Dotacje dla firm z Urzędu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Dotacje dla firm z Urzędu PracyUrząd Pracy - dotacje na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Od dawna popularna forma wsparcia dla przedsiębiorców a jednocześnie skutecznym środkiem walki z bezrobociem są dotacje z Urzędu Pracy. Coraz częściej małe i średnie przedsiębiorstwa sięgają po możliwość dofinansowania na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Na mocy umowy z urzędem pracy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić osobę bezrobotną na okres co najmniej dwóch lat, na umowie o pracę.

Dofinansowanie dla firm

Aby oferta była atrakcyjna dla przedsiębiorcy urząd pracy oferuje jednorazowe i bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 20 tysięcy złotych na utworzenie jednego, nowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Fundusze te pracodawca może wykorzysta tworząc stanowisko pracy, na które jest zapotrzebowanie w firmie bądź doposażyć istniejące już stanowisko, poszerzając kadrę.

Ubiegając się o dofinansowanie należy pamiętać, że środki z dotacji można wykorzystać na dowolny zakup środków trwałych. Do tego rodzaju wyposażenia należna min. meble, sprzęt komputerowy w tym drukarki, fax, skaner itp.,maszyny niezbędne do pracy. Funduszy nie można wykorzystać na pojazdy, licencje, opłaty typu czynsze czy składki ZUS.

Jak otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy?

Formalnie aby otrzymać dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy przedsiębiorca składa wniosek w urzędzie pracy, zamieszczając w nim podstawowe informacje dotyczące prowadzonej działalności, informacje o dochodach i ewentualnie zadłużeniu. Ponad to urząd pracy wymaga przedstawienia formy zabezpieczenia środków dofinansowania na wypadek nie wywiązania się z umowy z urzędem pracy.

Kluczowym warunkiem umowy jest wyżej wspomniany okres zatrudnienia, czyli okres dwóch lat. Zobowiązuje on pracodawcę do utrzymania powstałego stanowiska przez okres trwania umowy z urzędem. Dodatkowo pracodawca w tym czasie nie możne zmniejszyć wynagrodzenia pracownika jak również wymiaru czasu jego pracy.

Życie bywa jednak przewrotne, w przypadku gdy np. pracownik zwolni się z winy pracodawcy przed upływem zobowiązującego okresu dwóch lat lub przedsiębiorca naruszy warunki umowy, wymagany jest zwrot środków uzyskanych z dofinansowania wraz z odsetkami.
Tu pojawia się wcześniej wspomniana forma zabezpieczenia środków.

De facto wyjścia są dwa. Przedsiębiorca przedstawia poręczycieli. Osoba ta poręcza za przedsiębiorcę na kwotę do 10 tys złotych. Analogicznie skoro jednorazowa można ubiegać się o dofinansowanie do 20 tys złotych, przedsiębiorca przedstawia we wniosku dwie osoby.

W tej sytuacji wniosek poszerza się o oświadczenia poręczycieli w których osoby te zamieszczają podstawowe informacje dotyczące miejsca pracy oraz otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia. Decydując się na zabezpieczenie środków poprzez poręczycielstwo należny pamiętać, ze w sytuacji gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przy podpisaniu umowy muszą stawić się poręczyciele wraz z małżonkami. Jest to wymóg obowiązkowy.

Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość zamrożenia środków na koncie. Pracodawca otwiera rachunek na którym znajduje się kwota w wysokości dotacji plus ewentualnie naliczone odsetki. W sytuacji nie wywiązania się z warunków umowy z urzędem pracy środki są pobierane z konta na rzecz placówki publicznej. Wybierając te formę zabezpieczenia do wniosku należny załączyć oświadczenie z banku o utworzeniu rachunku oraz o kwocie jaka się na koncie znajduje.

Po dwóch latach od momentu podpisania z urzędem pracy umowy i wywiązania się z jej warunków dofinansowanie nie ulega zwrotowi do placówki Urzędu Pracy.

Komentarze