Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na przełomie ostatnich lat znacznie zmieniło się nasze podejście do stanowisk pracy. Stawiamy sobie i pracodawcą poprzeczkę coraz wyżej. Naszymi celami są przede wszystkim wyższe zarobki, normowane godziny pracy oraz stanowisko jak najbardziej adekwatne do naszego wykształcenia czy doświadczenia zawodowego.

Staliśmy się wybredni na codzienne oferty napotykane w gazetach czy Urzędach Pracy. Coraz więcej z nas marzy o własnym biznesie - o rozłożeniu skrzydeł i wejściu na rynek z własnym pomysłem na siebie. Pozornie rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest dość prostym zabiegiem.

Najczęstszą przeszkodą napotykaną na drodze przez przyszłego przedsiębiorcę jest kapitał na start. Praktycznie każdy profil działalności wymaga wkładu początkowego - funduszy na wyposażenie miejsca pracy, reklamę czy porady prawne. Naprzeciw tym oczekiwaniom stają programy Unii Europejskiej. W ramach projektu przy współpracy z Urzędami Pracy i spełnianiu odpowiednich warunków, mamy możliwość pozyskania kapitału - dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Skorzystanie z tego rodzaju pomocy niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla przyszłego przedsiębiorcy, jak i Urzędu Pracy. Głównym celem instytucji państwowej jest zwalczanie bezrobocia. Forma wsparci dla nowych przedsiębiorców w postaci dotacji skutecznie zachęca do podjęcia, przez osobę bezrobotną, samozatrudnienia. Korzyści dla osoby wnioskujące jest znacznie więcej. Najważniejsze jest, że pozyskane środki są bezzwrotne. Jeżeli bezrobotny utrzyma firmę na rynku pracy przez co najmniej 12 miesięcy, bez zawieszania jej działalności bądź ogłaszania upadłości, dotacja staje się bezzwrotna.

Dofinansowanie dla firm - warunki dla nowej działalności gospodarczej

Oczywiście aby uzyskać możliwość podjęcia dofinansowania, Urząd Pracy stawia bezrobotny warunki jakie ten zobowiązany jest spełniać aby mieć możliwość przystąpienia do projektu.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych które:

  • są osobami pełnoletnimi,
  • posiadają status osoby bezrobotnej przez co najmniej trzy miesiące lub, jeżeli placówka określi inaczej dłuższy/ krótszy okres czasu,
  • przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny nie prowadziły innej działalności gospodarczej,
  • przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny nie odmówił przystąpienia do szkolenia lub podjęcia się stażu oferowanego w ramach pomocy przez Urząd Pracy,
  • przez okres 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny nie podjęły dofinansowania na otworzenie działalności gospodarczej lub rolnej. Brane są tu również pod uwagę pożyczki udzielane na otworzenie działalności gospodarczej.
  • przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku na koncie osoby bezrobotnej nie figuruje wyrok za przestępstwo gospodarcze.

W zależności od szczegółowego regulaminy pozostałe kryteria mogą się różnić określeniem podmiotu do którego są skierowane. Projekt może być skierowany do min. osób bezrobotnych przed 25 rokiem życia, po 45 roku życia, do matek, które pragną wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim jak również osób niepełnosprawnych czy rolników i osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Procedura przyznania dofinansowania rozpoczęcie działalności gospodarczej

Procedura przyznania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest dość prosta. Po złożeniu wniosku przez bezrobotnego, Urząd Pracy ma średnio 2-3 tygodnie na jego rozpatrzenie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaje zawarta umowa pomiędzy bezrobotnym, urzędem a poręczycielami. Poręczenie wniosku przez osoby wyznaczone przez bezrobotnego jest obowiązkowe. Jest to forma zabezpieczenia wartości dotacji na wypadek nie wywiązania się przyszłego przedsiębiorcy z podpisanej umowy. Następnie w przeciągu kilku następnych dni placówka przelewa wnioskowaną kwotę na konto interesanta. Na zagospodarowanie przyznanych środków finansowych bezrobotnemu przysługuje 30 dni od daty otrzymania dotacji. Wnioskujący zobowiązany jest informować placówkę o wszystkich zmianach związanych z kosztorysem, włącznie z wydłużeniem okresu realizacji wydatków.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej przeznaczyć można przede wszystkim na środki trwałe, dla przykładu meble i sprzęty. Z pozyskanego funduszu nie można opłacać składek ZUS ani opłat wynikających z tytułu zatrudnienia osób trzecich. Dlatego też warto oprócz środków pozyskanych w ramach pomocy dla nowych przedsiębiorców posiadać wkład własny. Nie muszą to być duże środki, jednak jest to zupełnie inaczej postrzegane przy rozpatrywaniu wniosku przez Urząd Pracy. Dla placówki własny wkład, pomimo, że niewielki, jest sygnałem, że przyszły przedsiębiorca poważnie podchodzi do przedsięwzięcia i już od samego początku inwestuje w swój własny biznes.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie nie jest wartością stałą. Zmienia się ona kwartalnie i warunkowana jest na podstawie kwoty średniego wynagrodzenia w ubiegłym kwartale. W maju tego roku kwota ta uległa zmianie na korzyść wnioskodawców. W pierwszym i drugim kwartale roku 2015, osoba zainteresowana pozyskaniem środków na otworzenie działalności gospodarczej miała możliwość wnioskowania na maksymalną kwotę 20 000 zł. W trzecim kwartale, ze względu na wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia, wnioski przyjmowane będą na kwotę 24 329,89 zł.

Dotacje unijne dla firm

Programy Unijne dla nowych przedsiębiorców są wstępnie rozplanowane do 2017 roku. Są to środki, których celem jest przede wszystkim napędzenie gospodarki oraz umożliwienie kreatywnym i przedsiębiorczym osobom bezpiecznego startu na rynku pracy z własnym biznesem. Jeżeli mamy pomysł i chęci, nie bójmy się skorzystać z pomocy za sprawą której będziemy mieli możliwość pełnej realizacji zawodowej.

Komentarze