Jak zapewnić sobie wypłatę odszkodowania po kradzieży auta?

Odszkodowanie po kradzieży autaZnaczącym aspektem dla właściciela samochodu, który wykupił autocasco jest szansa skutecznego wyegzekwowania od ubezpieczyciela odszkodowania w razie kradzieży pojazdu. Większość zawartych umów z ubezpieczycielami zawiera Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które wpływają na wysokość wypłaty od odszkodowania w zależności od pewnych uwarunkowań jakie właściciel musiał spełnić. Jakie warunki zatem muszą być spełnione aby proces odzyskania odszkodowania niepotrzebnie się nie wydłużał?

Co mówi kodeks cywilny

Zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń wytyczne dotyczące należytej staranności należy potraktować zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego art. 355 § 1. Powszechnie stosowany i akceptowany jest pogląd, że należy kierować się i korzystać z osiągnięć techniki i wiedzy, doświadczenia życiowego, dążąc do sumienności i odpowiedniemu zapobieganiu przyjętej powszechnie w konkretnej kategorii stosunków. Kiedy zatem należyta staranność nie została zachowana? Za przykład może posłużyć ogólna dostępność osób trzecich do pomieszczenia, gdzie pozostawiane są kluczyki od ubezpieczonego auta. Również w przypadku przechowywania kluczyków lub dokumentów w saszetce pozostawionej bez nadzoru nie jest uznawane jako należyta staranność. Kolejnym wymogiem jaki musimy spełnić jest wystrzeganie się pozostawiania kluczyków od samochodu w odzieży, którą zostawiamy wchodząc do lekarza bądź fryzjera. Zgodnie z orzecznictwem zachowanie należytej staranności to również pozostawanie z pojazdem w bezpośredniej bliskości i sprawowanie nad nim osobistego nadzoru, w trakcie kiedy trwają oględziny samochodu po kolizji a kluczyki pozostają w stacyjce samochodu. Przyjęto również, że samochód zawsze powinien być prawidłowo zamknięty oraz być zaparkowany na miejscu parkingowym.

Należyta staranność - co to jest?

Ponadto w orzeczeniu z 10 stycznia 2014 roku Sąd Najwyższy określił, że należyta staranność jest wtedy, gdy kluczyki pozostają pod stałym nadzorem właściciela, w zasięgu ręki. Co więcej do zachowania należytej staranności niedostateczne może być pozostawienie kluczyków w niewidocznym miejscu w odzieży wierzchniej szczególnie, gdy osoba nadzorująca narażona jest na odwrócenie uwagi.

Najważniejsze o czym powinniśmy pamiętać to, że w orzecznictwie Sądu najwyższego zachowany jest pogląd uwydatniający charakter umowy ubezpieczenia. Jest to szczególnie istotne przy interpretacji nieostrych postanowień, gdy w przypadku zamieszczenia postanowień w umowie zabraknie konkretnego doprecyzowania. Oczywiście umowa nie może dążyć do zaostrzenia wymagań dla ubezpieczającego, jak i nie może ograniczać obowiązków ubezpieczyciela. W takiej sytuacji wątpliwości powinny być rozstrzygnięte na korzyść ubezpieczonego.

Sama procedura zgłaszania kradzieży auta zazwyczaj przeciąga się w czasie. Firmy ubezpieczeniowe muszą mieć pewność, że auto przypadkiem się "nie odnajdzie". Dodatkowo karygodne jest pozostawienie dowodu rejestracyjnego w samochodzie oraz podejrzenie również budzi fakt nie przekazania kluczyków samochodu. Ubezpieczyciel snuć może wówczas domysły że właściciel działa w zmowie ze złodziejem i jest to próba wyłudzenia.

Grzegorz Olszewski

Autor jest dyrektorem generalnym w firmie GO-leasing, ogólnopolskiej sieci brokerów leasingu.

KomentarzeOrganizacja konferencjiKonferencje prasowe od lat są najchętniej odwiedzanymi przez dziennikar


Gabinet kosmetycznyPunkt usługowy zlokalizowany w domu mieszkalnym, w budynku o charakterze komercyjnym,


Usuwanie niebezpiecznych pyłówPyły i ich oddziaływanie na człowieka Pracow


Wizja podstawą biznesu Wizja jest tym, co daje każdemu człowiekowi niezbędne paliwo do rozpoczęcia działań,