Inteligencja emocjonalna w biznesie

Inteligencja emocjonalnaProwadzenie firmy wiąże się z wieloma trudnościami. W zbiorowej świadomości istnieje przekonanie, że to wiedza teoretyczna i doświadczenie są kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Dzisiejszy świat zmienia się jednak bardzo szybko, może to więc nie wystarczać do odnalezienia się w realiach rozwijających się firm. Przedsiębiorstwa wystawiane są na coraz to nowe rodzaje presji. Dobry pracownik musi się stale rozwijać i dostosowywać do wymagań stawianych mu z zewnątrz.

Wiedza i wypracowane w dotychczasowej działalności schematy mogą nie być wystarczające. W tak dynamicznej rzeczywistości pierwsze kwalifikacje mogą w pewnym momencie okazać się przestarzałe. By osiągać zamierzone efekty konieczne jest uzupełnienie luki między teorią i praktyką. Na co więc powinien zwracać szczególną uwagę aktywny uczestnik współczesnego rynku pracy, by nie zostawać w tyle?

Inteligencja emocjonalna w biznesie - kluczowe elementy

W ostatnich latach psychologowie i praktycy biznesu wydają się być jednogłośni co do tego, że niezwykle ważne w tej kwestii są inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne. Twarde umiejętności i intelekt w rozumieniu klasycznym nie są wystarczające do osiągnięcie zamierzonych wyników. Specyfika działalności jaką jest zarządzanie współczesną organizacją wymaga rozwijanie takich umiejętności jak:

  • wiara w siebie,
  • komunikatywność,
  • empatia,
  • samokontrola czy też nawet potrafienie wskazania swoich mocnych i słabych stron.

Te kwestie bardzo często decydują o tym, czy osiągamy sukces zarówno w życiu zawodowych, jak i prywatnym. Nic dziwnego więc w tym, że stają się głównymi elementami działalności szkoleniowej w dużych firmach, w skład w której wchodzą różnego rodzaju treningi i warsztaty.

Wydawanych jest wiele publikacji, na łamach których specjaliści oferują czytelnikom różnego rodzaju taktyki i schematy umożliwiające zwiększenie wydajności i efektywności. Są zgodni co do tego, że to właśnie kompetencje "miękkie" są przyszłością zarządzania różnego rodzaju działalnością. Porady ekspertów kierowane są przede wszystkich do kadry kierowniczej, jednak praca nad sferą życia, jaką jest inteligencja emocjonalna, z pewnością opłaci się każdemu, bez względu na zajmowane stanowisko. Kierowanie pracą ludzką wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Firma, oprócz wypełniania kolejnych celów zarobkowych, powinna stwarzać pole do samorozwoju swoich pracowników. Funkcja menedżerska ulega przeobrażeniu, stawia przed liderami nowe wyzwania w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Poznanie słabych i mocnych stron pracownika

Konieczne do wykorzystania pełni potencjału pracownika jest poznanie jego mocnych i słabych stron. Świadomość tych cech pozwoli przełożonemu przydzielić podwładnego do zadań, w których ten najlepiej się spełni i podjąć działania dążące do korekty jego niedoskonałości. Takie jednostkowe podejście wpływa na poczucie własnej wartości pracownika, co jak pokazują badania, ma ogromny wpływ na jego efektywność. Wiara we własne możliwości zwiększa wewnętrzną motywację i prawdopodobieństwo wykazania się inicjatywą korzystną dla całej firmy. Budowanie wśród personelu poczucia sprawczości jest kluczowe dla skutecznej realizacji założeń. Kierownictwo powinno stwarzać swoim pracownikom przestrzeń do samodzielnego myślenia, zadawania pytań i uczenia się na podstawie nowych doświadczeń.

Kompromisy i sztuka rozwiązywania problemów

Absolutną podstawą jest umiejętność rozwiązywania sporów. Naturalnie, w interesie wszystkich jest usprawnienie działania firmy, jednak bardzo często takie czynniki jak różnice charakteru uniemożliwiają bezkonfliktowe znalezienie rozwiązania. Do dzieła wkraczają tu asertywność i empatia. Umiejętność obrony własnego zdania z jednej strony i gotowość do otworzenia się na argumentację innych z drugiej to uniwersalna recepta na uzyskanie korzystnego kompromisu. Panowanie nad własnymi emocjami i zdolności komunikacyjne pozwalają na możliwie najmniej kolizyjne przebrnięcie przez sprzeczność stanowisk. Zdolność rozumienia własnych i cudzych emocji to klucz do skutecznej komunikacji, zwłaszcza w pracy zespołowej.

Improwizacja

Improwizacja nie jest czymś, co kojarzy nam się z biznesem. Pierwszym skojarzeniem, jakie pojawia się po usłyszeniu tego słowa jest raczej scena teatralna, raczej niż sala konferencyjna wielkiej korporacji. Jednak także w firmie, w obliczu niespodziewanych okoliczności, trzeba potrafić improwizować, podejmować szybkie i pewne decyzje. Nie zawsze dysponujemy czasem na przemyślenie i przedyskutowanie sprawy z organami decyzyjnymi, pewny siebie lider musi zatem wykazać się odpowiedzialnością i zdecydować się na spontaniczne działanie. Przywódca posiadający taką umiejętność może nierzadko uratować firmę przed stratami wynikającymi ze zwłoki i niezdecydowania w sytuacjach niepewnych. Każdy poważnie myślący przedsiębiorca musi być gotowy na trudne wyzwania.

Inteligencję emocjonalną nazywa się często specyficznym rodzajem mądrości. Bez wątpienia jednak w jej skład wchodzą umiejętności, które w znacznym stopniu odpowiadają za sukces. Warto zatem rozwijać się w tej sferze. Stałe dążenie do rozwoju takich cech jak samoświadomość, samokontrola i współczucie na pewno będzie pomocne w osiągnięciu pełni potencjału. Mówi się, że tylko połączenie zdolności umysłowych i emocjonalnych prowadzi do wykorzystania pełnych możliwości naszego mózgu. Zarządzanie rozumowe musi iść w parze z odpowiedzialnością mentalną.

Komentarze