Rozwój firmy

Kredyt firmowy na start - jak go otrzymać?

Kredyt firmowySytuacja przedsiębiorców, jeśli chodzi o kredyty zaczęła nieco się polepszać, kiedyś było to nie do pomyślenia, aby młody przedsiębiorca mógł otrzymać kredyt, od kilku lat coś w tej sprawie się zmienia. Wymagania banków co do przedsiębiorców były dosyć wysokie - musieli wykazać swoje dochody za poprzedni rok  czy zabezpieczyć kredyt swoim (dużym) majątkiem. Tylko skąd początkująca firma ma wziąć dochody za poprzedni rok czy mieć na tyle duży majątek, aby zabezpieczyć kredyt. Coś w tej sprawie jednak się zmieniło. Czy zatem początkująca firma może dostać kredyt?

Więcej…

 

Inteligencja emocjonalna a biznes

inteligencja emocjonalnaInteligencja emocjonalna a biznes. Jakie kompetencje powinniśmy posiąść aby łatwiej nam było poruszać się w gąszczu gospodarki wolnorynkowej? Daniel Goleman i jego bestsellerowa książka "Inteligencja emocjonalna w praktyce" dostarcza nam na ten temat istotnych wiadomości.

Oczywiście teoria to nie wszystko, ale warto wiedzieć jakie umiejętności są w cenie oraz które najbardziej ułatwiają życie.

Więcej…

   

Sala spotkań i sala konferencyjna - jak je urządzić?

Sale konferencyjneKażda większa firma potrzebuje salki konferencyjnej lub sali spotkań - miejsca, gdzie zarówno można się spotkać na negocjacje z klientami, jak i przeprowadzić szkolenie dla pracowników. Sale konferencyjne często także służą jako miejsca narad albo spotkań zarządu. Jak urządzić tego typu pomieszczenie? Co powinno się znaleźć w sali tego typu?

Więcej…

 

Metoda 5S - podstawowe założenia

Metoda 5SMetoda 5S to nazwa metody organizacji pracy, która wykorzystuje pięć kroków. Ich nazwy pochodzą od japońskich słów: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu i Shitsuke.

Polskie odpowiedniki nazw tych kroków to: Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina.

Więcej…

   

Mentoring - definicja, cele, proces

MentoringMentoring to relacja partnerska między mentorem a jego uczniem, skierowana na odkrywanie i rozwijanie możliwości ucznia.

Bazuje na przywództwie, inspiracji i stymulowaniu. Polega głównie na tym, by szkolony, dzięki odpowiednim zabiegom mentora, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość i nie bał się też iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Relacja ta obejmuje także ewolucje, doradztwo, oraz pomoc w osiągnięciu sukcesu przez ucznia.

Więcej…

 

Assessment Center - etapy i przebieg AC

Assessment CenterMetoda Assessment Center jest metodą systematyczną. Każdy etap pracy kończy się bardzo konkretnym rezultatem. W literaturze możemy doszukać się kilku odrębnych podziałów tej metody.

Główne różnice między nimi leżą bardziej w sferze nomenklatury niż aspektach merytorycznych. Wszystkie etapy pozwalają nam sięgnąć stricte źródła procesu, wnikając głębiej w część pomiaru i oceny kompetencji.

Więcej…