Dotacje z Unii Europejskiej na założenie działalności gospodarczej

Dotacje z Unii EuropejskiejDotacje z Unii Europejskiej na założenie działalności gospodarczej - możliwe?

Marzeniem wielu, szczególnie młodych ludzi jest znalezienie dobrej, a przede wszystkim dobrze płatnej pracy, do której chodziliby z przyjemnością. Znając realia rynku pracy w Polsce nie jest to łatwe, nawet u ludzi wykształconych. Jeśli nie ma pracy, może warto samemu ją stworzyć. To pomysł wielu. Niestety tylko nieliczni mają środki finansowe wystarczające na rozpoczęcie i dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Z pomocą przychodzą dotacje z urzędów pracy i dotacje z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czy to możliwe dla zwykłego obywatela?

Okazuje się, że jednak możliwe. Urząd pracy oferuje dotację w wysokości nie przekraczającej 20 tys. złotych. W rzeczywistości zależy to jednak od spojrzenia urzędnika, który nie często musi być osobą znająca realia prowadzenia działalności, którą dana osoba zamierza prowadzić. Zazwyczaj urzędy pracy nie dotują przyszłego przedsiębiorcy w maksymalnym stopniu. Drugą możliwością dofinansowania przyszłej działalności gospodarczej jest złożenie wniosku dotacje inwestycyjne w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Składający wniosek może liczyć na kwotę 40 tys. złotych bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej.

Dodatkowo beneficjent liczyć może na 6-miesięczne wsparcie pomostowe lub przedłużone wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy. Nietrudno się domyślić, iż najkorzystniejsze z punktu widzenia przyszłego przedsiębiorcy jest otrzymanie pieniędzy z dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie tylko wysokość dotacji jest dwukrotnie większa od tej otrzymanej z urzędu pracy, ale szczególnie ważne dla nowo powstałej firmy jest otrzymywane wsparcie pomostowe, które nowo powstały przedsiębiorca wykorzystać może na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Te wydatki to między innymi: opłacenie wody, prądu, czynszu, świadczeń należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Zaznaczyć należy, iż pozyskanie środków w ramach programu Kapitał Ludzki jest niezwykle trudne ze względu na ilość osób biorących w nim udział. Nie zgoła się temu dziwić, biorąc pod uwagę, iż chodzi o naprawdę duże pieniądze. Wiele zależy od sposobu zaprezentowania pomysłu we wniosku i w mniejszym już stopniu od rozmowy z doradcą zawodowym, która ma na celu sprawdzenie naszych predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Podsumowując stwierdzić należy, iż rynek pracy nie napawa optymizmem, a przecież każdy potrzebuje pieniędzy, aby iść przez to życie, jakim by ono nie było. Wydaje się, iż próba pójścia na swoje może być możliwa przy odrobinie szczęścia i może jakimś cudem te pieniądze trafią do naszych kieszeni.

KomentarzeKonto firmoweWielu ludzi nie zdziwi się, słysząc, że wielu mikroprzedsiębiorców wzbrania się przed z


Contact centerZdecydowana większość biznesów opiera się na kontakcie z innymi osobami. Szczególnym


BiuroW ciągu ostatnich kilku lat wprowadzono wiele zmian dotyczących sposobu wystawiania faktur i oznaczeń,


Sklep internetowyW artykule znajdziesz informację czy opłaca się założenie sklepu internetowego,