Zarządzanie

Sterowanie produkcją według zasad Lean Manufacturing, czyli metodologia Kanban w praktyce

Sterowanie produkcjąOpracowana w latach 50. XX wieku metodologia Kanban ostatnimi czasy znów staje się niezwykle popularna. Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje ją w procesach tworzenia i rozwoju produktów, a także działań operacyjnych. Poprzez przejrzyste wizualizowanie nawet mocno skomplikowanych i zawiłych procesów, Kanban stanowi funkcję punktu informacyjnego, będąc nierzadko kluczowym ogniwem spajającym zespoły zaangażowane w procesy produkcyjne.

Więcej…

 

Czym są systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakie mają zastosowanie?

Systemy zarządzania bezpieczeństwemBezpieczeństwo jest kluczowe w realizacji wielu procesów - aby osiągnąć jego optymalny poziom, stosuje się zaawansowane systemy zarządzania.

Więcej…

   

Szczupłe Zarządzanie (Lean Management), czyli na czym polega dostrzeganie marnotrawstwa w procesach?

Lean ManagementW XXI wieku zarządzanie weszło w nowy, nieznany do tej pory etap. Zwłaszcza, jeżeli mówimy o zarządzaniu w dużych firmach produkcyjnych, których nakłady oraz straty ponoszone ze względu na nieodpowiednie dysponowanie dostępnymi środkami, pracownikami i rozwiązaniami, opiewają na wysokie kwoty. Ten etap to w zasadzie proces, a dokładniej szczupłe zarządzanie.

Więcej…

 

NPM - New Public Management

New Public ManagementNPM ( New Public Management ) zakłada zastąpienie biurokratycznego modelu zarządzania administracyjnego i wprowadzenie modelu menadżerskiego czyli zastosowanie w sektorze publicznym zasad i modeli zarządzania znanych i stosowanych w sektorze prywatnym.

Więcej…