Kiedy i jak przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwaPrzeprowadzenie prawidłowej i zgodnej ze sztuką wyceny przedsiębiorstwa ma duży wpływ na jej dalsze życie i sytuację na rynku. Cały proces potrafi być bardzo czasochłonny, a jedną z najtrudniejszych faz jest wybór odpowiedniej metody.

Jakie informacje masz do wykorzystania?

Do dyspozycji mamy trzy podstawowe grupy metod:

  • dochodową,
  • majątkową,
  • porównawczą.

By wybrać odpowiednią metodę do przeprowadzenia wyceny firmy, w pierwszej kolejności należy zebrać wywiad i wszystkie niezbędne informacje finansowe. W tym miejscu po raz pierwszy analityk może napotkać trudności. Potrzebnych danych może po prostu nie być albo zarząd nie chce ich udostępnić. W takich sytuacjach wykonanie rzetelnej oceny, opartej o finanse, jest niemożliwe. To nie znaczy, że wycena firmy nie może zostać przeprowadzona. Rozwiązaniem może być metoda porównawcza z innym, podobnym przedsiębiorstwem na rynku - są to najczęściej spółki giełdowe lub przejęte w ostatnim czasie. Choć jest to najprostsza z metod, to obarczona jest wieloma wadami. Do podstawowej wlicza się świadomość, że nie ma dwóch identycznych firm na rynku i każda wycena przedsiębiorstwa oparta o ten sposób może być bardzo mocno pozorowana.

Kiedy majątek jest najważniejszy

Podejście majątkowe jest bardzo popularne w firmach, które posiadają dużo aktywów i niewiele zobowiązań. Analityk, natrafiając na taką firmę, musi odpowiedzieć na pytania:

  • Jak długo żyje przedsiębiorstwo?
  • Jaką ma sytuację ekonomiczną na rynku?
  • Jakim rodzajem majątku dysponuje?
  • Jaką ma pozycję marketingową na rynku?

W przypadku banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy spółek Skarbu Państwa jest to bardzo popularna metoda. Zgromadzony majątek jest bardzo duży i łatwy do wyliczenia. Niestety wycena spółki państwowej nijak się ma do przeciętnego przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie nie uwzględnia możliwości przyszłego rozwoju, zgromadzonej wiedzy specjalistycznej, pozycji marketingowej na rynku i wszystkich innych dóbr, których nie można w prosty sposób zakwalifikować do majątku firmy.

To może sprawdźmy dochód

W dużym uproszeniu metody dochodowe mówią, że firma jest warta tyle, ile może na niej zarobić jej właściciel. Sumuje się dochody, które przedsiębiorstwo uzyska w pewnym okresie i na tej podstawie wyznacza się wartość całej spółki. To najbardziej skomplikowana metoda, ale główną zaletą jest jej uniwersalność. Z jej pomocą można dokonać wyceny praktycznie każdej firmy, nie martwiąc się o niewliczone dobra. W dochodzie jest uwzględniona już pozycja na rynku, wartość specjalistycznej wiedzy pracowników i doświadczenie. Największą wadą tego sposobu jest konieczność obecnego oszacowania przyszłych dochodów, co może być także obarczone sporym błędem, jeśli analityk lub zarząd podejdą do tego zadania subiektywnie. Jedynym przeciwwskazaniem do wykonania wyceny tą metodą jest ujemny przepływ pieniężny firmy. W takich sytuacjach najlepiej jest poszukać przedsiębiorstwa porównawczego.

Nie istnieje jedna właściwa metoda oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Każda z nich może zostać obarczona dużym błędem lub w ogóle nie mieć racji bytu. Często trzeba zdać się po prostu na wiedzę ekspercką i doświadczenie analityków, którzy taką wycenę będą przeprowadzać.

Autor: www.bizfit.pl.

Komentarze