ISE

Spółka Ograniczanie zbywalności udziałów spółki z o.o. - prawo pierwokupu a pierwszeństwo nabycia

Do podstawowych praw wspólników należy swoboda w rozporządzaniu swoim udziałem. Polskie prawo nie przewiduje możliwości, by ograniczyć uprawnienia w zakresie obciążenia, przeniesienia lub zbycia udzia
Systemy ERP Systemy ERP podbijają serca polskich przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy, idąc z duchem czasu, inwestują w nowoczesne technologie, w tym w szeroko rozumiane systemy ERP. Czym one są i jakie korzyści niosą dla właścicieli polskich firm? Czy ich zakup j
Egzotyczne pary walutowe Egzotyczne pary walutowe - interesująca propozycja inwestycji na rynku Forex

Każda transakcja przeprowadzana na rynku walutowym Forex stanowi zakup jednej waluty, a jednocześnie sprzedaż drugiej. Z tego powodu stosuje się pojęcie par walut.Oznacza to, że kupuje się walutę bazo
Bezpieczna bankowość internetowa Bezpieczna bankowość internetowa - o czym warto pamiętać?

Z bankowości internetowej korzysta coraz więcej osób. Dostęp do konta 24 godziny na dobę, płacenie rachunków bez wychodzenia domu, doładowanie telefonu - to tylko niektóre z zalet bankowości interneto
ryzyko finansowe Ryzyko finansowe

Każda działalność człowieka obarczona jest pewnym ryzykiem.Ryzyko powiązane jest z takimi decyzjami, które dotyczą przyszłości, a jednocześnie podmiot podejmujący decyzję nie posiada wszystkich inform
Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

W 2015r. roku weszły nowe przepisy na podstawie których pracodawcy przysługuje szereg korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w tym miesięczne dofinansowanie dla firm do wynagrodzenia p
Zarządzanie w kryzysie Zarządzanie w warunkach kryzysu

Podczas kryzysu o sukcesie rynkowym decyduje umiejętność wprowadzenia zmian. Przewaga małych przedsiębiorstw nad dużymi w tym obszarze polega na szybkiej możliwości zmian.Umiejętność skutecznego reago
Sala szkoleniowa Szkolenia biznesowe - sale i ośrodki szkoleniowe

Czy szkolenie o charakterze biznesowym musi być urządzane w ponurej sali szkoleniowej? Nie. Dziś niemal każdy ośrodek szkoleniowy czy też konferencyjny może się pochwalić komfortowymi i nowoczesnymi s