Zarządzanie

Demotywatory czyli czynniki osłabiające motywację

Demotywacja do pracyPewne wzorce zachowań przełożonych działają jak demotywatory na innych - osłabiają motywację do pracy wśród pracowników. Czasem menedżer działa nieświadomie, nie zdając sobie sprawy z ujemnych wpływów, jakie wywiera na zespół. Jak uniknąć takich zachowań?

Więcej…

 

Szczupłe Zarządzanie (Lean Management), czyli na czym polega dostrzeganie marnotrawstwa w procesach?

Lean ManagementW XXI wieku zarządzanie weszło w nowy, nieznany do tej pory etap. Zwłaszcza, jeżeli mówimy o zarządzaniu w dużych firmach produkcyjnych, których nakłady oraz straty ponoszone ze względu na nieodpowiednie dysponowanie dostępnymi środkami, pracownikami i rozwiązaniami, opiewają na wysokie kwoty. Ten etap to w zasadzie proces, a dokładniej szczupłe zarządzanie.

Więcej…

   

NPM - New Public Management

New Public ManagementNPM ( New Public Management ) zakłada zastąpienie biurokratycznego modelu zarządzania administracyjnego i wprowadzenie modelu menadżerskiego czyli zastosowanie w sektorze publicznym zasad i modeli zarządzania znanych i stosowanych w sektorze prywatnym.

Wynika to w głównej mierze z rosnących oczekiwań obywateli co do poprawy jakości usług publicznych przy jednoczesnej niechęci podnoszenia podatków. NPM, aby osiągnąć swój cel wprowadziło pewne założenia, które mają pomóc w skutecznym zarządzaniu.

Więcej…

 

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartościKażda organizacja kieruje się własnymi wartościami, ma własne cele oraz misję. Wartości tworzą podstawę kultury organizacyjnej oraz misji, celów a także sposobów ich osiągnięcia w organizacji.

W momencie połączenia modelu zależności pomiędzy zaspokojeniem potrzeb organizacji, a wartościami jednostek oraz modelu zależności pomiędzy poziomem wydajności organizacji a jej kulturą, misją, wizją i celami powstanie model wzrostu organizacji poprzez wzrost jednostki.

Więcej…

   

Target costing - rachunek kosztów docelowych

Target costing rachunek kosztówTarget costing czyli rachunek kosztów docelowych to jedna z metod zarządzania kosztami nowego produktu.

Opiera się na ustaleniu kosztu docelowego produktu, przy określonej cenie możliwej do osiągnięcia na rynku oraz zakładanej marży zysku. Jest to więc system zarządzania zorientowany na rynek.

Więcej…

 

Style kierowania zespołem - pracownikami

Style kierowania zespołemDziałanie organizacji, bez względu na to, czy jest to firma, placówka czy instytucja, jest w dużej mierze uzależnione od czynności, wykonywanych przez zatrudnione w niej osoby.

Więcej…