Jak aktualne kursy walut wpływają na gospodarkę?

Jak aktualne kursy walut wpływają na gospodarkęJeśli dużo podróżujesz lub prowadzisz firmę, której zakres działania nie obejmuje jedynie naszego kraju z pewnością często zdarza ci się wymieniać waluty. Zastanawiałeś się co wpływa na wysokość kursów?

Wśród wielu czynników, które mają wpływ na to co dzieje się na rynku walutowym bardzo duże znaczenie ma polityka kursowa poszczególnych krajów. Czym jest i na czym polega? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Czym jest polityka kursowa?

Mówiąc o polityce kursowej oraz jej wpływie na wymienialność walut dobrze byłoby zacząć od wyjaśnienia co kryje się za tą definicją. Mówiąc najprościej, polityka kursowa to przepisy prawa i działania mające na celu posługiwania się kursem walutowym w taki sposób aby możliwe było osiąganie z góry wyznaczonych celów gospodarczych. Prawidłowo prowadzona polityka gospodarcza przyczynia się do kształtowania wzrostu gospodarczego - jest więc bardzo ważnym elementem polityki każdego państwa.

Instrumenty polityki kursowej

Polityka kursowa może być prowadzona za pomocą wielu różnorodnych elementów. Wśród najważniejszych wymienić należy między innymi interwencje banku centralnego na rynku walutowym. Instytucja ta może bowiem sprzedawać oraz kupować waluty w celu osiągnięcia optymalnego kursu walut na kantoronline.pl. Do instrumentów polityki kursowej należy również wybór rodzaju kursu walut (płynny lub sztywny) a także zmiany parytetu wymiany waluty w stosunku do innych (dewaluacja, rewaluacja). Poza tym stosowane są również restrykcje walutowe.

Wymienialność waluty - co warto o niej wiedzieć?

Wymienialność waluty to nic innego jak określona przez przepisy prawa danego kraju możliwość wymieniania, zakupu lub sprzedaży walut. Jest to więc kwestia, która dotyka nas wszystkich - przedsiębiorców, osoby podróżujące oraz tych, którzy robią zakupy poza granicami naszego kraju. Warto więc zastanowić się jak polityka kursowa wpływa na wymienialność walut? Jak można się domyślać, polityka kursowa ma ogromne znaczenie i wyraźnie wpływa na regulacje poszczególnego kraju. Od niej zależy bowiem z jakim rodzajem wymienialności mamy do czynienia. Warto przypomnieć, że obecnie są to dwa rodzaje. Pierwszy z nich to wymienialność pełna, która oznacza brak ograniczeń dotyczących wymiany walut. Druga z nich to wymienialność ograniczona. Może przyjmować ona różne postacie i dotykać zarówno obywateli danego kraju, jak i cudzoziemców. Wymienialność ograniczona zewnętrzna oznacza, że osoby spoza danego kraju mogą wymienić pieniądze na jego walutę wyłącznie do ograniczonej wysokości. Wymienialność ograniczona wewnętrznie nie zezwala mieszkańcom danego kraju na wymianę waluty narodowej na inne.

Wymiana walut w naszym kraju

Przyjrzyjmy się teraz temu jak wygląda wymiana walut w naszym kraju. Zacząć z pewnością należy od tego, że za prowadzenie polityki kursowej w Polsce odpowiada Narodowy Bank Polski według ustaleń Rady Ministrów. Od czasów PRL, kiedy to w naszym kraju prowadzona była polityka ograniczonej wymienialności walut w Polsce obowiązuje pełna wymienialność walut. To dobra wiadomość i potwierdzenie, że polityka kursowa w naszym kraju prowadzona jest w odpowiedzialny sposób.

Co ważne, nasz kraj nie ma również uregulowanych odgórnie opłat za wymianę walut. Koszty te, fachowo nazywane spreadem, różnią się w różnego rodzaju instytucjach. Z tego powodu najdroższa wymiana walut to wymiana w bankach. Spread w tych instytucjach wynosi bowiem 7,4 proc. Znacznie niższe opłaty obowiązują w kantorach stacjonarnych. Jednakże najbardziej atrakcyjne cenowo propozycją mają dla nas kantory internetowe. Nie dziwi więc fakt, że cieszą się one coraz większą popularnością w naszym kraju.

Podsumowując, prowadzenie polityki kursowej wpływa na wymienialność walut oraz komfort życia obywateli konkretnego kraju. Różnego rodzaju regulacje mogą bowiem wpływać negatywnie np. na przedsiębiorców działających również poza granicami swojego kraju. Pozostaje nam więc cieszyć się z tego, że polityka kursowa w naszym kraju prowadzona jest tak, by nie wiązała się z ograniczeniami w zakresie swobodnej wymiany walut.

Komentarze