, że zbyt silna kultura korporacyjna może prowadzić do odrzucenia, a nie akceptacji ze strony pracowników. Będzie to postrzegane jako dogmat jednotorowego myślenia narzucony pracownikom. Takie reakcje mogą być bardzo szkodliwe dla pracy zespołowej;
  • Wywołanie w firmie restrykcyjnej atmosfery - głównym niebezpieczeństwem związanym z kulturą korporacyjną jest to, że staje się ona restrykcyjna. Zatrudniani są tylko kandydaci, którzy podzielają wartości marki, co wiąże się z ryzykiem stworzenia w firmie klimatu konformizmu, który w dłuższej perspektywie może stać się przeszkodą dla kreatywności, innowacji i podejmowania ryzyka.