Jak zapewnić sobie wypłatę odszkodowania po kradzieży auta?

Odszkodowanie po kradzieży autaZnaczącym aspektem dla właściciela samochodu, który wykupił autocasco jest szansa skutecznego wyegzekwowania od ubezpieczyciela odszkodowania w razie kradzieży pojazdu. Większość zawartych umów z ubezpieczycielami zawiera Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które wpływają na wysokość wypłaty od odszkodowania w zależności od pewnych uwarunkowań jakie właściciel musiał spełnić. Jakie warunki zatem muszą być spełnione aby proces odzyskania odszkodowania niepotrzebnie się nie wydłużał?

Co mówi kodeks cywilny

Zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń wytyczne dotyczące należytej staranności należy potraktować zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego art. 355 § 1. Powszechnie stosowany i akceptowany jest pogląd, że należy kierować się i korzystać z osiągnięć techniki i wiedzy, doświadczenia życiowego, dążąc do sumienności i odpowiedniemu zapobieganiu przyjętej powszechnie w konkretnej kategorii stosunków. Kiedy zatem należyta staranność nie została zachowana? Za przykład może posłużyć ogólna dostępność osób trzecich do pomieszczenia, gdzie pozostawiane są kluczyki od ubezpieczonego auta. Również w przypadku przechowywania kluczyków lub dokumentów w saszetce pozostawionej bez nadzoru nie jest uznawane jako należyta staranność. Kolejnym wymogiem jaki musimy spełnić jest wystrzeganie się pozostawiania kluczyków od samochodu w odzieży, którą zostawiamy wchodząc do lekarza bądź fryzjera. Zgodnie z orzecznictwem zachowanie należytej staranności to również pozostawanie z pojazdem w bezpośredniej bliskości i sprawowanie nad nim osobistego nadzoru, w trakcie kiedy trwają oględziny samochodu po kolizji a kluczyki pozostają w stacyjce samochodu. Przyjęto również, że samochód zawsze powinien być prawidłowo zamknięty oraz być zaparkowany na miejscu parkingowym.

Należyta staranność - co to jest?

Ponadto w orzeczeniu z 10 stycznia 2014 roku Sąd Najwyższy określił, że należyta staranność jest wtedy, gdy kluczyki pozostają pod stałym nadzorem właściciela, w zasięgu ręki. Co więcej do zachowania należytej staranności niedostateczne może być pozostawienie kluczyków w niewidocznym miejscu w odzieży wierzchniej szczególnie, gdy osoba nadzorująca narażona jest na odwrócenie uwagi.

Najważniejsze o czym powinniśmy pamiętać to, że w orzecznictwie Sądu najwyższego zachowany jest pogląd uwydatniający charakter umowy ubezpieczenia. Jest to szczególnie istotne przy interpretacji nieostrych postanowień, gdy w przypadku zamieszczenia postanowień w umowie zabraknie konkretnego doprecyzowania. Oczywiście umowa nie może dążyć do zaostrzenia wymagań dla ubezpieczającego, jak i nie może ograniczać obowiązków ubezpieczyciela. W takiej sytuacji wątpliwości powinny być rozstrzygnięte na korzyść ubezpieczonego.

Sama procedura zgłaszania kradzieży auta zazwyczaj przeciąga się w czasie. Firmy ubezpieczeniowe muszą mieć pewność, że auto przypadkiem się "nie odnajdzie". Dodatkowo karygodne jest pozostawienie dowodu rejestracyjnego w samochodzie oraz podejrzenie również budzi fakt nie przekazania kluczyków samochodu. Ubezpieczyciel snuć może wówczas domysły że właściciel działa w zmowie ze złodziejem i jest to próba wyłudzenia.

Grzegorz Olszewski

Autor jest dyrektorem generalnym w firmie GO-leasing, ogólnopolskiej sieci brokerów leasingu.

KomentarzeBezpieczna bankowość internetowaZ bankowości internetowej korzysta coraz więcej osób. Dostęp do kont


Wizja podstawą biznesu Wizja jest tym, co daje każdemu człowiekowi niezbędne paliwo do rozpoczęcia działań,


Zarabianie w internecie na pasjachJak zarabiać na swoich pasjach w Internecie?


InfokioskInfokioski wkroczyły w nasze życie kilka lat temu, najpierw budząc zainteresowanie i konsternację,  je