Rozwój firmy

Fazy rozwoju przedsiębiorstwa a fundusze venture capital

Rozwój przedsiębiorstwaPrzedsiębiorstwo w zależności od wielkości i potencjału wyjściowego potrzebuje kapitału na różne cele. Nie istnieje jeden konkretny schemat wsparcia stosowany przez fundusze venture capital, bo każda sytuacja jest inna. Wszystko zależy od fazy rozwoju firmy. Podmiot może potrzebować środków na założenie przedsiębiorstwa, dokonanie restrukturyzacji już istniejącej firmy lub polepszenie struktury bilansu oraz pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem firmy na giełdę.

Więcej…

 

Mentoring - definicja, cele, proces

MentoringMentoring to relacja partnerska między mentorem a jego uczniem, skierowana na odkrywanie i rozwijanie możliwości ucznia.

Bazuje na przywództwie, inspiracji i stymulowaniu. Polega głównie na tym, by szkolony, dzięki odpowiednim zabiegom mentora, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość i nie bał się też iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Relacja ta obejmuje także ewolucje, doradztwo, oraz pomoc w osiągnięciu sukcesu przez ucznia.

Więcej…

   

Assessment Center - etapy i przebieg AC

Assessment CenterMetoda Assessment Center jest metodą systematyczną. Każdy etap pracy kończy się bardzo konkretnym rezultatem. W literaturze możemy doszukać się kilku odrębnych podziałów tej metody.

Główne różnice między nimi leżą bardziej w sferze nomenklatury niż aspektach merytorycznych. Wszystkie etapy pozwalają nam sięgnąć stricte źródła procesu, wnikając głębiej w część pomiaru i oceny kompetencji.

Więcej…

 

Personal Branding - czym jest i jak go budować i wykorzystać

Personal brandingPersonal Branding przez niektórych postrzegany jest jako całkowicie abstrakcyjny albo kojarzony z trudnym do okiełznania narcyzmem, mającym upust na łamach mediów społecznościowych.

Tymczasem Personal Branding to budowanie i zarządzanie marką osobistą, sposób na sięgnięcie w kierunku rozwoju i celów związanych z karierą zawodową.

Więcej…

   

Więcej artykułów…