Franczyza - nowe rozwiązania

FranczyzaŚwiat franchisingu - franczyzy zmienia się z roku na rok. Jego ewolucja doprowadza do tworzenia nowych rozwiązań oraz poszerzania gamy korzyści spływających w sposób obopólny na strony.

Rozwój biznesu tego typu wzbogaca, jak i zarazem urozmaica rynek oraz możliwości zaistnienia w nim.

Początków franchisingu należy szukać w USA w połowie XIX wieku. To w Stanach Zjednoczonych rozpowszechniono dystrybucję, czyli możliwość sprzedaży danego dobra czy usługi na określonym terenie, za uzgodnioną cenę. W taki sposób po raz pierwszy dystrybuowano maszyny do szycia oraz coca-colę.

Na takie rozwiązanie zdecydowało się wielu przedsiębiorców, którzy w szybkim czasie doprowadzili do zwiększenia sprzedaży, czyli zysku a także sprawili, że ich marka stała się bardziej rozpoznawalna oraz dostępniejsza. Przykładem, który bez namysłu przychodzi do głowy jest marka McDonald’s - od 1992 roku istniejąca na rynku polskim, a od 1994 roku na licencji.

Przełom lat 80-90 XX wieku stał się dla Polski znaczący. W tym czasie po raz pierwszy pojawił się na rynku polskim zagraniczny franczyzobiorca działający pod szyldem Yves Rocher, a po krótkim czasie powstała restauracja Mr Hamburger, widniejąca w historii franchisingu jako pierwszy polski franczyzodawca. W przeciągu dwudziestu lat rozwoju franczyzy na terenie Polski gospodarka stworzyła nowe możliwości dla przyszłych i istniejących przedsiębiorców.

Wypracowano tzw. koncepcję działalności, w której franczyzodawca zobowiązany był do przekazania franczyzobiorcy niezbędnej wiedzy potrzebnej do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Wiedza ta była bardzo obszerna i dotyczyła wszystkich aspektów prowadzenia działalności. Współczesnymi skutkami takiego działania są takie same wystawy w witrynach sklepowych, specyfika ułożenia towaru na półkach, stroje dla personelu, sposób obsługi klienta czy szyldy reklamowe danej marki na określonym obszarze kraju.

Celem bezpośrednim takiego działania jest wypracowanie renomy, pewnego poziomu dotyczącego produkcji oraz sprzedaży towarów i usług. Z takiego rozwiązania korzysta wiele sklepów w galeriach handlowych czy supermarketów. Jak podaje raport zaprezentowany przez firmę Profi System o rynku franczyzy odnotowuje się co roku wzrost firm, które tworzą tzw. sieci franczyzowe. Według prognozy przedstawionej w raporcie na początku roku 2012 miało pojawić się ponad 47 000 placówek franczyzowych.

Liczba ta jest wyższa o niespełna 5 000 takich placówek, co w roku wcześniejszym. Wskazuje to przede wszystkim na rosnące zainteresowanie przedsiębiorców możliwościami, jakie daje franczyza oraz rozwój, jaki przeżywa polski rynek na gruncie franchisingu. Dowodem na znaczący rozwój franczyzy jest zasięg przepływu informacji na jej temat. Istnieją portale internetowe, jak również czasopisma, które specjalizują się w zagadnieniach dotyczących istoty franchisingu. Powstają organizacje zrzeszające franczyzobiorców i franczyzodawców.

Organizowane są na temat franczyzy konferencje oraz targi, które w sukcesywny sposób propagują oraz rozpowszechniają (coraz bardziej już dostępną) wiedzę na temat plusów i minusów jakie daje koncepcja franchisingu.

Komentarze

Jolanta Kozień
Z roku na rok wszystko idzie do przodu, nowe rozwiązania to nie znaczy dobre rozwiązania, lecz jeśli jednak przynoszą korzyści, to jestem za.
Marcin
Wszystko idzie do przodu, technologia, rynek pracy, zapotrzebowanie , itp. Trzeba wiedzieć jak podchodzić do różnych rzeczy.
Daria Cąkała
Nie zawsze nowe rozwiązania są dobre, ale bywają też korzystne i oby najwięcej takich właśnie było.