Działalność franczyzowa - czy warto się jej podjąć?

Działalność franczyzowaDziałalność franczyzowa niesie ze sobą wiele korzyści tak dla franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy. Możliwość podpisania umowy franczyzowej dotyczy początkujących biznesmenów, jak i tych, którzy pierwsze sukcesu mają już dawno za sobą. Czy warto zatem podejmować się tej formy biznesu?

Zarówno osoby z doświadczeniem w biznesie, jak i te, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z przedsiębiorczością, powinny zainteresować się działalnością franczyzową. Korzyści, jakie niesie ze sobą podpisanie danej umowy franczyzowej obejmują wiele płaszczyzn. Co jeszcze wiąże się z uzyskaniem statusu franczyzobiorcy i czy na pewno warto podjąć się takiej działalności?

Korzyści dla franczyzobiorcy

Uiszczając wymagane opłaty początkowe i prowadząc własny biznes pod znakiem znanej marki, która świetnie radzi sobie na danym rynku, osoby przedsiębiorcze mogą zyskać wiele korzyści - i nie chodzi tutaj przede wszystkim o finanse. Zdaje się, że najważniejszą wartość prowadzenia biznesu franczyzowego jest dostęp do specjalistycznych szkoleń biznesowo-marketingowych oraz dostęp do sprawdzonego know-how. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą podwyższać poziom swoich kompetencji biznesowych i uzyskiwać wartościowe doświadczenie w biznesie na dużą skalę.

Nie da się ukryć, że korzyści dla franczyzobiorcy obejmują zarówno płaszczyznę finansową, jak i wiedzę oraz teorię o prowadzeniu biznesu. Przepisy zawarte w podpisywanych umowach franczyzowych regulują między innymi procentową wysokość comiesięcznej opłaty, którą uiszcza franczyzobiorca dla franczyzodawcy. Zazwyczaj jest to mniej niż dziesięć procent.

W przypadku niektórych firm franczyzobiorca otrzymuje również przywilej wyłączności terytorialnej - oznacza to, że przedsiębiorca otrzymuje gwarancje, że w jego obszarze nie powstaną inne lokale tej samej firmy.

Korzyści dla franczyzodawcy

Tworząc sieć franczyzową, firmy i marki inwestują w swój rozwój. Dzięki powstawaniu wielu lokalów zarządzanych przez osoby z zewnątrz firmy dynamizują one swój wzrost, sprawiając, że lokale mogą pojawić się w wielu miastach.

Oczywiście dużą korzyścią dla franczyzodawcy jest również uzyskiwanie przychodów wynikających z zapisów umowy franczyzowej. To również wpływa na rozwój firm udzielających franczyzy - franczyzobiorca w dużej mierze inwestuje w lokal z własnych środków, w zamian za dostęp do sprawdzonych narzędzi biznesowych, działań marketingowych czy reklamowych - słowem: know-how.

Warto jednak zauważyć, że mimo tak - w założeniach - dobrze brzmiącej współpracy pomiędzy franczyzobiorcą i franczyzobiorcą istnieją elementy kontroli, co również wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w umowie franczyzowej. Trzeba pamiętać, że stroną dominującą jest tutaj franczyzodawca; posiada on narzędzia kontroli, które w każdym momencie pozwalają mu zweryfikować działania franczyzobiorcy. Warto mieć również na uwadze, że na liście wad tej formy prowadzenia własnej działalności znajduje się na przykład możliwość zbytniego uzależnienia się franczyzobiorcy od franczyzodawcy.

Więcej informacji

Informacje o branży franczyzowej oraz baza franczyz dostępne są na stronie http://franczyzawpolsce.pl - bądź na bieżąco.